Matti Hilli

Valkompassen Tikkurilan seurakunta

Ombudets presentation
Olen 67 vuotias lakimies ja jäin eläkkeelle HSY:n hallintojohtajan virasta vuosi sitten. Kaikkiaan työuraa kertyi 42 vuotta Espoon ja Vantaan kaupunkien, YTV:n, ympäristöministeriön ja HSY:n palveluksessa. Päättyvällä kaudella toimin yhteisessä kirkkovaltuustossa ja Tikkurilan seurakuntaneuvostossa varajäsenenä. Lisäksi toimin Diakoniasäätiö Foibe s.r.:n ja säätiön omistaman Foibe Oy:n hallitusten puheenjohtajana. Olen avioliitossa ja minulla on kaksi aikuista tytärtä ja kolme lastenlasta.
Varför ställer du upp i församlingsvalet? (Max. 500 tecken)
Neljä vuotta sitten asetuin vaaleissa ehdokkaaksi ja tulin valituksi kirkkovaltuustoon Kokoomus ja sitoutumattomat-ryhmän 1. varavaltuutetuksi, joten olen päässyt osallistumaan silloin tällöin valtuustotyöhön. Seurakunnalliset luottamustoimet yhdessä Foibekartanon senioripalveluita tuottavan säätiön puheenjohtajuuden ja sosiaalisen vapaaehtoistyön (Lions) kanssa muodostavat mielekkään kokonaisuuden, jonka hoitamista olen valmis jatkamaan.
Vilket av följande andliga sammanhang ligger närmast dig?
Ingen av de nämnda
Om riksdagsvalet ordnades nu, vilket parti skulle du rösta på?
Nationella Samlingspartiet (Saml)
  • Kandidatens svar

1 Kyrkans verksamhet

1. De viktigaste orsakerna till att jag hör till kyrkan. Välj max två.

Kandidatens kommentar

Kirkkomme kunnioittaminen ja seurakunnan työn arvostaminen on minulle - kuten useimmille suomalaisille - itsestään selvä perinne. Kysymysvaihtoehdoista olisi voinut rastittaa jokaisen. Olen ehdokkaana, koska haluan omalta osaltani tukea kirkon perinteistä roolia kansamme kaitsijana.

2. Viktigast för mig i kyrkans verksamhet. Välj max tre.

Kandidatens kommentar

Mainittu nuorisotyö, mutta puuttuu laajempi vaihtoehto: kirkon tuki elämämme eri vaiheissa lapsiperheen ja nuorten arjesta seniorivaiheen iltaan asti. Seniorityö on kysymyksiä tehtäessä unohdettu - Foibekartanon toimintaa seuratessani olen havainnut, miten tärkeäksi asukkaat kokevat hengellisen työn.

3. Jag skulle arbeta för att församlingen satsar på de här sakerna. Välj max tre.

Kandidatens kommentar

Ihmiselämän aikana hengelliset tarpeet vaihtuvat: nuorena etsimme elämämme suuntaa ja seniori-iässä koemme tuen ja yhteyden tarpeen. Näiden tarpeiden lisäksi kirkko ei saa unohtaa kiireistä urallaan etenijää ja toisaalta työnsä menettänyttä. Kirkko tukee meitä kaikissa elämän vaiheissa!

4. Andligt liv: Församlingen ska ...(välj ett alternativ)

Kandidatens kommentar

Totta kai jumalanpalvelus on tärkein ja perinteisin kirkon toimintamuodoista, mutta se ei kaiken tiedon ja audiovisuaalisten elämysten saannin keskellä merkitse meidän ajassamme samaa kuin ennen. Kirkon tulee uudistua ja sen toiminnan laajentua. Toisaalta ei pidä sortua liialliseen viihteellisyyteen, jolloin pääasia helposti unohtuu.

5. Församlingsmedlemmar: Församlingen ska ... (välj ett alternativ)

Kandidatens kommentar

En tarkoita sitä, että pitäisi passiivisesti odottaa kansan saapuvan kirkkoon. Toimintaa pitää viedä myös muualle - mutta siinä on tietty raja, jonka vuoksi valitsin kakkosvaihtoehdon: liian tyrkyttävä julistus ja ovelta ovelle tapahtuva työ johtaa helposti torjuntareaktioon. Annetaan vanhan ohjeen mukaan "Jumalan kylvön vaikuttaa ihmissydämessä". Kuitenkin pitää aina olla valmis ottamaan kiinnostuneet vastaan.

6. Då församlingens ekonomi blir kärvare är jag beredd att... (Välj så många alternativ du vill.)

Kandidatens kommentar

Kirkonvastaisen liikehdinnän pääteemana on kehotus erota kirkosta välttyäkseen verosta. Verojen korottaminen on tehokas tapa lisätä eroamisbuumia, jolloin tulos on plusmiinus nolla. Vantaan kasvaessa veroa maksavien määräkin kasvaa. Tuottavista kiinteistöistä ei ole järkevää luopua, mutta seurakuntien yhdistäminen tulee jo tällä kaudella ottaa strategian pääkohteeksi; eri asia milloin se toteutetaan. Toivottavasti toimintaa ja työntekijöitä ei tarvitsisi vähentää.

7. På vilket sätt vill du förbättra ungas delaktighet i församlingens beslutsfattande? Välj max två.

Kandidatens kommentar

Kiintiöpaikat ovat näennäisen helppo, mutta todellisuudessa ongelmallinen ratkaisuvaihtoehto. Asioihin paneutuva ja kantaa ottava ryhmä on ratkaisuna parempi kuin edustaja, jolla ei välttämättä ole käsitystä muiden mielipiteistä.

8. Det är viktigt att min församling har kyrkans miljödiplom.

Kandidatens kommentar

Kirkko ei tietenkään ole mikään luonnonsuojelujärjestö, mutta ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta luomakunnan hyvinvoinnin ja ekologisen tasapainon ylläpito on tärkein maallinen velvollisuutemme. Ajatus siitä, että ihminen luotiin varjelemaan ja viljelemään maata toistuu luomiskertomuksen lisäksi Raamatussa monessa eri kohdassa; esimerkiksi Jobin kirjassa ja Laulujen laulussa viitataan ympäristön merkitykseen ihmisen kannalta. Ympäristönsuojelun (ja myös eläinsuojelun) korostaminen kristillisenä arvona sairaiden ja köyhien huolenpidon rinnalla on tärkeää. Ympäristödiplomin vaatimusten täyttäminen auttaa kiinnittämään huomiota ympäristömme kannalta ensiarvoisiin kysymyksiin. Diplomimme on voimassa vuoteen 2020, joten luottamushenkilöille on tässäkin tehtävää!

  • Kandidatens svar

2 Min tro

1. Allt som står i Bibeln är bokstavligen sant.

Kandidatens kommentar

Kun nykyajan ihminen perehtyy Raamatun syntyyn ja sisältöön, ei voi tulla siihen lopputulokseen, että Jumala on sanellut kirjoittajalle joka ikisen sanan muuttumattomana. Voidaksemme ymmärtää Raamatun sanomaa on muistettava, että sen kirjoittaneet ihmiset ovat eläneet eri aikakausina ja heillä on ollut eri käsityksiä Jumalasta ja maailmankaikkeudesta. Raamattua on tutkittava nöyrin ja avoimin mielin, koska sen kirjoittajat eivät jokaisessa lauseessa kuvaakaan lopullista totuutta, vaan totuuden etsimistään. Vaikka uskomme Jumalan Henkensä kautta ohjanneen Raamatun kirjoittajia, ei kysymys kuitenkaan ole kirjaimellisesta totuudesta, vaan paremminkin tiestä sen etsimiseksi.

2. Det finns många frågor som man inte kan söka svar på i Bibeln.

Kandidatens kommentar

Raamattu ei esimerkiksi tule pitää eläintieteen tai tähtitieteen oppikirjana, mutta sitä ei myöskään pidä hylätä sen kirjoittajien maapallon ja avaruuden rakennetta tai eläinoppia koskevien väärinymmärrysten takia. Raamatun tehtävä on kertoa ihmisistä, jotka ovat etsineet Totuutta ja Jumalan ohjaamana kirjoittaneet siitä meille. Raamattu ei myöskään ole maailmanhistoriaa ennustava taikakalu, jossa 1900-luvun tapahtumista "pedon merkkeineen" on muka kerrottu. Tällaisilla asioilla leikkiminen ei kuulu kristinuskoon.

3. Jag tycker det är viktigt att kyrkan kallar människor till ett personligt trosavgörande.

Kandidatens kommentar

Perimmiltään juuri se on kirkon tehtävä. Eri ihmiset kokevat kuitenkin uskon eri tavoilla ja siksi uskoa ei tulisi arvioida ulkoa käsin, vaan se on ihmisten sydämissä. Seurakunnan jäsenen eikä edes papin tehtävänä ei ole arvioida, kuka on "uskossa" ja kuka ei. Jätetään se Jumalan käsiin.

4. Jag tror inte att kristen tro nödvändigtvis är den enda vägen till Gud.

Kandidatens kommentar

Henkilökohtaisesti uskon, että kaikki ihmiset loppujen lopuksi pelastuvat. Mutta toisaalta Kristinusko eroaa muista uskonnoista siinä, että sen perustana on Jeesuksen Kristuksen kuolema ihmisten syntien sovittamiseksi ja että vain Jeesuksen kautta on tie Jumalan luo. Jeesus on islamissa profeetta - ei tosin lopullisen sanoman tuoneen Muhammedin veroinen ja MAP-kirkon (mormonit) vaikeaselkoisessa uskonopissa Kristus on jumalolento. Myös esimerkiksi buddhalaisuudessa ja shintolaisuudessa on väitetty olevan liittymiä kristinuskoon ja monijumalaisissa uskonnoissa Jeesus on usein jumala muiden jumalien joukossa. Tämä on sellainen asia, jossa ihmisviisaus ei riitä eikä siitä päättäminen meille kuulukaan. Jätetään se Jumalan haltuun.

5. Jag tänker mig att jag är kristen framför allt för att jag har vuxit upp i den här kulturen.

Kandidatens kommentar

En ajattele niin, vaan olen kiitollinen siitä, kuka ja mikä olen. Mutta kieltämättä kristinusko ei ole pelkästään oppi tai ideologia, vaan kymmenien sukupolvien perintö yli tuhannen vuoden ajalta - eri asia sitten, kuinka hyviä tai huonoja kristittyjä olemme tai olemme olleet. Voisin vaihtaa toiseen kristilliseen kirkkoon, mutta en mihinkään muuhun uskontokuntaan. Johtuuko se samaistumisesta kristilliseen kulttuuriin vai aitoon käsitykseen siitä, että siinä on totuus? Esimerkiksi Venäjän kirkko on nyt vahva ja ihmisille tärkeä - kuitenkin vallalla ollut ideologia halusi juurruttaa uskonnon kokonaan pois. Liittyykö kirkon helmaan palaaminen kansanluonteeseen, romanttisiin kuvitelmiin vai johonkin syvempään?

6. Mitt förhållande till kristendomen är åtminstone delvis motsägelsefullt.

Kandidatens kommentar

Tuskin se voi olla kenelläkään täysin ristiriidaton. Muistan jo pienenä poikana pohtineeni, miksi Jeesuksen piti kuolla ristillä ja eikö Jumala vain voisi poistaa pahuutta maailmasta - en tiennyt, että viimeksi mainitulla asialla on nimikin; teodikean ongelma. Miksi kaksituhatta vuotta sitten tapahtuneet ihmeet ovat tosia, mutta meidän aikanamme tapahtuneiksi väitetyt ihmeet petosta? Uskomme Raamatun mukaan ruumiin ylösnousemukseen, vaikka ajatus ihmisessä olevasta sielusta ja elämän jatkumisesta sen kautta tuntuisi mahdollisemmalta. - Jos tämän lukija etsii ehdokasta, joka ei hetkeäkään epäile ja kyseenalaista yhtäkään kristinopin opetusta, niin en ole oikea ehdokas.

  • Kandidatens svar

3 Medmänsklighet

1. Församlingen hjälper människor som har behov av hjälp. Jag skulle rikta församlingens resurser i synnerhet till följande områden. Välj max två.

Kandidatens kommentar

Vaihtoehdoista ei löydy vanhustyötä - tai kuten Foibessa olen oppinut sanomaan - työtä seniorien parissa. 1970-luvun alkupuolella Vantaalle muutti paljon uusia asukkaita, jotka nyt ovat eläkkeellä ja lähivuosina erilaisen hoidon ja avun tarpeessa. Kaupunki on varautunut erittäin heikosti seniorityöhön ja pitää kiinni toimimattomasta ajatuksesta, että valtaosa ikääntyvistä hoidetaan kotona ilman, että resurssit tähän riittäisivät. Seurakunnan tulisi erityisesti panostaa seniorityöhön, joten valitsin kohdan yksinäisten ja sairaiden auttaminen, vaikka se ei aivan samaa olekaan. Toinen painotus on perhetyö; erityisesti lasten syrjäytymisen estäminen.

2. Det här borde min församling syssla med ute i världen. Välj max två.

Kandidatens kommentar

Valitsin kohdat naisten oikeudet ja paikallinen diakonia, koska pidän kaikkein tärkeimpänä asiana pitää maapallo elinkelpoisena tehostamalla syntyvyyden säännöstelyä ja turvaamalla riittävä ravinnon saanti ja inhimilliset elinolot.. Se vaatii koulutusta ja aineellista tukea, mutta ennen kaikkea se vaatii radikaalia muutosta ajattelutapoihin: erilaiset uskonnolliset ja maalliset ideologiat, ensi sijassa roomalaiskatolinen kirkko ja islamilaiset ryhmät on saatava hyväksymään ehkäisyn käyttö, kieltämään lapsiavioliitot ja hyväksymään naisten oikeus päättää itse avioliitostaan. Tämä ei ole helppoa yhteiskunnissa, joissa lasten lukumäärä on statussymboli ja henkivakuutus vanhemmille, mutta se on välttämätöntä luomakunnan säilyttämiseksi ravinnon tuottajana kaikille ihmisille.

3. Kyrkan har sju officiella missionsorganisationer vars andliga bakgrund, verksamhet och riktlinjer skiljer sig från varandra. Välj ett alternativ.

Kandidatens kommentar

Vantaan seurakuntayhtymässä tämä asia on liittynyt erityisesti kysymykseen suhtautumisesta seksuaalivähemmistöihin. Eräiltä, niin sanotusti konservatiivisilta lähetysjärjestöiltä on haluttu evätä avustus, koska ne suhtautuvat kielteisesti homoseksuaalisuuteen. Asia ei ole lainkaan helppo kun muistetaan, että useimmissa lähetysmaissa yleinen mielipide ja jopa lainsäädäntö suhtautuu äärimmäisen ankarasti "poikkeavaksi" ja normienvastaiseksi koettuun seksuaalisuuteen. Olen varajäsenenä ollut kerran valtuuston kokouksessa, jossa asia pitkän keskustelun jälkeen ratkaistiin äänestämällä. Näkisin, että asiaa pitäisi pohtia laajemmin ja etsiä kompromissia. Mielestäni lähetystyön avustamista koskevat kysymykset eivät saisi niin voimakkaasti liittyä seksuaalivähemmistöjä koskeviin kysymyksiin vieraassa maassa ja kulttuurissa aivan erilaisen lainsäädännön vallitessa.

  • Kandidatens svar

4 Aktuella frågor

1. Kyrkan har hjälpt personer som kommit som flyktingar till Finland och tagit ställning för ett mänskligt bemötande av asylsökande. Hur anser du att kyrkan ska handla i fortsättningen? Välj ett alternativ.

Kandidatens kommentar

Ymmärsin, että kysymys on pakolaisista, jolloin kohta 1 (keskitytään kantasuomalaisiin) ei varsinaisesti ole vaihtoehto. Ajatus keskittymisestä kristittyihin turvapaikanhakijoihin voi tuntua houkuttelevalta, mutta se ei ole todellinen vaihtoehto, koska se johtaa helposti "uskonnolla shoppailuun" - esiinnytään käännynnäisenä tai hankitaan jostain pikakaste, jolloin päästään parempaan asemaan. Julistustyö pakolaisten keskuudessa on heille vielä huonompi vaihtoehto. Ne, jotka lopulta jäävät Suomeen muodollisesti kristittyinä, tuskin ymmärtävät kristillisestä kulttuurista niin paljon, että voisivat integroitua kristittyinä yhteiskuntaan, mutta islaminuskoisten keskuudessa he olisivat luopioita, jotka tiukimpien tulkintojen mukaan ovat ansainneet kuoleman. - Ainoa järkevä ratkaisu on siksi tukea kaikkia erottelematta. Evankeliointi, kääntyminen ja integroituminen kristilliseen yhteisöön on edessä vasta oleskeluluvan saannin jälkeen.

2. I det finländska samhället förs som bäst en diskussion om eutanasi och även kyrkan har tagit ställning. Hur tycker du att kyrkan i fortsättningen ska förhålla sig till eutanasi? Välj ett alternativ.

Kandidatens kommentar

Kirkon tulee kuitenkin vastustaa sitä niin kauan, kunnes Suomeen on saatu toimiva lainsäädäntö oikeudesta saattohoitoon. Jokaisella tulee olla oikeus hyvään kuolemaan ja oikeus kipulääkkeisiin siitä huolimatta, että ne voivat johtaa kuolemaan sekä saada tarvittaessa sedaatio (= potilas pidetään nukutettuna vaikeiden kipujen poistamiseksi niin kauan, että elintoiminnot ovat lakanneet). Mielestäni tämä riittää, ja kokemusten myötä voitaisiin todeta, ettei varsinaista eutanasiaa - karkeasti sanottuna potilaan surmaamista - edes tarvitse ottaa käyttöön. Miksi sitten emme voisi siirtyä suoraan eutanasian käyttöön? Jos kuolema on helposti saatavana, saattaa moni vanhus kokea sen velvollisuudekseen säästääkseen omaisia ja hoitohenkilökuntaa. Näin väitetään käyneen maissa, joissa eutanasia on hyväksytty. Meillä tulee olla varaa kehittää saattohoitoa ja taata jokaiselle oikeus hyvään vanhuuteen ja hyvään kuolemaan.

3. Finland har en könsneutral äktenskapslag. Hur tycker du att kyrkan ska göra? Välj ett alternativ.

Kandidatens kommentar

Hyväksyn, että toisiaan rakastavat ihmiset voivat elää yhdessä virallistetussa suhteessa saaden kaikki (maallisen) lainsäädännön mukaiset oikeudet ja edut siitä huolimatta, että he ovat samaa sukupuolta. Mutta onko tuon suhteen oltava kirkollinen avioliitto? Vihkimistä ei hyväksytä katolisissa kirkoissa, vapaissa uskonsuunnissa eikä neljässä suomalaisessa herätysliikkeissä. Esitys on todella vaikea saada hyväksytyksi kirkolliskokouksessa, koska suurin osa kirkolliskokousedustajista on sitä vastaan. Jos siviilivihkiminen ja liiton siunaaminen ei riitä, ollaan umpikujassa. - Tuo ylläoleva kantani ei tarkoita sitä, että ehdottomasti vastustaisin vihkimistä vaan sitä, että ainakaan lähivuosina se ei ole mahdollista. Siunausta ei tietenkään saa evätä keneltäkään ja siksi kaikki liitot pitää voida siunata. Ehkä olisi syytä myös miettiä, mitä Jeesus olisi tehnyt? Hänhän auttoi ja siunasi myös niitä, jotka olivat yhteiskunnan ulkopuolella - syystä tai syyttään.

4. Kyrkan ska godkänna att det finns olika åsikter om äktenskapet och ge prästerna möjlighet att enligt sitt samvete viga eller låta bli att viga par av samma kön.

Kandidatens kommentar

Näinhän ilmeisesti tulee käymään, enkä pidä kehitystä hyvänä. Kirkon tulisi aina toimia lain mukaan, mutta koska lainmuutos ei vuosiin ole mahdollinen, olisi lopputulos nykyisen tilanteen jatkuminen kaikkine siitä seuraavine haittoineen. - Seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat aina olleet kirkon piirissä vaikeita käsitellä, ja korostuneesti seksuaalikysymyksiä koskeva keskustelu tullee jatkumaan...

5. Kyrkan ska vara föregångare genom att i sin egen verksamhet snabbt minska klimatpåverkan.

Kandidatens kommentar

En merkinnyt ylintä vastausta, koska haluan korostaa ylilyöntien vaaraa. Toimin yli 30 vuotta organisaatiossa, jossa ilmansuojelun rinnalle nousi ilmastonsuojelu, siis ilmastovaikutusten minimointi. Tiettyä kriittisyyttä tarvitaan - mikä tahansa toimenpide-idea ei ole toteuttamiskelpoinen; erityisesti pitää harkita, mitkä ovat hankkeen todelliset kokonaispäästöt. Kasvihuonepäästöjen minimoinnin nimissä on vuosien varrella tarjottu ratkaisuja, joissa päästövähennykset tosiasiassa menetetään esimerkiksi kuljetuksen päästöinä. Siksi kannattaa tehdä yhteistyötä asiaan perehtyneiden kanssa; entisen työnantajani HSY voi monin eri tavoin auttaa Vantaan seurakuntayhtymää parhaiten vaikuttavien keinojen löytämiseen.

6. Då kyrkans serverar kaffe och måltider ska man beakta klimatpåverkan, till exempel undvika att servera kött.

Kandidatens kommentar

Viittaan edellisen kysymyksen kommentteihin. Jos tällä kysymyksellä tarkoitetaan jokapäiväistä ruokailua on muistettava, että vegaaninen kasvisravinto ei ole - etenkin jos mukana on tuontiravintoa - kaikkein ekologisin vaihtoehto, etenkin jos sen pitää turvata kaikkien ravinteiden, erityisesti vitamiinien saanti. Ekologisesti kestävintä ravintoa ovat planktonia ravintonaan käyttävät parvikalat, kuten silakka ja muikku; myös särkikalat ovat ilmaston kannalta hyvä valinta. Suosittelen siis lihan korvaamista kotimaisella kalalla.

7. Kyrkan ska lyfta fram klimat- och miljöfrågor som en viktig fråga i sitt budskap och samhälleliga påverkansarbete.

Kandidatens kommentar

Kirkko ei tietenkään ole mikään luonnonsuojelujärjestö, mutta ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta luomakunnan hyvinvoinnin ja ekologisen tasapainon ylläpito ja ruuantuotannon (viljelyn) turvaaminen on tärkein tehtävämme ja se on myös luomiskertomuksen kirjoittajan mukaan tärkein velvollisuutemme Jumalan luomina vastuullisina olentoina. Ajatus siitä, että ihminen luotiin varjelemaan ja viljelemään maata toistuu luomiskertomuksen lisäksi Raamatussa monessa eri kohdassa; esimerkiksi Jobin kirjassa ja Laulujen laulussa viitataan ympäristön merkitykseen ihmisen kannalta. Ympäristönsuojelun (ja eläinsuojelun) korostaminen kristillisenä arvona sairaiden ja köyhien huolenpidon rinnalla on nimenomaisesti niitä "maallisia" asioita, joita kirkon tulee tuoda julistuksessaan esille.

8. Kyrkan ska i allt högre grad ta hänsyn till jämställdhet mellan könen i all sin verksamhet.

Kandidatens kommentar

Sukupuolten tasa-arvo ja ylipäänsä kaikkien ihmisten tasa-arvo on nykypäivänä itsestään selvyys. Tasa-arvo ei kuitenkaan saa tarkoittaa kiintiöajattelua, vaan rehellistä arviointia esimerkiksi työhönottotilanteessa siten, että mahdollinen raskaaksi tuleminen ei saa vaikuttaa valintaan. Kahden työelämässä olevan koulutetun tyttären isänä ja kahden tyttärentyttären isoisänä en ymmärrä kiintiöajattelua; monilla työaloilla naisten suhteellinen osuus on kasvanut vuosia - pitäisikö tulevaisuudessa ottaa käyttöön mieskiintiöt, ei kai?

9. Kyrkan ska sträva efter att det finns en jämn fördelning av män och kvinnor i synnerhet i ledande positioner.

Kandidatens kommentar

Jälleen kannatus sillä varauksella, ettei oikea ratkaisu ole kiintiöajattelu. Kirkko voisi edistää esimerkiksi naispuolisten nuorten teologien (joita taitaa olla jo nyt miehiä enemmän) urakehitystä lapsenhoitojärjestelyin; esimerkiksi osa-aikatyön mahdollistaminen ja suositus lastenhoidon jakamiseen puolisoiden kesken. Nykypäivänä naisia on sellaisilla aloilla, joita ei 40 vuotta sitten, tullessani työelämään, pidetty lainkaan mahdollisena naisille. Kun naispappeus on Suomen luterilaisessa kirkossa ollut mahdollinen vasta 30 vuotta on ymmärrettävää, että ylimmissä viroissa (piispat, asessorit, tuomiorovastit, lääninrovastit) ei ole naisia naispappien suhteessa. Uskon, että asiat kehittyvät luonnollista tietä ilman, että päteviä naispappeja loukkaavia kiintiöjärjestelmiä otetaan käyttöön.

10. Kyrkan ska i allt högre grad ta hänsyn till olika könsidentiteter i sin verksamhet.

Kandidatens kommentar

Jos käsitteellä muunsukupuolinen tarkoitetaan ihmistä, joka ei tunne olevansa mies eikä nainen, mutta ei myöskään "jotain siltä väliltä" tai "väärän sukupuolen ruumiissa elävä", vaan aidosti vailla sukupuolista identiteettiä, ollaan tekemisessä erittäin huonosti tunnetun ilmiön, sukupuoliristiriidan kanssa. Olen ymmärtänyt (minulla ei ole alan koulutusta), että tällainen sukupuoliristiriita on huonosti tutkittu ja sen vaatima tuki ja terapia ovat kiistanalaisia asioita myös alan ammattilaisten parissa. Riippumatta siitä tarvitseeko henkilö esimerkiksi terapiaa on selvä, että seurakunnan tulee toiminnassaan ottaa huomioon kaikki apua etsivät ja tukea heitä.

  • Kandidatens svar

5 Lokala frågor

1. Tikkurilan keskustaan rakentuva uusi kirkko avaa uusia mahdollisuuksia. Uudessa kirkossa pitäisi painottaa erityisesti (valitse vaihtoehdoista enintään kolme)

Kandidatens kommentar

Kirkossa ollaan muiden ihmisten katseiden alla, ja siksi ajattelen, etteivät apua tarvitsevat pitäisi kirkkoa parhaana paikkana sosiaalisen avun jakamiselle. Kirkon suunnitelmia käsiteltäessä korostettiin, että vaikka kirkko on sakraalirakennus - siis tarkoitettu jumalanpalvelusten pitämiseen - on se toteutettava niin, että tiloja voidaan käyttää hyväksi monipuolisesti.

Till valkompassens första sida