Suvi Leppänen

Vaalikone Salon seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Päivätyössäni toimin Salon vanhus-ja lähimmäispalvelu yhdistyksllä. Vapaa-aikani kuluu luonnossa, liikunnassa ja arjen pyörityksessä. Perheeseen kuuluu mies ja kaksi alakouluikäistä lasta.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Seurakunta tekee hyvää työtä lasten ja nuorten hyväksi ja toimii heikompien ehdoilla monessa asiassa. Seurakunta edustaa pehmeitä arvoja jotka ovat kovenevassa ja tuloksellisessa yhteiskunnassa tärkeä vastavoima. Haluan olla varmistamassa että näin tulee olemaan jatkossakin.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
En halua vastata
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon järjestämä toimintaan voi jokainen osallistua ja sitä kautta arvostaa jokaista ihmistä sellaisena kuin on. On kyse jumalanpalveluksesta, nuorten illasta, lasten leiristä, kinkereistä tai viihteelisestä konsertista. Koti-ja ulkomaanavulla luotettava ja erityisen tärkeä rooli.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Perhejuhlat pitävät perinteitä yllä ja nuorisotoiminta on monelle nuorelle väylä itsenäiseen aikuisuuteen ja luo pohjaa tulevaisuudelle. Vapaaehtoistyö sopii jokaiselle joka kaipaa täydennystä päiviin, eläkeläiset, työläiset, työttömät.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Hyvän toiminnan kautta saadaan uusia aktiivisia seurakuntalaisia mukaan. Kun lapset ja nuoret saadaan ajoissa mukaan he palaavat vamhempana takaisin toimintaan jos kokemus on ollut hyvä tai mahdollinen erityisen tuen tarve tulee vastaan.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Veroa nostamalla voi olla huonot vaikutukset mutta se kertoo jotain kirkon ja seurakunnan asemasta. Tulevaisuudessa toiminta pitää rahoittaa jollain toisella tapaa ja muutos voi tarkoittaa kaikkia ylläolevia vaihtoehtoja.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

On erityisen tärkeää että nuoria kuunnellaan. Se on varmasti jo huomioitu suunnitelmissa mutta asiaa pitää korostaa ja tuoda paremmin esille. Laaja-alainen kirkko voi tarjota tulevaisuuden suunnan monelle ja tehdä syrjäytymisen ehkäisyksi paljon.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

On ehdottoman tarkeää että myös Salon seurakunnalla on ympäristödiplomi. Se välittää tärkeää viestiä vastuullisuudesta monialaisessa työyhteisössä johon kuuluu myös kaikki seurakuntalaiset.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamatun tekstejä pitää voida tulkita monitahoisesti ja peilata nykyhetkeen.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Itse en lue Raamattua säännöllisesti mutta monet tekstit on tuttuja nuoruudesta, kouluvuosilta ja rippikoulusta.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää antaa myös uskonvapauden toteutua. Kyseenalaistaminen on osa uskoa ja Jumalaan uskominen on uskoa itseensä, toisiin ihmisiin ja erilaisuuden kunnioittamiseen.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Olen kasvanut tyttöleireillä rippikouluun saakka ja seurakunta on myös tarjonnut ensimmäisen palkkatyön hautausmaatyöntekijänä.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on yhtä ristiriitainen kuin vastauskin, en osaa perustella.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Työttömyyden, köyhyyden tai raskaan arjen keskellä seurakunnalta pitää pystyä hakemaan apua jotta pääsee takaisin jaloilleen. On tärkeää että apua myös saa. Maahanmuuttajille seurakunta uskonvapauden maassa on äärimmäisen tärkeää kotouttamisessa. Se mihin avun tarvitsija uskoo ei saa määritellä apua vaan ihminen ihmiselle on tärkeintä.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki ylläolevat ovat tärkeitä. Valitsemat tasa-arvoiset mahdollisuudet ja koulutus luovat hyvän elämänpohjan jotka sivistyksen myötä leviää kaikkialle

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon perustehtävä on mielestäni olla ihminen ihmiselle ja kotinsa menettänyt maahanmuuttaja on oikeutettu saamaan asianmukaista apua suomessakin.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Raskas ja vaikea asia. Kirkon pitää olla mukana keskusteluissa.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Yksinkertaista, kirkon on muututtava yhteiskunnan mukana parempaan suuntaan. Rakkaus saa ihmiset voimaan paremmin.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä pappi saa olla vihkimättä jos katsoo että oma kanta on ristiriidassa. Kukaan tuskin haluaa että sellainen pappi sinua ja puolisoasi vihkisi joka ei usko kyseiseen liittoon.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Luonto on minulle tärkeä ja kaikki se mitä se antaa meille ihmisille. Luonnon monimuotoisuuden katoaminen on suurin uhka ja lähiympäristöstä on aloitettava. Ilmaston lämpeneminen ei ole globaali ongelma vaan sekin syntyy pienistä asioista. Kirkko voi ja pitää näyttää myös suuruutensa ympäristön kannalta. Lapsillehan me tämä pallo jätetään toivottavasti vielä monta kertaa ja aina parempana.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Itse olen sekasyöjä joka syö harvoin lihaa. Pyrin huomioimaan lihaa syödessä sen laatuun ja eettisyyteen. Kirkko voi olla suunnannäyttäjä ja panostaa eettiseti tuotettuun lähilihaan ja kasviproteiini vaihtoehtoihin. Toivon että tämä asia nousee lähitulevaisuudessa puheenaiheeksi.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Kirkkokaan ei saa jämähtää tässä asiassa vaan olla kuuluvasti ottamassa kantaa.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo on tärkein, on kyse sukupuolista tai sukupuolettomista. Tässäkin asiassa ollaan otettu kiistattomia harppauksia eteenpäin. Hyvään suuntaan mennään ja luodaan parempi yhteiskunta.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Ihmiset valitaan johtavaan asemaan asiantuntevuuden ja ammattitaidon kautta, ei sukupuolen. On vain tiedettävä minkälainen ihminen ja millä arvopohjalla varustettu ihminen halutaan.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, tuntuu oudolta että näin ei tehtäisi. Toivon että se tulee näkymään paremmin jatkossa ilman että asiaan edes kiinnitetään sen enempää huomiota. Keskustelun muunsukupuolisista pitää olla luontevaa ja neutraalia, näin siitä tulee tavallinen asia.

Vaalikoneen etusivulle