Sini Hulmi

Vaalikone Tapiolan seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Olen syntynyt Tapiolassa ja asunut täällä pitkään. Ihanneseurakuntani on avara yhteisö. Rakkaus lähimmäiseen, vastuu luomakunnasta ja usko Jumalaan kantavat sitä. Vapaaehtoiset vastuunkantajat ja satunnaiset hiljentymistä kaipaavat elävät siellä yhdessä. Kirkossa välitetään niistä, jotka eivät jaksa kulkea omin avuin. Jumalasta puhutaan nykyajan sanoin ja sävelin, nuortenkin kielellä. Minut kohtaa kirkossa, lenkillä koiran kanssa tai suunnistusmetsissä. Perheeseeni kuuluu 3 teini-ikäistä nuorta.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Haluan rakentaa kirkkoa, jossa jokainen on hyväksytty, jossa kannetaan vastuuta luomakunnasta ja koko maailmasta. Haluan nähdä kirkossa monenlaisia hiljentymisen mahdollisuuksia, hengellisyyden keitaita, yhdessä jakamista sekä tekemisen ja osallisuuden kanavia - asioita joita tapiolalaiset erilaisissa elämäntilanteissaan kaipaavat. Yhteisöllisyys! Avoimuus! Vastuu luomakunnasta! #ilmastokirkkoni #tahdonkirkossa.
Katso myös vaalivideoni YouTubessa! Löydät minut myös Instagrammista (sinihulmi).
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Hiljaisuuden liike
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
En halua vastata
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Minulle sunnuntain messu on tärkeä. En ihan joka sunnuntai sinne ehdi tai jaksa mennä, mutta usein kuitenkin. Se on latautumisen paikka, jossa yhdessä muiden sillä kertaa siellä olevien kanssa rukoillaan ja kohdataan Jumala. Kirkkokahvilla sitten vielä jatketaan yhdessäolemista. Tapiolassa koen, että yhteys on hyvä myös eri tavoin joihinkin kysymyksiin suhtautuvien välillä. Siitä iloitsen. Arjessa kantaa sunnuntaina kirkossa saatu siunaus. Sen voimalla jaksan arjessa yrittää elää kristittynä rakastamalla lähimmäistä ja toimimalla koko luomakunnan parhaaksi. Usko näyttäytyy mielestäni parhaiten ihan arkisissa teoissa maailman hyväksi toimiessa.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Tästä listasta on vaikea valita vain kolmea. Kirkolliset toimitukset olisivat myös tosi tärkeitä. Niissä kirkko kulkee ihmisten rinnalla elämän käännepisteissä. Kirkon musiikkielämä on myös monelle hyvin tärkeä hengellinen kokemus. Valitsin kuitenkin mainitut kolme, koska yhteinen messu on mielestäni se, josta kaikki muu kumpuaa. Ei oikeastaan voi olla kirkkoa, jos ei ole sunnuntain messua, joka on avoin kaikille - satunnaisille kävijöille ja jokapyhäisille tulijoille. Messu on kirkossa joka sunnuntai sitä varten, että sitä tarvitseva tietäisi voivansa tulla sinne ja tietää, että siellä rukoillaan tämän maailman ja tämän kaupungin puolesta, vaikka ei itse tulisikaan paikalle. Lähimmäisistä huolehtiminen on erottamaton osa uskoa - siksi auttamistyö. Kristillisen uskon siirtäminen eteenpäin uusille polville on tärkeää - siispä nuorisotyö mukaan. Mikään vaihtoehdoista ei kuitenkaan ole tarpeeton. Parhaiten kirkko kuitenkin vaikuttaa yhteiskunnassa jäsentensä kautta. Joskus tietenkin instituution ääntä käyttävien on myös tarpeen kuulua.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Nämä kolme: rukous, kristillinen kasvatus ja diakonia ovat välttämättömimpiä. Vaikkapa oikeudenmukaisuuden edistäminen seuraa heikoimpien auttamisesta, samoin saavutettavuus. Kristillinen kasvatus on osaltaan myös uskosta kertomista ja uskoon kutsumista mutta tietenkin myös lasten ja nuorten tukemista heidän omassa kasvussaan kohti aikuisuutta. Osa vaihtoehdoista on sellaisia, joita voidaan toteuttaa rajattomasti, jos ihmiset lähtevät niitä toteuttamaan, kuten eri ikäryhmien parissa tehtävä toiminta. Mielestäni ihmisiä kannattaa siihen kannustaa ja vapaaehtoisille toteuttajille antaa tilaa ja vapauksia elää yhdessä monenlaisilla tavoilla seurakunnassa. Seurakunta ei voi olla palvelulaitos, jossa palkatut työntekijät järjestävät "asiakkaille" toimintaa. Se on yhteisö, jonka jäsenet elävät yhdessä, tekevät yhdessä, hiljentyvät yhdessä. On ihmisiä, joiden voimavarat ovat sairauksien, iän tai vastoinkäymisten takia lopussa. He eivät itse jaksa tehdä ja toimia. Heikoimpien auttamiseen suuntaisin siis erityisesti myös palkattujen työntekijöiden työpanosta. Siihen myös on hyvä etsiä ja kouluttaa vapaaehtoisia, jotka voisivat vaikka käydä yksinäisten vanhusten luona, auttaa heitä käymään kaupassa, ulkoilemassa tai kirkossa. Toivon, ettei kenenkään täytyisi voimien heikentyessä jäädä yksin asuntonsa loukkuun vai televisio ja pikaisesti käväisevä kotihoidon työntekijä seuranaan.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä kirkon toimintaresurssit ovat vielä sen verran hyvät, että toimintaa ei tarvitse pitää minimissä. Yhteinen jumalanpalvelus on ydin, mutta siitä kumpuaa ja siihen liittyy monenlaista toimintaa ja hengellisyyttä, jota toivottavasti seurakuntalaiset itse ovat rakentamassa. Jos vapaaehtoisille annetaan tilaa toimia, voi seurakunta tarjota monenlaista toimintaa erilaisille hengellisyyden etsijöille. Eri ihmiset kaipaavat erilaisia hengellisyyden muotoja. Annetaan sille tilaa Tapiolan seurakunnassa!

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Kristillisen uskon olemukseen kuuluu se, että siitä hyvästä, mikä on löydetty, kerrotaan muille ja kutsutaan heitä mukaan ja kuljetaan heidän rinnallaan ihan arkisen elämän huolissa ja vastoinkäymisissä. Toisaalta myös kunnioitetaan heidän valintaansa, jos he eivät koe tätä omakseen. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa erilaiset ihmiset elävät toistensa naapureina toivoen toisilleen hyvää, vaikka jotkut näkemyksistä ja arvoista olisivatkin erilaisia.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Rakennusten ylläpito on kallista, ja seurakunnan toiminta voi elää vähemmissäkin neliö- ja kuutiomäärissä yhtä hyvin. Tämä olisi ensimmäinen säästökohde, joka toivottavasti riittäisi.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Nuoria pitäisi saada myös asettumaan ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa nykyistä enemmän. Olisi hyvä myös kehittää menetelmiä, joissa nuorten mielipiteitä kyseltäisiin vaikkapa sosiaalisen median kanavia pitkin. Kyselijöinä olisi hyvä käyttää juuri nuorten edustajia, jotka olisivat vaikkapa työryhmissä. Osa nuorista ei näet ole kiinnostunut perinteisestä kokousdemokratiasta, mutta heidänkin näkemyksiäään on hyvä kuunnella. Nuoret itse osaavat parhaiten sanoa, mitä kanavia pitkin heitä tavoittaa!

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Vastuu maapallosta on tärkeää. Sen sijaan en ole aivan varma, lisäävätkö erilaiset diplomit tms. sitä riittävästi tai ovatko ne ainoa reitti kantaa vastuuta. Itse asia, luomakunnan puolesta toimiminen, on tässä kohdassa se tärkein asia, eivät diplomit.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamatussa keskeistä on, että se kertoo Jumalan ja Jeesuksen merkityksestä ihmiselle ja antaa kristittynä elämiseen suuntaviivat. Raamattu on kuitenkin syntynyt kovin erilaisena aikana kuin mitä nyt elämme, käsitys ihmisestä ja maailmasta on muuttunut parissa tuhannessa vuodessa. Sen vuoksi sen kirjaimellinen tulkinta ei kanna pitkälle mielestäni. Toisaalta jos joku haluaa sitä niin lukea, on hänellä siihen toki vapaus.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Raamatusta löytää vastauksia moneen ihmisen elämänsyvyyksiä, hengellisyyttä, merkityksellisyyttä ja ihmissuhteita koskevaan kysymykseen. Se kertoo, mikä on ihmisen paikka maailmassa ja Jumalan edessä. Sen sijaan sieltä on vaikea etsiä vastauksia vaikkapa luonnontieteen kysymyksiin. Historiantulkinnan kannalta Raamatulla on antia, mutta kuten kaikessa historian tutkimuksessa, lähdekritiikkiä täytyy osata käyttää. Olen itsekin tehnyt varhaisen kirkon historiaan liittyvää tutkimusta, ja tätä asiaa joutunut pohtimaan.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Uskon, että Jumala kutsuu ihmisiä - ei niinkään "kirkko" eivätkä sen jäsenet. Kirkon jäsenten on tietenkin hyvä kertoa muille, mikä merkitys uskolla on heille itselleen, mutta toisen kutsuminen uskonratkaisuun ei monesti kanna kuitenkaan oikeaan suuntaan. On myös tärkeää osata kunnioittaa ihmistä, jonka vakaumus on erilainen kuin oma, ja osata elää hänen kanssaan rinnakkain toinen toistaan arvostaen.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Uskon että Raamatun viesti Jumalan rakkaudesta ja armosta sekä Jumalan tulemisesta maailman keskelle Jeesuksessa sekä niihin turvautuminen vievät ihmistä kohti Jumalaa. Toisaalta Jumalalla on varmasti suunnitelma niitäkin varten, jotka eivät vaikkapa ole koskaan kuulleet Jeesuksesta. Säikeitä totuudesta nähdään varmasti muissakin katsomuksissa. Viime kädessä kukaan ihminen ei pysty vielä tietämään tätä asiaa.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Olen tosiaankin syntynyt ja kasvanut kristityksi. Minun ei ole täytynyt tehdä erityistä uskonratkaisua, koska usko on ollut koko ajan osa elämääni. Omalla kohdallani tämä on toiminut näin, mutta joku toinen voi tarvita erityistä kääntymyksen kokemusta.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Suhteeni uskoon on ongelmaton. Se on osa minua. Epävarmuuden ja epäilyn hetkiä varmasti ajoittain on. Sen sijaan en suinkaan allekirjoita kaikkea sitä, mitä maailmassa on kautta historian ja toisinaan edelleenkin tehty kristinuskoon vedoten.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Yksinäisyys on yksi suurimmista tragedioista Suomessa - kaiken ikäisten parissa. Siksi valitsin tämän. Kaikki muutkin ovat tärkeitä kohtia, eikä niitä kaikkia mitenkään voida virkamiestyönä ratkaista. Sen vuoksi vapaaehtoisten kouluttaminen näihin erilaisiin auttamistyön tehtäviin on tärkeää. Vapaaehtoistyö on myös tekijöilleen itselleen merkityksellistä.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Käsittäkseni yleensä esimerkiksi kehitysyhteistyö toimii siten, että siitä huolehtivat paikalliset tahot, jotka saattavat saada rahoitusta ulkomailta. Sen vuoksi näen hyvänä, että apua kanavoitaisiin maailman apua tarvitseviin maihin sikäläisten toimijoiden kautta, eli tässä tapauksessa sikäläisen paikallisen kirkon kautta. Olen myös ymmärtänyt, että naisten mahdollisuus vaikkapa kouluttautua on monesti tuottanut hyvää koko yhteisölle. Sen vuoksi tämä valinta. Mielelläni tosin kuuntelisin ennen päätöksentekoa kehitysyhteistyön asiantuntijoiden näkemyksiä. Listassa on monta muutakin tärkeää asiaa, nyt juuri ajankohtainen ilmastonmuutosasia myös. Jo ihan Raamatun mukaan ihmisen tehtävänä on varjella luomakuntaa. Se on myös kirkon tehtävä.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon pitäisi kokonaiskirkon tasolla huolehtia siitä, että kaikki viralliset lähetysjärjestöt noudattavat pelisääntöjä, jotka niiden kanssa sovitaan. Tasapuolinen rahoitus ei tarkoita, että kaikille annetaan yhtä paljon, vaan rahoituksen määrä on tarpeen suhteuttaa kyseisen järjestön toiminnan volyymiin.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kristillisen kirkon auttamistyö ei kysele ihmisen vakaumusta.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Eutanasian laillistamiseen liittyy mielestäni enemmän uhkia ja väärinkäytön mahdollisuuksia kuin mitä se tuottaisi apua.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Tiedän että tämä kysymys on monelle vaikea, kenties senkin takia, että moni on kasvanut ympäristössä, jossa samaa sukupuolta olevien välisestä rakkaudesta ei ole puhuttu, kenties sen olemassaoloakaan ei ole aina tiennyt. En itse muista, että lapsuudessani olisin koskaan sellaisesta kuullut. Minultakin on kulunut aikaa ymmärtää, miten tärkeästä asiasta on kyse. Ystävä- ja tuttavapiirissäni on monia homoseksuaaleja, jotka ovat vakaumuksellisia kristittyjä. En ymmärrä, miksei samaa sukupuolta olevia voisi vihkiä avioliittoon myös kirkossa. Toivon että sekä asiaan myönteisesti että kielteisesti suhtautuvat voisivat kunnioittaa toistensa näkemyksiä ja toisiaan ja elää yhdessä kirkossakin haavoittamatta toisiaan.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Pidän tätä tässä vaiheessa parhaimpana vaihtoehtona. Kuitenkin pitäisi sopivalla tavalla taata, että seurakunnan jäsen saa aina mahdollisuuden avioliittoonvihkimiseen - silloinkin kun kaikki sen seurakunnan papit olisivat omaltatunnoltaan vihkimistä vastustavia. Seurakunnan pitäisi siis taata, että vihkimiseen saadaan pappi - vaikkapa sopivalla järjestelyllä toisesta seurakunnasta ilman, että vihkipari itse joutuu pappia etsimään.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Raamatun mukaan ihmisen tehtävänä on viljellä ja varjella maata. Tällä hetkellä ilmastonmuutos on suurimpia uhkia, ja sen eteen täytyy tehdä työtä nopeasti.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on hyvä tapa ottaa huomioon ilmasto. Monet ihmiset ovat jo nyt omassa elämässään vähentäneet lihan käyttöä. Näin olisi varsin ongelmatonta liikkua samaan suuntaan myös kirkossa.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Vastuu luomakunnasta on Raamatun mukaan ihmiselle annettu tehtävä. Huoli ilmastosta on nyt suuri. Asian esilläpitäminen on tärkeää, mutta kirkolla on toki myös muita tärkeitä viestejä. Ympäristökysymykset eivät voi muodostua ainoaksi viestiksi kirkosta.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten tasavertaisuus sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta on suoraan Raamatusta nouseva prinsiippi ja siis erottamaton osa kristillistä uskoa. Mielestäni Tapiolan seurakunnassa asiat ovat tältä osin kyllä jo nyt varsin hyvällä mallilla.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Tähän kommentti sama kuin edelliseen:
Ihmisten tasavertaisuus sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta on suoraan Raamatusta nouseva prinsiippi ja siis erottamaton osa kristillistä uskoa.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Jälleen:
Ihmisten tasavertaisuus sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta on suoraan Raamatusta nouseva prinsiippi ja siis erottamaton osa kristillistä uskoa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan on tarkoitus olla yhteisö, eikä ainakaan yhtään suurempi koko kuin nykyinen tue tarpeeksi yhteisöllisyyttä. Kun Espoon kaupunki lisäksi rakentuu viiden aluekeskuksen rakenteen varaan, ja espoolaiset kokevat vahvasti olevansa vaikkapa tapiolalaisia tai espoonlahtelaisia, on viiden suomenkielisen seurakunnan malli hyvä. Vähemmistön turvana on todennäköisesti hyvä olla erikseen ruotsinkielinen seurakunta, vaikka sinänsä toivoisin itse, että kieli ei olisi erottava tekijä, vaan kaksikielisyys voisi vahvemmin elää seurakuntien sisällä. Kaksikielisyys on lahja eikä taakka.

2. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Tässä yhteydessä täytyy tarkkaan pohtia, miten muita kieliä äidinkielenään puhujia parhaiten palvellaan ja kohdataan. Toisin kuin monesti ajatellaan, englanti ei suinkaan ole aina yhdistävä kieli. Sen käyttäminen ei siis ratkaise tätä ongelmaa kuin osittain. Monesti selkosuomi (tai selkoruotsi) on hyvä valinta. Toisaalta on hyvä muistaa, että oma äidinkieli on monesti myös syvimpien tunteiden kieli. Sen takia hengellisessäkin elämässä mahdollisuus käyttää edes jossakin määrin omaa äidinkieltä on tärkeää. Pitäisi myös miettiä, minkälaisilla kielellisillä ratkaisuilla ja muilla keinoilla muunkieliset pystyisivät osallistumaan suomen- ja ruotsinkielisten kanssa samoihin tilaisuuksiin. Kun heidät saadaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan seurakunnan elämää ja toimintaa, kielikysymys ratkeaa helposti. Seurakunta ei ensi sijassa tarjoa palveluita vaan mahdollistaa yhdessä tekemisen ja elämisen.

3. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan perusideana ei tietenkään ole ainoastaan osoittaa radikaalisuutta. Rohkeat kannatanotot ovat tärkeitä silloin, jos niiden sisältö on tärkeää ja nousee kirkon tehtävän ytimestä: uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Tähän liittyvät myös kysymykset esimerkiksi luomakunnan tilasta, ihmisten tasavertaisesta kohtelusta ja heikoimpien puolustamisesta paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Vaalikoneen etusivulle