Marko Ceder

Valkompassen Tuusulan seurakunta

Kön
Man
Ombudets presentation
Olen perheellinen viiden jo nuoreksi varttuneen lapsen isä ja naimisissa 20 vuotta.
Päivittäin huolehdin peruskouluikäisten lasteni aamuista, tuen koululäksyissä illalla ja osallistun heidän harrastuksiin yhdessä puolisoni ja isovanhempien kanssa. Työssäni johdan kansainvälistä teknologiaprojektia kotoa käsin. Matkustaa ei juurikaan enää tarvitse; hyvä niin.
Olen toiminut kuluneen 4 vuotta Jokelan alueneuvostossa kirkkoneuvostonedustajana; avustanut jumalanpalveluksissa.
Jatkaisin mielellään
Varför ställer du upp i församlingsvalet? (Max. 500 tecken)
Tuusulan seurakuntaa johdetaan hyvin ja henkilöstö on valmis tukemaan monipuolisesti tuusulalaisia päivittäin. Myös vapaaehtoisille on seurakunnan työssä merkittävä rooli.
Insinöörinä hyödyntäisin teknologian seurakuntatyössä enemmän. Kesällä järjestin vuorovaikutteisen videoyhteyden ja keskustelutilaisuuden nimikkolähettiimme Lähi-Itään, Omaniin. Vuorovaikutus on kiehtovaa ja tärkeää.
Kuluneen 4 vuotta olen osallistunut laaja-alaisesti koulutyön edistämiseen ja avustajana jumalanpalveluksissa
Vilket av följande andliga sammanhang ligger närmast dig?
Ingen av de nämnda
Om riksdagsvalet ordnades nu, vilket parti skulle du rösta på?
Jag vill inte svara/Jag kan inte svara
  • Kandidatens svar

1 Kyrkans verksamhet

1. De viktigaste orsakerna till att jag hör till kyrkan. Välj max två.

Kandidatens kommentar

Tuusulan seurakunta on läsnä monipuolisesti kaikille huomioiden ja kunnioittaen lähimmäisiään niin yhteisöllisesti kuin yksilöllisesti ja luottamuksellisesti. Avustan seurakuntaa parhaani huomiseen.

2. Viktigast för mig i kyrkans verksamhet. Välj max tre.

Kandidatens kommentar

Vapaaehtoisena olen kokenut avustustyön merkityksen niin jumalanpalveluksessa avustajana kuin vuosittaisten tapahtumien järjestelyissä. mm. vappujuhla Jokelan kirkolla tai diakoniatyössä joulunaikaan perheille.
Koen tärkeäksi myös kirkkovaltuustossa päätöksenteon mm. seurakunnan taloudenhoidossa.

3. Jag skulle arbeta för att församlingen satsar på de här sakerna. Välj max tre.

Kandidatens kommentar

Saavutettavuus on seurakunnan toiminnassa nyt haasteellisempaa kuin aikoihin;

4. Andligt liv: Församlingen ska ...(välj ett alternativ)

Kandidatens kommentar

Jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnan ydin, jossa ovat oleellisena osana Jumalan sana, saarna ja ehtoollisen sakramentti.

5. Församlingsmedlemmar: Församlingen ska ... (välj ett alternativ)

Kandidatens kommentar

Haasteellinen kysymys. Kaikessa toiminnassa on oleellista keskittyä ydin toimintaan. Kuitenkin elämässä eniten apua tarvitsevat eivät välttämättä päädy autettavaksi. Mm. seurkunnan diakonia- ja perhetyö tai Tuusulassa Hyvän tuulen tupa ovat oiva tukiverkko haasteita kohtaaville seurakuntalaisille.

6. Då församlingens ekonomi blir kärvare är jag beredd att... (Välj så många alternativ du vill.)

Kandidatens kommentar

Ensisijaisesti taloutta on tarkoituksen mukaista hoitaa kiinteistöjä ja pääomaa karsimalla ennen kuin toimintaa rajoitetaan. Kirkon tulee myös osoittaa yhteiskuntavastuuta huolehtimalla työntekijöistään hyvin. Kirkon tulee keskittyä ydin toimintaan, jos talous ei riitä laaja-alaiseen toimintaan.

7. På vilket sätt vill du förbättra ungas delaktighet i församlingens beslutsfattande? Välj max två.

Kandidatens kommentar

Seurakunnan toiminnassa on paljon iäkkäitä eri tehtävissä, niin työntekijöinä kuin luottamushenkilöinä. Nuoret ovat lämpimästi tervetulleet seurakuntatyöhön, vapaaehtoistyöhön ja päätöksentekoon niin kirkkovaltuustossa kuin -neuvostossa.

8. Det är viktigt att min församling har kyrkans miljödiplom.

Kandidatens kommentar

Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Kirkon tulee ylläpitää luontoarvoista kiinni seurakuntalaisten tavoin.

  • Kandidatens svar

2 Min tro

1. Allt som står i Bibeln är bokstavligen sant.

Kandidatens kommentar

Raamattu sisältää sanoman, jonka Jumala haluaa kertoa ihmiskunnalle - Se kertoo, kuinka Jumala ratkaisi syyllisyyden ja kuoleman. Se tapahtui Jeesuksen ihmiseksi tulemisella, kuolemalla ja ylösnousemuksella. Raamattu kertoo lähimmäisenrakkaudesta, joka on tärkeä osa Jeesuksen opetusta.

2. Det finns många frågor som man inte kan söka svar på i Bibeln.

3. Jag tycker det är viktigt att kyrkan kallar människor till ett personligt trosavgörande.

Kandidatens kommentar

Usko on henkilökohtaista, jota seurakunta voi lähimmäisenrakkaudessaan tukea.

4. Jag tror inte att kristen tro nödvändigtvis är den enda vägen till Gud.

Kandidatens kommentar

Hyväksyn ja ymmärrän kristinuskoa laajemman käsityksen Jumalasta, koska usko on henkilökohtaista.

5. Jag tänker mig att jag är kristen framför allt för att jag har vuxit upp i den här kulturen.

Kandidatens kommentar

Noudatan kristinuskon pyhää sakramenttia ja uskon armoon.

6. Mitt förhållande till kristendomen är åtminstone delvis motsägelsefullt.

  • Kandidatens svar

3 Medmänsklighet

1. Församlingen hjälper människor som har behov av hjälp. Jag skulle rikta församlingens resurser i synnerhet till följande områden. Välj max två.

Kandidatens kommentar

Perhetyö on keskeinen osa seurakunnan toimintaa. Perheet tarvitsevat yhä enemmän tukea arkisen elämän vaatimusten lisääntyessä.
Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli lähimmäisen tukemisessa.

2. Det här borde min församling syssla med ute i världen. Välj max två.

Kandidatens kommentar

Seurakunnan on oleellista osallistua ihmisten arkeen, jossa nuoren työllistymisellä ja sosiaalisilla kyvyillä on rooli.
Konfliktit ovat merkittävä osa arkeamme kansaivälisesti, valitettavasti. Seurakunta voisi osoittaa, miten ihmisten tulisi välttää vastakkainasettelua ja ristiriitoja.

3. Kyrkan har sju officiella missionsorganisationer vars andliga bakgrund, verksamhet och riktlinjer skiljer sig från varandra. Välj ett alternativ.

Kandidatens kommentar

Seurakuntien talous on rajallinen. Luottamushenkilöiden tehtävä on osoittaa prioriteetit seurakunnalle toimintaa edistäen ja talous huomioiden.

  • Kandidatens svar

4 Aktuella frågor

1. Kyrkan har hjälpt personer som kommit som flyktingar till Finland och tagit ställning för ett mänskligt bemötande av asylsökande. Hur anser du att kyrkan ska handla i fortsättningen? Välj ett alternativ.

Kandidatens kommentar

Turvapaikanhakija on harvemmin kristitty; toisaalta lähetystyö kohdistuu yhteistyöhön eri uskontojen edustajien kanssa.
Tuusulan seurakunnan tulee jatkossakin vastaanottaa ja auttaa apua tarvitsevia seurakunnan talous huomioiden noudataen Suomen lainsäädäntöä ja kirkon ohjeita.

2. I det finländska samhället förs som bäst en diskussion om eutanasi och även kyrkan har tagit ställning. Hur tycker du att kyrkan i fortsättningen ska förhålla sig till eutanasi? Välj ett alternativ.

Kandidatens kommentar

Kristillisessä sakramentissa, kasteessa meidän on otettu pyhän henken yhteyteen. Toivon, että kristityt voisivat hyväksyä terveydenhuollon toimitukset, kuten eutanasian osaksi nykyistä yhteiskuntaa.

3. Finland har en könsneutral äktenskapslag. Hur tycker du att kyrkan ska göra? Välj ett alternativ.

Kandidatens kommentar

Kirkon olisi hyvä huomioida muuttuva maailma. On lähimmäisenrakkautta hyväksyä ihmisten onnellisuus ja tukea heitä elämässä.

4. Kyrkan ska godkänna att det finns olika åsikter om äktenskapet och ge prästerna möjlighet att enligt sitt samvete viga eller låta bli att viga par av samma kön.

Kandidatens kommentar

Kirkon olisi hyvä hyväksyä henkilöstön vakaumus ja luottaa koulutettuun pätevään kirkon edustajaan.

5. Kyrkan ska vara föregångare genom att i sin egen verksamhet snabbt minska klimatpåverkan.

Kandidatens kommentar

Luomakunta, luonto on meidälle yhteinen, jota yhdessä vaalimme; yhdessä voimme sen ylläpitää seuraaville sukupolville, seurakuntalaisille.

6. Då kyrkans serverar kaffe och måltider ska man beakta klimatpåverkan, till exempel undvika att servera kött.

Kandidatens kommentar

Vaikutteet ovat tiedepiireissä tutkittuja. Nyt olisi hyvä kuunnella asiantuntijoita ja toimia luonnonarvojen mukaisesti.

7. Kyrkan ska lyfta fram klimat- och miljöfrågor som en viktig fråga i sitt budskap och samhälleliga påverkansarbete.

8. Kyrkan ska i allt högre grad ta hänsyn till jämställdhet mellan könen i all sin verksamhet.

Kandidatens kommentar

Tuusulan seurakunnassa on tasa-arvo huomioitu hyvin.

9. Kyrkan ska sträva efter att det finns en jämn fördelning av män och kvinnor i synnerhet i ledande positioner.

Kandidatens kommentar

Tuusulan seurakunnassa on tasa-arvo huomioitu hyvin.

10. Kyrkan ska i allt högre grad ta hänsyn till olika könsidentiteter i sin verksamhet.

  • Kandidatens svar

5 Lokala frågor

1. Mielestäni valtuutetun tulisi osallistua aktiivisesti kirkkovaltuuston kokouksiin

Kandidatens kommentar

Haen kirkkovaltuustoon, koska olen sitoutunut toimintaan.

2. Mielestäni valtuutetun tulisi käydä säännöllisesti messussa

Kandidatens kommentar

Jumalanpalvelus on keskeinen osa seurakunnan toimintaa, siten myös valtuutetun toimintaa.

3. Mielestäni valtuutetun tulisi toimia vapaaehtoisena seurakunnassa

Kandidatens kommentar

Luottamushenkilölle on tärkeää toimia yhdessä seurakunnan työntekijöiden tukena. Vapaaehtoistyö on merkittävä osa seurakunnan arkea.

4. Mielestäni valtuutetun tulisi pitää seurakuntaa esillä omassa arjessaan

5. Mielestäni valtuutetun tulisi uskoa Jumalaan

6. Mielestäni valtuutetun tulisi olla mukana kunnallispolitiikassa

Kandidatens kommentar

Tuusulan seurakunta on tiiviisti osa kunnallisia palveluita - koulussa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä vanhuspalveluiden osalta. Luottamushenkilöillä on hyvä olla laaja-alainen näkemys niin seurakunnan kuin Tuusulan kunnan päätöksentekoon.
Organisaatiot ovat kuitenkin erilliset, joten kunnallispolitiikkaan ei ole välttämätöntä osallistua.

7. Mielestäni valtuutetun tulisi tuntea seurakunnan toimintaa

Till valkompassens första sida