Riikka Nenonen

Vaalikone Vartiokylän seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Muutin vuosi sitten Vartiokylään, Puotilaan, ja olen tykännyt. Pidän erityisesti meren ja luonnon läheisyydestä ja kylämäisestä yhteishengestä ihmisten välillä. Työskentelen nuorisojärjestössä ja opiskelen työn ohella yhteiskuntapolitiikkaa Jyväskylän Yliopistolla. Minulle on tärkeää yhteiset asiat, kaikkien mukaan ottaminen sekä ympäristön ja luonnon kunnioittaminen. Harrastuksiini kuuluu mm. laulaminen, lukeminen ja partio. Tällä hetkellä olen kotona pienen tyttäreni kanssa.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Haluan olla mukana tekemässä kirkosta avoimempaa. Minun kirkkooni mahtuvat erilaiset ihmiset. Minun kirkkoni on avoinna ja läsnä yhteisössään, ottaa rohkeasti kaikki huomioon, huolehtii kaikista. Itselleni on erityisen tärkeää myös seurakunnan nuorisotyö, erityisesti partiotoiminta ja sen toimintaedellytykset.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
En halua vastata
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Usein kirkko tulee lähelle silloin kuin on vaikeaa, ja se on mielestäni tärkeä asia. Kirkon tekemästä työstä itselleni läheisin on sen tekemä nuorisotyö.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Tietysti seurakunnan on toteutettava ydintoimintojaan, joissa jo aktiiviset jäsenet käyvät (Kuten jumalanpalveluselämä). Mutta silti haluaisin, että seurakuntani näkyy myös kirkon seinien ulkopuolella ja siten aktiivisesti tavoittelee ja on valmis vuoropuheluun myös muiden, kuin vain aktiivisten jäsenten kanssa.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Kaikista näistä on voitava keskustella. Kun taloutta tasapainotetaan, on usein useampi keino otettava käyttöön. En halua että mikään näistä on itsestäänselvyys ja asia johon ei saa lähtökohtaisesti puuttua. Leikkaukset on aina punnittava tapauskohtaisesti ja huolella.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni rakenteissa täytyy näkyä osallisuuden edistäminen ja tukeminen. Tämän lisäksi on tärkeää, että luottamushenkilöt näkyvät eri paikoissa ja oikeasti tietävät, millaisia toimintoja ja asioita seurakunnassa tapahtuu ja mitä esimerkiksi nuoret seurakunnasta ajattelevat ja siltä toivovat.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Näistä moni asia on itselleni hyvin tärkeä, mutta tänä päivänä uskon että meidän on laitettava kaikki voimat ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön sekä köyhyyden ja nälän vähentämiseen.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on selkeä arvokysymys. Mielestäni seurakunnan tulee voida valita ne järjestöt keitä se tukee.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnioitan ihmisen omaa vakaumusta, mutta toivoisin kuitenkin ensisijaisesti sitä, että kirkon vihkiminen koskisi tasapuolisesti kaikkia. Tämän jälkeen loogisinta olisi se, että kaikkien tulisi myös tasapuolisesti vihkiä kaikki parit ilman, että parin (vaikkapa pienessä paikassa jossa olisi vain yksi pappi) tarvitsisi miettiä suostuuko kukaan vihkimään heitä.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on tärkein asiamme.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Se on tätä päivää.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Vaalikoneen etusivulle