Tiina Rytky

Vaalikone Oulunkylän seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Olen ruuhkavuosien keskellä sukkuloiva tuore Oulunkylän asukas ja entinen seurakuntanuori.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Kirkko on osa kaupunkia ja arvostan sen tekemää hyvää työtä ihmisten parissa. Haluan olla mukana rakentamassa ja ylläpitämässä avointa, helposti lähestyttävää, huolehtivaa ja lämmintä kirkkoa oulunkyläläisille.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko on osa suomalaista kulttuuria ja arkea. Arvostan suuresti sen tekemää työtä ihmisten parissa. Lapsiperheiden arjessa kirkko on mukana erilaisten kerhojen kautta, ja läsnä se on myös suurissa elämän taitekohdissa, niin surussa kuin ilossa.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon on oltava armollinen niille, jotka sitä eniten kaipaavat. Siksi pidän heikoimpien auttamista ihan erityisen tärkeänä tehtävänä. Kirkko saa myös näkyä ja kuulua, joten viestintään on aina hyvä panostaa. Oikeudenmukaisuus on se mitä ihmiset janoavat eri instituutioilta. Siksi kirkon jäsenet voivat mielestäni ottaa välillä rohkeastikin kantaa yhteiskunnassa havaitsemiinsa epäkohtiin.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Me olemme erilaisia. Yksi tapa ei sovi kaikille. One size doesn't fit all.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Tässäpä ikuisuuskysymys.
Jotta kirkko voi säilyttää paikkansa valtionkirkkona, sen velvollisuus on toimia mahdollisimman laajasti ja kaikkien palvelijana. Jos näin ei ole, on sen asema harkittava uudelleen.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Ei säästetä kirkkoa hengiltä.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

"Osallistaminen" tarkoittaa sitä, että annetaan paikka pöydässä. Olisin valmis kokeilemaan kiintiöpaikkoja ja katsomaan tulokset.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

En osaa sanoa.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Tottakai pitää voida valita, ja valitaan sellaiset, jotka toimivat seurakunnan arvojen mukaisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

En osaa sanoa. Eutanasia on hyvin vaikea eettinen kysymys. On ymmärrettävää, että kirkko vastustaa eutanasiaa, mutta kuten sanottua, joissain tilanteissa se voi olla perusteltua. Ehkä sen vastustamisen lopettaminen olisi osoitus armosta.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Me olemme kaikki tasa-arvoisia, eikä kirkko saa syrjiä ketään jäsentään sukupuolen, seksuaalisen suuntaumuksen tai minkään muun vastaavan syyn perusteella.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulisi hyväksyä, että kaikki me olemme tasa-arvoisia eikä ketään saa syrjiä sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Myös kirkon on tehtävä osuutensa.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Lihaa voi toki vähentää, se on perusteltua ilmastosyistä. Mutta ei sitä tarvitse kokonaan lopettaa.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti kyllä. Kirkko on edelleen suuri mielipidevaikuttaja, ja sen on tehtävä osuutensa ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Edelleen: ketään ei saa syrjiä sukupuolensa vuoksi.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä kiitos.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä kiitos. Kaikki mukaan!

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Paikallisseurakuntien määrä? Millainen seurakuntarakenne luo parhaat mahdollisuudet toimia kaupunkilaisten parhaaksi? Töölön ja Meilahden seurakunnat yhdistyvät vuoden 2019 alusta.

2. Isoin haaste Helsingin seurakunnille on: (valitse kaksi)

Ehdokkaan kommentti

Kirkko on yhtä kuin sen seurakuntalaiset. Jos niiden määrä vähenee, myös kirkko kutistuu.

3. Kirkon tehtäviin kuuluu heikoimmassa asemassa olevien puolustaminen. Mitkä seuraavista asioista mielestäsi erityisesti tarvitsevat toimia Helsingin seurakunnilta? (valitse kaksi)

Ehdokkaan kommentti

En tiedä, voiko kukaan laittaa näitä ryhmiä tärkeysjärjestykseen. Yritin valita kaksi, jotka oletan saavan näistä kaikkein vähiten ääniä. Kun valtio ja kunnat leikkaavat kaikkein köyhimmiltä, jää valitettavasti usein jäljelle enää hyväntekeväisyys ja kirkko. Joten pidetää huolta niistä jotka sitä tarvitsevat. Uskon, että kaikki yllä mainitut tarvitsevat.

Vaalikoneen etusivulle