Enni Remes

Vaalikone Rovaniemen seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Olen lappilaistunut, alkujaan maatilan tyttö Ylä-Savosta, kahden pienen lapsen äiti. Olen työskennellyt mm. tehdastyöläisenä, lastenhoitajana ja tuntiopettajana. Opiskelen Lapin yliopistossa maisterivaiheessa kuvataidekasvatusta (kuvataideopettajan pätevyys). Olen pitänyt taidenäyttelyitä ja kuvittanut kirjoja sekä tehnyt taidetilaustöitä. Luottamustehtävissä olen ollut mm. ylioppilaskunnan edustajistossa sekä Rovaniemen kulttuurilautakunnassa. Olen nykyisen kirkkoneuvoston varajäsen.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Olen sydämen kristitty henkilökohtaisesti. Haluan olla vaikuttamassa kotiseurakunnassani. Rovaniemen seurakunnasta on tullut minulle tärkeä yhteisö, asuttuani täällä jo kymmenkunta vuotta. Pidän tärkeänä, että seurakunnallisissa luottamustehtävissä on edustettuna myös nuoria ihmisiä ja lapsiperheiden vanhempia. Kirkon on tuettava kotien kristillistä kasvatusta. Seurakunnan palveluita on tarjottava kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Suomen Keskusta (KESK)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Henkilökohtainen usko on minulle tärkeä asia. Arvostan kirkon tekemään erilaista työtä yhteiskunnassamme. Pyrin osallistumaan kotiseurakuntani eri tilaisuuksiin säännöllisesti, ja haluan kasvattaa myös lapseni seurakunnan jäseninä ja kristittyinä. Näen luterilaisen kansankirkon myös osana suomalaista kulttuuria.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Messu Rovaniemen kirkossa sunnuntai-aamuisin on kaunis ja virkistävä osa elämääni Rovaniemellä. Lapsiani olen käyttänyt pyhäkoulussa, joka pidetään kirkossa. Pidän erittäin tärkeänä myös kirkon tekemää auttamis- ja diakoniatyötä. Käyn mielelläni silloin tällöin myös kirkkokonserteissa. Luettelossa esitetyt asiat ovat tietysti kaikki tärkeitä.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että lapsiamme kasvatetaan kristillisiin arvoihin ja että he saavat opetusta kristinuskosta. Kaikki seurakunnan toiminta oikealla asenteella tehtynä on myös evankelioivaa työtä, kertoen Jumalan rakkaudesta. Minulle on tärkeä arvo myös se, että erityisryhmät, kuten invalidit, kehitysvammaiset, hyvin iäkkäät vanhukset jne., pääsevät myös seurakunnan palveluiden ja sanoman äärelle.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Vaihtoehdot eivät sulje toisiaan pois. Jumalanpalvelus ja messut ovat keskeinen osa seurakunnan toimintaa, mutta monenlaisia toimintamuotoja tarvitaan.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Tietenkin seurakunnan toiminta keskittyy etupäässä niihin, jotka käyvät tilaisuuksissa aktiivisesti. Kristuksen kirkko on kuitenkin tarkoitettu kaikille. Monille ihmisille kirkolliseen toimitukseen osallistuminen (ristiäiset, rippijuhlat, häät, hautajaiset) ovat lähes ainoa kosketus seurakuntaan. Työntekijöiden on hyvä tämä tiedostaa ja toimia sen mukaan. On tärkeää, että nämä kokemukset ovat myönteisiä, ja kutsuvat kirkosta vieraantuneita lähemmäs seurakuntaa.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Hengellisen ydintoiminnan kannalta tärkeistä rakennuksista (esim. maaseutukylien kappelit) on pidettävä kiinni. Kaikki yllä olevat vaihtoehdot ovat ikäviä. Meidän on tehtävä parhaamme, että ihmiset eivät eroaisi kirkosta, ja että kirkosta eronneita tai kirkkoon koskaan kuulumattomia saataisiin liittymään kirkkoon takaisin, samalla se vahvistaisi seurakunnan talouden perustaa.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Joka tapauksessa on tärkeää, että seurakunnan metsätaloutta hoidetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Seurakunnan toiminnassa voidaan kiinnittää huomiota myös esim. syntyvän jätteen määrään, jätteen lajitteluun ja kierrätykseen.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Ajattelen, että Raamattu on Jumalan Sanaa. Kaikkea sieltä ei voi kuitenkaan tulkita kirjaimellisesti, koska siellä on esimerkiksi vertauksia, jotka on tulkittava vertauskuvallisesti. Raamatun sanomalla on paljon annettavaa myös nykyihmiselle. Raamatun tärkein sanoma on armo ja pelastus Jeesuksen sovitustyön kautta.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Raamattu on uskon ylin auktoriteetti, mutta Raamattu ei ole mikään jokaisen arkielämän yksityiskohdan käyttöopas. Luoja on antanut meille järjenkäytön tämän ajallisen elämän ajaksi. Kaikkeen voi rukoilla viisautta ja johdatusta. Näen Raamatun laajana kokonaisuutena elämänohjeena. Esimerkiksi suhteessa lähimmäisiimme Raamattu sisältää hyviä neuvoja ja periaatteita.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on Jeesuksen antama tehtävä, lähetyskäsky.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Jeesus on tie, totuus ja elämä. Uskon myös, että Jumala on hyvä ja oikeudenmukainen, ja hänen tuomionsa on oikea jokaisen kohdalla. Minun tehtäväni ei ole lähteä sanomaan, kuka pelastuu ja kuka ei. Kristittyjen ja kristillisten yhteisöjen on julistettava evankeliumia Jeesuksesta. On tärkeää, että uskontodialogia eri uskontokuntien kesken käydään, mutta omaa sanomaa ja arvopohjaa (esim. ihmisoikeudet, miesten ja naisten tasa-arvo jne.) on pidettävä niissäkin yhteyksissä esillä.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Olen kiitollinen, että olen saanut kristillisen kasvatuksen ja opetusta kristinuskosta kotonani ja peruskoulussa. Tärkeintä on kuitenkin oma henkilökohtainen suhde Jumalaan ja usko Jeesukseen.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Pidän tärkeänä näitä kaikkia esitettyjä työmuotoja. Arvostan suuresti kirkon diakoniatyötä, mm. vähävaraisten ihmisten ja perheiden auttamiseksi. Kristillistä sanomaa osoitetaan siinä teoilla. Arvelen, että seurakunnan tarjoama sielunhoitotyö ei ole vielä riittävän tunnettu ihmisten parissa. Maahanmuuttajien parissa tehtävässä työssä on pidettävä esillä myös evankelioinnin näkökohdat.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Evankeliointi ja kehitysyhteistyö kulkevat yleensä käsi kädessä lähetyskentillä. Tutkimukset osoittavat, että erityisesti naisten koulutustason lisääminen parantaa yhteiskunnallista tilannetta monella tasolla.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtaisesti kaikkia kirkon nykyisiä virallisia lähetysjärjestöjä on hyvä tukea enkä kannata minkään boikotoimista. Kuitenkin käytännössä paikallisseurakunnilla on esim. nimikkolähettisopimuksia muutamien lähetysjärjestöjen kautta. Näin ollen on mahdotonta vaatia, että jokainen lähetysjärjestö saisi yhtä paljon rahallista tukea. Tämä ei ole ristiriidassa tasapuolisuuden kanssa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä, että joistakin turvapaikanhakijoista on tullut kristittyjä ja he ovat alkaneet käydä kirkossa. Kaikilla ihmisillä on ihmisarvo. Kirkko ei saa kuitenkaan toimia tässä kysymyksessä yhteiskunnan lakien vastaisesti. Esim. laittomasti maassa olevien piilottelu voi pahimmillaan muodostua yhteiskunnalle vaaralliseksi.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kysymyksessä ei mainita, onko kyseessä aktiivinen vai passiivinen eutanasia. Jokaisella on jo nyt oikeus kieltäytyä tai luopua hoidoista tai tehdä ns. hoitotestamentti. Kristittynä en pysty hyväksymään aktiivista eutanasiaa, jossa potilaan henki otetaan esim. myrkyllä. On panostettava kivunlievitykseen ja hyvään saattohoitoon. Loppujen lopuksi elämä ja kuolema ovat Jumalan käsissä.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Raamatun mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Jo nyt kaikki siunausta haluavat ihmiset voidaan siunata, ja kaikki ovat tervetulleita kirkon tilaisuuksiin ja toimintaan mukaan sukupuolisesta suuntautumisesta tms. ominaisuuksista riippumatta. Ymmärrän, että moni kokee tämän tasa-arvokysymyksenä, mutta jokaisella uskontokunnalla on oikeus määritellä oma oppinsa avioliitosta.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Luomakunnan varjeleminen on tärkeä asia, ja ympärillämme olevan luonnon arvostaminen on kristillisten arvojen mukaista. Tämä ei kuitenkaan ole kirkon ydinsanomaa, jossa on kyse pelastuksesta.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni on hyvä asia, että kirkossamme sekä miehet että naiset voivat toimia papin tehtävissä. Toivon samalla, että kaikki herätysliikkeet, myös ns. perinteisen virkakäsityksen kannalla olevat, voivat toimia jatkossakin kirkossamme.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

En kannata kiintiöitä, vaan aina on valittava paras ehdokas. Minulle on tärkeää, esim. pappeja valittaessa, että mitä arvoja hakija edustaa ja millaiset hänen ansionsa ovat, eikä se, kumpaa sukupuolta hän edustaa.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Vaalikoneen etusivulle