Marko Ceder

Vaalikone Tuusulan seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Olen perheellinen viiden jo nuoreksi varttuneen lapsen isä ja naimisissa 20 vuotta.
Päivittäin huolehdin peruskouluikäisten lasteni aamuista, tuen koululäksyissä illalla ja osallistun heidän harrastuksiin yhdessä puolisoni ja isovanhempien kanssa. Työssäni johdan kansainvälistä teknologiaprojektia kotoa käsin. Matkustaa ei juurikaan enää tarvitse; hyvä niin.
Olen toiminut kuluneen 4 vuotta Jokelan alueneuvostossa kirkkoneuvostonedustajana; avustanut jumalanpalveluksissa.
Jatkaisin mielellään
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Tuusulan seurakuntaa johdetaan hyvin ja henkilöstö on valmis tukemaan monipuolisesti tuusulalaisia päivittäin. Myös vapaaehtoisille on seurakunnan työssä merkittävä rooli.
Insinöörinä hyödyntäisin teknologian seurakuntatyössä enemmän. Kesällä järjestin vuorovaikutteisen videoyhteyden ja keskustelutilaisuuden nimikkolähettiimme Lähi-Itään, Omaniin. Vuorovaikutus on kiehtovaa ja tärkeää.
Kuluneen 4 vuotta olen osallistunut laaja-alaisesti koulutyön edistämiseen ja avustajana jumalanpalveluksissa
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
En halua vastata
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Tuusulan seurakunta on läsnä monipuolisesti kaikille huomioiden ja kunnioittaen lähimmäisiään niin yhteisöllisesti kuin yksilöllisesti ja luottamuksellisesti. Avustan seurakuntaa parhaani huomiseen.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Vapaaehtoisena olen kokenut avustustyön merkityksen niin jumalanpalveluksessa avustajana kuin vuosittaisten tapahtumien järjestelyissä. mm. vappujuhla Jokelan kirkolla tai diakoniatyössä joulunaikaan perheille.
Koen tärkeäksi myös kirkkovaltuustossa päätöksenteon mm. seurakunnan taloudenhoidossa.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Saavutettavuus on seurakunnan toiminnassa nyt haasteellisempaa kuin aikoihin;

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnan ydin, jossa ovat oleellisena osana Jumalan sana, saarna ja ehtoollisen sakramentti.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Haasteellinen kysymys. Kaikessa toiminnassa on oleellista keskittyä ydin toimintaan. Kuitenkin elämässä eniten apua tarvitsevat eivät välttämättä päädy autettavaksi. Mm. seurkunnan diakonia- ja perhetyö tai Tuusulassa Hyvän tuulen tupa ovat oiva tukiverkko haasteita kohtaaville seurakuntalaisille.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti taloutta on tarkoituksen mukaista hoitaa kiinteistöjä ja pääomaa karsimalla ennen kuin toimintaa rajoitetaan. Kirkon tulee myös osoittaa yhteiskuntavastuuta huolehtimalla työntekijöistään hyvin. Kirkon tulee keskittyä ydin toimintaan, jos talous ei riitä laaja-alaiseen toimintaan.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan toiminnassa on paljon iäkkäitä eri tehtävissä, niin työntekijöinä kuin luottamushenkilöinä. Nuoret ovat lämpimästi tervetulleet seurakuntatyöhön, vapaaehtoistyöhön ja päätöksentekoon niin kirkkovaltuustossa kuin -neuvostossa.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Kirkon tulee ylläpitää luontoarvoista kiinni seurakuntalaisten tavoin.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamattu sisältää sanoman, jonka Jumala haluaa kertoa ihmiskunnalle - Se kertoo, kuinka Jumala ratkaisi syyllisyyden ja kuoleman. Se tapahtui Jeesuksen ihmiseksi tulemisella, kuolemalla ja ylösnousemuksella. Raamattu kertoo lähimmäisenrakkaudesta, joka on tärkeä osa Jeesuksen opetusta.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Usko on henkilökohtaista, jota seurakunta voi lähimmäisenrakkaudessaan tukea.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Hyväksyn ja ymmärrän kristinuskoa laajemman käsityksen Jumalasta, koska usko on henkilökohtaista.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Noudatan kristinuskon pyhää sakramenttia ja uskon armoon.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Perhetyö on keskeinen osa seurakunnan toimintaa. Perheet tarvitsevat yhä enemmän tukea arkisen elämän vaatimusten lisääntyessä.
Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli lähimmäisen tukemisessa.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan on oleellista osallistua ihmisten arkeen, jossa nuoren työllistymisellä ja sosiaalisilla kyvyillä on rooli.
Konfliktit ovat merkittävä osa arkeamme kansaivälisesti, valitettavasti. Seurakunta voisi osoittaa, miten ihmisten tulisi välttää vastakkainasettelua ja ristiriitoja.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Seurakuntien talous on rajallinen. Luottamushenkilöiden tehtävä on osoittaa prioriteetit seurakunnalle toimintaa edistäen ja talous huomioiden.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikanhakija on harvemmin kristitty; toisaalta lähetystyö kohdistuu yhteistyöhön eri uskontojen edustajien kanssa.
Tuusulan seurakunnan tulee jatkossakin vastaanottaa ja auttaa apua tarvitsevia seurakunnan talous huomioiden noudataen Suomen lainsäädäntöä ja kirkon ohjeita.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kristillisessä sakramentissa, kasteessa meidän on otettu pyhän henken yhteyteen. Toivon, että kristityt voisivat hyväksyä terveydenhuollon toimitukset, kuten eutanasian osaksi nykyistä yhteiskuntaa.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon olisi hyvä huomioida muuttuva maailma. On lähimmäisenrakkautta hyväksyä ihmisten onnellisuus ja tukea heitä elämässä.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon olisi hyvä hyväksyä henkilöstön vakaumus ja luottaa koulutettuun pätevään kirkon edustajaan.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Luomakunta, luonto on meidälle yhteinen, jota yhdessä vaalimme; yhdessä voimme sen ylläpitää seuraaville sukupolville, seurakuntalaisille.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Vaikutteet ovat tiedepiireissä tutkittuja. Nyt olisi hyvä kuunnella asiantuntijoita ja toimia luonnonarvojen mukaisesti.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Tuusulan seurakunnassa on tasa-arvo huomioitu hyvin.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Tuusulan seurakunnassa on tasa-arvo huomioitu hyvin.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Mielestäni valtuutetun tulisi osallistua aktiivisesti kirkkovaltuuston kokouksiin

Ehdokkaan kommentti

Haen kirkkovaltuustoon, koska olen sitoutunut toimintaan.

2. Mielestäni valtuutetun tulisi käydä säännöllisesti messussa

Ehdokkaan kommentti

Jumalanpalvelus on keskeinen osa seurakunnan toimintaa, siten myös valtuutetun toimintaa.

3. Mielestäni valtuutetun tulisi toimia vapaaehtoisena seurakunnassa

Ehdokkaan kommentti

Luottamushenkilölle on tärkeää toimia yhdessä seurakunnan työntekijöiden tukena. Vapaaehtoistyö on merkittävä osa seurakunnan arkea.

4. Mielestäni valtuutetun tulisi pitää seurakuntaa esillä omassa arjessaan

5. Mielestäni valtuutetun tulisi uskoa Jumalaan

6. Mielestäni valtuutetun tulisi olla mukana kunnallispolitiikassa

Ehdokkaan kommentti

Tuusulan seurakunta on tiiviisti osa kunnallisia palveluita - koulussa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä vanhuspalveluiden osalta. Luottamushenkilöillä on hyvä olla laaja-alainen näkemys niin seurakunnan kuin Tuusulan kunnan päätöksentekoon.
Organisaatiot ovat kuitenkin erilliset, joten kunnallispolitiikkaan ei ole välttämätöntä osallistua.

7. Mielestäni valtuutetun tulisi tuntea seurakunnan toimintaa

Vaalikoneen etusivulle