Atte-Veikko Kemppainen

Vaalikone Tapiolan seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Olen 32-vuotias uskonnon ja historian opettaja Tapiolasta. Olen koulutukseltani muusikko (Kuopion konservatorio) sekä teologian maisteri (Helsingin yliopisto). Muutin Tapiolaan syksyllä 2017 saatuani sijaisuuden Tapiolan koulusta ja työskentelen siellä nyt toista vuotta. Tapiolan seurakunta tuli tutuksi myös kesäteologin hommissa 2013-14. Olen viihtynyt erittäin hyvin alueella. Harrastan kuntosalilla käymistä ja musiikin tekemistä sekä poliittisen historian maisteriopintoja.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Haluan rakentaa kirkkoa, jossa uskon määrää ei mitata, sukupuolten tasa-arvon kysymyksiä ei paeta, eikä taloudessa pelätä tehdä rohkeita ratkaisuja. Kirkko on kaikkia varten ja sen tulee palvella jäseniään heidän tarpeidensa mukaan. Kirkon tulevaisuuden kannalta pidän erityisen tärkeänä lasten ja perheiden sekä nuorten parissa tehtävää työtä. Haluaisin myös nuoret yhä vahvemmin mukaan päätöksentekoon kirkon kaikilla tasoilla.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
En halua vastata
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä suurimmat syyni kuulua kirkkoon ovat sen lähimmäisenrakkauteen pohjautuvat arvot ja niistä nouseva auttamistyö sekä laadukas perhe- ja nuorisotyö.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä itseäni lähimpänä ovat kirkolliset toimitukset eri elämänvaiheissa sekä kirkon auttamistyö ja nuorisotyö.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Oma osaamiseni on koulutukseni ja työkokemukseni puolesta vahvimmillaan nuorisotyön kehittämisessä ja turvaamisessa. Kirkon tulee kuitenkin palvella kaiken ikäisiä jäseniään, ei vain nuoria. Heikompien auttaminen on mielestäni kirkon ydintyötä, joka ei kysy ikää. Se on ehdottomasti tärkeämpää kuin viestintä, viihde tai rakennukset.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Seurakuntalaisten tarpeet ovat monenlaisia ja siksi on tärkeää panostaa monipuoliseen toimintaan. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla ristiriidassa jumalanpalvelusten järjestämisen kanssa.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Aktiivijäsenet ovat kirkolle tärkeitä, mutta nykyajan haasteiden edessä resursseja tulisi suunnata erityisesti syrjäytyneiden nuorten tavoittamiseen ja perheiden tukemiseen.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan tulevaisuuden kannalta on tärkeintä pitää huolta sen monipuolisesta toiminnasta ja sitä järjestävästä henkilökunnasta. Tästä johtuen olisin valmis talouden heikentyessä ensisijaisesti yhdistämään seurakuntien hallinnollista työtä ja nostamaan kirkollisveroa. Hallinnollisen työn yhdistämisen myötä on myös mahdollista vähentää työntekijöitä. Kiinteistöistä luopuminen on myös varteenotettava vaihtoehto, mutta tällä hetkellä kiinteistöistä ei ole helppoa hakea säästöjä, koska Tapiolan kirkon remontti on tulossa lähivuosina. Remontin valmistuttua toiminta voisi vielä enemmän keskittyä Tapiolan kirkolle.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulevaisuus on kiinni lapsista ja nuorista. On kestämätöntä, ettei nuorilla ole paljoakaan päätösvaltaa seurakunnan asioissa. Seurakunnan toiminnan pitäisi osata vastata sen eri-ikäisten jäsenien tarpeisiin ja siksi nuoriso pitäisi saada yhä tiiviimmin mukaan seurakuntien päätöksentekoon. Näin nuorten toimintaa osattaisiin kehittää yhä paremmin muuttuvan maailman mukana ja aikuiset voisivat oppia nuorten raikkaista ajatuksista. :)

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon periaatteisiin kuuluu tulevaisuuden takaaminen tuleville sukupolville myös ympäristön kannalta. Kirkon pitäisi olla ympäristö-asioissa edelläkävijä, minkä vuoksi on ehdottoman tärkeää, että jokainen seurakunta tekee kaikkensa pitääkseen kiinteistönsä, tarvikkeensa jne. ympäristöhaitat minimissä.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamatulla on annettavaa nykyihmisellekin, sillä sen eri kirjoissa käydään läpi koko ihmisen elämän kirjo. Se voi lohduttaa hädän hetkellä tai haastaa meitä pohtimaan, mikä elämässä on oikeasti tärkeintä. Raamattu on kuitenkin ihmisten kirjoittama, toisinaan ristiriitainen ja oman aikansa maailmankuvaan sidottu. Mielestäni Raamattua ei ole luonnontieteen tai historian oppikirja, eikä sitä sen vuoksi pidä ottaa kirjaimellisesti totena.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni Raamatusta ei kannata etsiä varmoja vastauksia ainakaan luonnontieteen, historian, seksuaalisuuden tai yhteiskunnan järjestämisen kannalta.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Luterilaisen perinteen keskiössä ei ole ihmisen ratkaisu, vaan Jumalan armo. Siksi henkilökohtaiseen uskonratkaisuun kutsuminen ei ole mielestäni keskeistä kirkon toiminnassa. Usko ei useinkaan synny ratkaisuun kutsumalla, vaan ajan kanssa ihmisen pohdinnan kautta. Jos kirkko haluaa synnyttää uskoa, tulisi sen enemmänkin toimia lähimmäisen rakkauden kautta, kuin puhua uskonratkaisusta.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni olisi ylimielistä väittää tietävänsä, että oma usko/uskonto on aivan 100% varmasti ainoa oikea tie Jumalan luo. Kristinusko on näyttäytynyt lapsuudenkodissa sekä myöhemmin elämässäni hyvää, oikeutta ja totuutta ajavana uskontona. Siksi pidän sitä ehkä eniten oikeassa olevana, mutta en voi vannoa, että sen on ehdottomasti ainoa tie.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Olen kasvanut kristityssä perheessä ja maassa, jonka kulttuuriin kristinusko on vaikuttanut valtavasti. On äärimmäisen vaikea arvioida olisinko kristitty, jos olisin syntynyt vaikkapa Intiassa. Tästä johtuen ajattelen olevani ainakin osittain kristitty sen vuoksi, että olen kasvanut tässä kulttuurissa.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Olin nuorena hyvin varma kristinuskon perustotuuksista, mutta monenlaisiin kristillisiin piireihin tutustumisen, teologian opintojen ja elämänkokemuksen myötä minusta on tullut terveesti kriittinen. Minun on helpointa allekirjoittaa lähimmäisen rakkaus ja ajatus uhrautuvaisella rakkaudella rakastavasta Jumalasta. Kristityissä piireissä toisinaan vahvana näkyvä mustavalkoisuus, ehdottomuus ja dogmaattiikkaan takertuva rakkaudettomuus eivät minua kuitenkaan puhuttele.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni kaikki yllä olevat työmuodot ovat tärkeitä ja usein ne liittyvät toisiinsa. Valitettavan usein elämän vaikeudet kasaantuvat ja siksi valitsin tärkeimmäksi yksinäisten ja sairaiden auttamisen ja perheiden tukemisen. Kirkon pitää pystyä tukemaan ihmisiä niin arjessa kuin hädässä. Kuka auttaa ja tukee valtion leikkausten aikana yksinäisiä, sairaita ja perheitä, ellei kirkko?

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni ulkomaantyön tulisi painottua kahteen asiaan: välittömän hädän hoitamiseen ja tulevaisuuden rakentamiseen. Siksi valitsin ensimmäiseksi nälän ja köyhyyden vähentämisen ja toiseksi nuorten koulutuksen ja työllistymisen. Nuorten koulutus ja työllistyminen kulkee käsi kädessä naisten oikeuksien ja toimeentulon edistämisen kanssa. Niihin panostaminen on varmimpia tapoja katkaista köyhyyden kierrettä.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan sovinnollisen päättämisen kannalta tämä olisi ehkä järkevin ratkaisu. En koe tätä kuitenkaan erityisen tärkeäksi kysymykseksi.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisoikeuksista ei voi joustaa, eikä turha vastakkainasettelu ei ole lähimmäisen rakkauden periaatteen mukaan elämistä. Siksi kirkon tulee tukea myös jatkossa turvapaikanhakijoita, niin kuin se tukee myös kantasuomalaisia. Toiminnan muodot valitaan tarpeen, ei ihmisen taustan mukaan.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on todella vaikea kysymys. Mielestäni kirkon tulee edelleen vahvasti osallistua keskusteluun eutanasiasta, mutta sen ei pitäisi ilmaista ehdotonta kieltoa tai hyväksyntää sille. Tämä johtuu siitä, että eutanasian laillistaminen ei ole vain kirkon asia, eikä kirkon päätettävissä. Kirkon sisälläkin on sen verran monenlaista näkemystä, ettei lukkiutuminen yhteen ehdottomaan näkemykseen voi ilmaista koko kirkon näkemystä.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Maailma on muuttunut melko paljon Raamatun kirjojen kirjoittamisen jälkeen ja sitä myötä myös ymmärrys avioliitosta. Mielestäni kirkon tulisi vihkiä myös samaa sukupuolta olevat parit.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan samaa sukupuolta olevien vihkimistä kirkossa, mutta toisinajattelevien pakottaminen johtaisi todennäköisesti kirkon sisäisten ristiriitojen rajuun syvenemiseen. Mielestäni todellinen lähimmäisenrakkaus vaatii myös erimielisyyden hyväksymistä. Siksi yksi vaihtoehto olisi tarjota esim. 15 vuoden siirtymä-aikaa, sillä valtaosa samaa sukupuolta olevien vihkimistä vastustavista papeista on vanhempaa polvea ja jäisivät tuona aikana eläkkeelle. Tiedän kuitenkin, ettei tämä ole mikään pomminvarma ratkaisu.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Lihan tarjoamista voisi ainakin vähentää, koska nykyään on saatavilla niin paljon kasvispohjaisia proteiinilähteitä, joista saa erinomaista ruokaa valmistettua. Jos lihaa käytetään, tulisi sen olla ainakin kotimaista.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Ilman elämäntapamme muutosta on ihmiskunnan tulevaisuus uhattuna. Siksi ilmasto- ja ympäristökysymyksien puolesta toimimisen tulisi olla kirkon toiminnan kärjessä.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko ei voi olla aidosti sen kaikkien jäsenten yhteisö, jos sen asioista päättävät vain naiset tai miehet. Tarvitsemme kaikkia yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Ehdokkaan kommentti

Seurakuntien määrää voisi vähentää, jos se tarkoittaa lähinnä hallinnollisen puolen yhdistämistä, eikä seurakunnan palveluiden katoamista kauaksi sen jäsenten läheltä.

2. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Jos kyse on seurakuntien jäsenistä, niin toiminnassa pitäisi ottaa huomioon myös muutkin, kuin ruotsia tai suomea puhuvat. Jos kyse ei ole seurakuntien jäsenistä, niin tilanne on kimurantimpi. Kaikkia palveluita ei varmasti ihan hirveän monella kielellä voida järjestää. Tähän kysymykseen on vaikea ottaa tarkemmin kantaa ilman tarkempia määritelmiä.

3. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

Ehdokkaan kommentti

Rohkeammat kannanotot herättävät keskustelua ja ovat myös mahdollisuus osoittaa, että kirkko on vielä elossa. Eikä epäoikeudenmukaisuuksista pidä jättää puhumatta sen vuoksi, että joku siitä saattaa loukkaantua.

Vaalikoneen etusivulle