Jouko Jääskeläinen

Vaalikone Vantaankosken seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Perheeseeni kuuluu puolisoni ja kolme jo työelämässä olevaa nuorta. Meillä on kolme lastenlasta. Kristityn kodin lapsena sain käsityksen Jeesuksesta sekä uskosta jo varhain. Nuorten toiminnassa kotiseudullamme uskoni syveni. Radikaalit ateistiset liikkeet laittoivat käsitykseni myös koetukselle ja kysymysten läpikäynti oli hyvä ajatellen elämää haastavassa opiskeluympäristössä. Olen toiminut järjestöelämässä ja politiikassa, eduskunnan jäsenenä sekä mm. kristillisen järjestön talousjohtajana.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Seurakuntaneuvosto, johon olen ehdolla, päättää tietyistä ruohonjuuritason asioista omassa seurakunnassamme. Toivon, rukoilen ja uskon, että seurakuntamme voisi perustasolla olla paikka, jossa tavallinen vantaalainen kohtaa opetuksen Taivaallisesta Isästä, Hänen elämää suojelevista ohjeistaan ja suuresta armostaan Jeesuksessa. Eri työ- ja harrastustehtävissä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä (2016- ) olen nähnyt, että kristillistä näkemystä tulee vahvistaa eri elämänalueilla ja eri tilanteissa.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Viides herätysliike (esim. Kansanlähetys, KRS, Raamattuopisto)
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
En halua vastata
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki nämä asiat ovat meille tärkeitä. Aika keinotekoista valita näistä kaksi.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeitä kaikki.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Ei kai näistä mitään pitäisi laiminlyödä?

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Jumalanpalvelus on niistä keskeisin. Olennaista on se, että opetamme Raamatun ja tunnustuksen mukaan Taivaallisen Isän hyvästä tahdosta ja Jeesuksesta Vapahtajanamme. Kaikessa toiminnassa, eri tilanteissa varmaan vähän erilaisin ulkonaisin muodoin ja tavoin.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Nämä eivät ole ristiriidassa. Juuri aktiiviseurakuntalaiset ovat suurin voimavara kun tavoitellaan uusia aktiivisia jäseniä ja seurakunnan laajentumista arjen elämän keskellä.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Niin, Jumala loi maailmamme ja antoi tehtäväksemme viljellä ja varjella sitä.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisin ymmärrämme, että ilman informaatiota ei ole mitään. Raamatun mukaan Jumala sanoi ja tapahtui: luominen ja monta muuta hyvää asiaa sen jälkeen. Myös me seurakuntana olemme liikkeellä Hänen käskynsä perusteella.
Raamattu kertoo ihmisten pahoistakin töistä ja jopa heidän valheistaan.
Raamattu ei ole tiedettä, mutta oikein luettuna ja tulkittuna se ei johda meitä missään harhaan. Olennaista on, että kaikki Raamatussa haluaa ohjata meitä Kristuksen luokse. Tämä on meille kaikkein keskeisintä.
Jumala ei valehtele meille vaan haluaa profeettojensa ja apostoliensa sanojen kautta ohjata meidät oikealle tielle ja Vapahtajamme tuntemiseen.
Raamattu kertoo myös asioista, joita inhimillinen kokemus- tai tutkimustieto ei tavoita. Näitä ovat esimerkiksi opetus iankaikkisuudesta, taivaasta ja kadotuksesta.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä kotien ja nuoruuden kasvatus vaikuttaa jokaiseen ihmiseen hyvin paljon. Kaikissa kulttuureissa.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Minä itse kyllä olen monin tavoin ristiriitainen. Sitä sanotaan tietämättömyydeksi, itsekkyydeksi, synniksi...

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Jokainen näistä vaatii työtämme. Liian vähän olemme tehneet ja liian vähän on tekijöitä. Jeesus kehotti rukoilemaan eli pyytämään Isää lähettämään lisää työn tekijöitä.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkea, kaikkea tarvitaan. Eri tilanteissa eri määrin. Seurakunnan ainutlaatuinen erityistuote on evankeliumin julistaminen.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

... sekä tukea kaikkia ihmisarvoisen elämän saavuttamiseksi ja sen arvon mukaisesti elämiseen.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella ihmisellä on täysi ihmisarvo.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Seurakunnalla tulee olla toimipiste Myyrmäen uudessa keskustassa, vaikka sen rahoittamiseksi henkilöstöä pitäisi vähentää.

2. Ruokailut ja kahvilatoiminta ovat keskeinen osa seurakunna toimintaa (esim. Myyrmäen kirkon lounas, Kivistön kirkon lauantaibrunssi, Olotilakahvilat).

3. Seurakunta voi hakea näkyvyyttä räväkällä viestinnällä.

4. Kivistössä seurakunnan toiminta pitää keskittää kirkkoon eikä esimerkiksi Aurinkokiven koulu- ja perhekeskukseen tai tulevaan kauppakeskukseen.

Ehdokkaan kommentti

Molemmissa tarvitaan, resurssien mukaan. Maallikoita mukaan.

5. Vantaan seurakunnilla pitää olla oma leirikeskus sen sijaan, että ostetaan palvelut muualta.

Vaalikoneen etusivulle