Frågorna

Valkompassen Mäntsälän seurakunta

1 Kyrkans verksamhet

Besvarad 0 / 8

1. De viktigaste orsakerna till att jag hör till kyrkan. Välj max två.

2. Viktigast för mig i kyrkans verksamhet. Välj max tre.

3. Jag skulle arbeta för att församlingen satsar på de här sakerna. Välj max tre.

4. Andligt liv: Församlingen ska ...(välj ett alternativ)

5. Församlingsmedlemmar: Församlingen ska ... (välj ett alternativ)

6. Då församlingens ekonomi blir kärvare är jag beredd att... (Välj så många alternativ du vill.)

7. På vilket sätt vill du förbättra ungas delaktighet i församlingens beslutsfattande? Välj max två.

8. Det är viktigt att min församling har kyrkans miljödiplom.

2 Min tro

Besvarad 0 / 6

1. Allt som står i Bibeln är bokstavligen sant.

2. Det finns många frågor som man inte kan söka svar på i Bibeln.

3. Jag tycker det är viktigt att kyrkan kallar människor till ett personligt trosavgörande.

4. Jag tror inte att kristen tro nödvändigtvis är den enda vägen till Gud.

5. Jag tänker mig att jag är kristen framför allt för att jag har vuxit upp i den här kulturen.

6. Mitt förhållande till kristendomen är åtminstone delvis motsägelsefullt.

3 Medmänsklighet

Besvarad 0 / 3

1. Församlingen hjälper människor som har behov av hjälp. Jag skulle rikta församlingens resurser i synnerhet till följande områden. Välj max två.

2. Det här borde min församling syssla med ute i världen. Välj max två.

3. Kyrkan har sju officiella missionsorganisationer vars andliga bakgrund, verksamhet och riktlinjer skiljer sig från varandra. Välj ett alternativ.

4 Aktuella frågor

Besvarad 0 / 10

1. Kyrkan har hjälpt personer som kommit som flyktingar till Finland och tagit ställning för ett mänskligt bemötande av asylsökande. Hur anser du att kyrkan ska handla i fortsättningen? Välj ett alternativ.

2. I det finländska samhället förs som bäst en diskussion om eutanasi och även kyrkan har tagit ställning. Hur tycker du att kyrkan i fortsättningen ska förhålla sig till eutanasi? Välj ett alternativ.

3. Finland har en könsneutral äktenskapslag. Hur tycker du att kyrkan ska göra? Välj ett alternativ.

4. Kyrkan ska godkänna att det finns olika åsikter om äktenskapet och ge prästerna möjlighet att enligt sitt samvete viga eller låta bli att viga par av samma kön.

5. Kyrkan ska vara föregångare genom att i sin egen verksamhet snabbt minska klimatpåverkan.

6. Då kyrkans serverar kaffe och måltider ska man beakta klimatpåverkan, till exempel undvika att servera kött.

7. Kyrkan ska lyfta fram klimat- och miljöfrågor som en viktig fråga i sitt budskap och samhälleliga påverkansarbete.

8. Kyrkan ska i allt högre grad ta hänsyn till jämställdhet mellan könen i all sin verksamhet.

9. Kyrkan ska sträva efter att det finns en jämn fördelning av män och kvinnor i synnerhet i ledande positioner.

10. Kyrkan ska i allt högre grad ta hänsyn till olika könsidentiteter i sin verksamhet.

5 Lokala frågor

Besvarad 0 / 5

1. Miten koet seurakunnan jumalanpalveluselämän ja sen kehittämisen? Valitse yksi.

2. Toimintaa tulee järjestää laajasti koko seurakunnan alueella.

3. Taloudellisten säästöjen saamiseksi toiminnan keskittäminen on hyvä vaihtoehto.

4. Seurakunnan tulisi etsiä aktiivisesti uusia toimintatapoja ja -muotoja kylillä.

5. Minkä asioiden osaaminen on mielestäsi tärkeää seurakunnan luottamustoimessa? Valitse korkeintaan kaksi.