Satu Parttimaa

Vaalikone Salon seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Täytän 46 vuotta lokakuussa. Työskentelen Salon kaupungin toiseksi suurimman keittiön Kimaran dieettikokkina. Valmistan erityisruokavalioita ikäihmiselle ja opiskelijoille. Olen kahden aikuisen lapsen äiti. Päivän rytmittää koiran kanssa lenkkeily ja arjen askareet. Asun Pajulan kaupunginosassa mieheni kanssa.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Uskon että yhdessä tekemällä voimme muuttaa asioita. Koen että kirkon läsnäoloa tarvitaan elämän eri tilanteissa. On voitava uskoa siihen että apua on saatavilla kun sitä tarvitsee.Toivon että lähimmäisen rakkaus ja kyky kuunnella lähimmäistä tuo avun kun elämässä on vaikeaa. On kuunneltava nuorten ja ikäihmisten toiveita.Kirkon tulisi olla vielä lähempänä seurakuntalaisia ja kehittää toimintaansa niin että varsinkin perheet saavat avun elämän kriisitilanteissa sitä halutessaan.
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeitä ovat myös kaikki vapaaehtoistyö ja toiminta seurakuntalaisten parissa. Näitä ei voi tärkeysjärjestykseen laittaa.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Varmasti löytyy kehitettävää ja hyvä keskustella mitä seurakunta voi tehdä monipuolisen tarjonnan lisäämiseksi.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Tähän kysymykseen ei voi vasta kun ei tiedä kustannusvaikutuksia ja kysymys vaatii laajemman kokonaiskuvan. On selvitettävä miten voidaan kustannuksia hillitä kevyemmillä toimenpiteillä.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Koskaan ei ole puhetta liikaa. Nuoria hyvä on kuulla kun päätöksiä tehdään.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Minkä ihmeen takia minun tulisi epäillä mitä raamattuun on kirjoitettu.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Vaalikoneen etusivulle