Anu Heinänen

Vaalikone Olarin seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Olen syntyperäinen espoolainen. Asunut yksitoista vuotta Matinkylässä. Olen toiminut seurakuntaneuvoston ja kirkkovaltuuston varajäsenenä ja tämän vuoden alusta varsinaisena jäsenenä.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Tämä on luottamustehtävä, jossa pääsen vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin ja seurakunnan toimintaan. Haluan olla mukana päättämässä kuinka seurakunnassamme suhtaudutaan samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittojen siunaukseen ja vihkimiseen.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Evankelisuus (SLEY tai ELY)
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Olen mukana kantamassa vastuuta lähimmäisten hyvinvoinnista niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Seurakunnan varojen käytöstä avustuksiin ja diakoniatyöhön.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon nuorisotyö ja rippileirit auttavat nuoria tapaamaan ikäsiään ja aikuisia. Seurakunnan vapaaehtoiset tekevät työtä kaiken ikäisten kanssa ja monet ovat mukana niin nuoriso kuin vanhustyössäkin.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on jo panostettu näihin toimiin, mutta koskaan ei voi liikaa toimia näiden osa-alueiden parantamiseen.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Toiminnan lisääminen eri ikäisille ja erilaisille ihmisille. Meillä on jo Colourful -messut ja siellä käy paljon alueen asukkaita.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Monet tapahtumat keräävät erilaisia ihmisiä yhteen ja tapahtumissa voi keskustella seurakuntalaisten kanssa.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Kiinteistöjen myynnistä voi saada varoja toiminnan ylläpitoon. Henkilökuntaa tai toimintoja ei mielestäni voi vähentää.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Nuorten läsnäolo on mielestäni tarpeetonta ylemmillä päätöksenteko tasoilla, jos heitä kuullaan nuorisotyötä tekevien avulla.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Tietenkin on selvää, että seurakunta käyttää reilun kaupan tuotteita.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Eri aikakausilla tehdyt käännökset on erilaisia.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Monien kysymyksien vastauksia ei löydä mistään.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella ihmisellä suhde uskontoon on ainutlaatuinen.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Kaikilla uskonnoilla on taivasta vastaava paikka, johon omaan uskontoonsa uskova pääsee.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

2. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

3. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Vaalikoneen etusivulle