Laura Karhola

Vaalikone Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Olen 29-vuotias tammelalainen ja ensimmäistä kautta Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenenä. Lisäksi olen kuluvalla kaudella ollut yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenenä. Olen nauttinut luottamushenkilönä olosta suuresti ja haluaisin mielelläni jatkaa tätä tärkeää työtä myös ensi kaudella.
Ammatiltani olen lakimies ja työskentelen tamperelaisessa asianajotoimistossa. Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ovat minulle tärkeitä elämänarvoja.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Kirkossa on paljon hyvää ja säilyttämisen arvoista, mutta paljon on myös muutettavaa. Pidän erittäin tärkeänä seurakuntien hyväntekeväisyystyötä ja sille tulee jatkossakin turvata riittävät resurssit. On tärkeää saada seurakuntien tekemä työ ja toiminta näkyväksi tamperelaisille. Tulevaisuuden toiminta tulee pyrkiä turvaamaan järkevällä taloudenhoidolla.
Kirkolliskokouksen tulee valmistella tarvittavat muutokset, jotta papit voivat vihkiä kaikki sitä haluavat parit.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Tuomasyhteisö
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Vihreä Liitto (VIHR)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Uskoa vahvistava kokemus voi syntyä esimerkiksi yhteislaulutilaisuudessa tai vapaaehtoistoiminnassa. On tärkeää, että seurakunnassa järjestetään messujen lisäksi myös muunlaista toimintaa.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Kaikki ovat tärkeitä. Tosiasia on kuitenkin se, että ilman verotuloja ei ole toimintaa. On tärkeää muistuttaa ihmisiä siitä, miksi kirkkoon kuuluminen on hyvä asia.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Tasapainoinen talous on seurakunnan elinehto. Ensisijaisesti tulee luopua vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä, mutta tarvittaessa myös muita keinoja on käytettävä. Työntekijöiden vähentäminen ja toiminnan leikkaaminen ovat kuitenkin viimesijaisia keinoja.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Vapaaehtoisissa on tulevaisuus. Koulutuksen ja työnohjauksen myötä saadaan seurakunnalle arvokkaista lisäresursseja.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuttajien parissa tehtävä työ on toki tärkeää ja esimerkiksi keskusteluavulle on varmasti tarvetta. Työtä pitää kuitekin tehdä lain sallimissa rajoissa ja käytettävissä olevat resurssit huomioiden.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on todella vaikea kysymys. Itse katson, että turhan kärsimyksen välttämiseksi eutanasian tulisi olla tietyissä tilanteissa tarkkasti säädeltynä mahdollinen. En kuitenkaan näe, että kirkon tulisi ottaa kantaa eutanasian laillistamiseen.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on minulle todella tärkeä asia ja haluan olla mukana valitsemassa kirkolliskokoukseen ihmisiä, jotka ovat kanssani samaa mieltä.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

On vihkiparienkin etu, että papeilla on omantunnon vapaus. Näin mahdollinen negatiivinen suhtautuminen ei selviä vasta vihkipuheessa ja pilaa tärkeää päivää.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Ilmastovaikutukset tulee huomioida ja ne tulee pyrkiä minimoimaan, muttei kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Hävikkiruokaa tulisi hyödyntää niin paljon kuin mahdollista.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on hieno tavoite, tärkeintä on kuitenkin ihmisen osaaminen ja sopivuus tehtävään.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Tampere on kasvava kaupunki, ja uusia asuinalueita rakennetaan eri puolille kaupunkia. Kuinka seurakunnan pitäisi olla läsnä uusilla asuinalueilla? Voit valita kaksi vaihtoehtoa.

2. Auttaminen on oleellinen osa seurakunnan toimintaa.

Ehdokkaan kommentti

Diakonia eli hyväntekeväisyystyö on todella tärkeää ja sille pitää pystyä turvaamaan tarpeelliset resurssit.

3. Seurakunnan vapaaehtoistyöhön on helppo tulla mukaan Tampereella.

Ehdokkaan kommentti

Askeleita on otettu oikeaan suuntaan, mutta vielä on varmasti paljon kehitettävää.

4. Seurakuntien kannattaa olla mukana isoissa tapahtumissa Tampereella sen sijaan, että järjestettäisiin omia tapahtumia.

Ehdokkaan kommentti

Yhteistyötä eri tahojen kuten yhdistysten ja kaupungin välillä tulee lisätä. Omillekin tapahtumille on kuitenkin paikkansa.

5. Joissakin seurakunnissa on päätetty, että seurakuntatiloissa voidaan järjestää kaikenlaisia perhejuhlia, myös nimiäisiä ja samaa sukupuolta olevien parien hääjuhlia. Pitäisikö Tampereella vastaavasti antaa seurakuntien tilat kaikkien seurakuntalaisten perhejuhlien käyttöön?

6. Seurakunnan toiminta on Tampereella lähellä ja siihen on helppo osallistua.

Ehdokkaan kommentti

Toiminta on lähellä, mutta kynnys osallistua saattaa olla liian suuri. Tiedotusta tulee entisestään kehittää ja toimintaa viedä sinne missä ihmiset ovat.

7. Seurakunta on läsnä tamperelaisten arjessa.

8. Tamperelaisen on mahdollista olla kristitty itselleen merkityksellisellä tavalla.

Vaalikoneen etusivulle