Kimmo Runonen

Vaalikone Olarin seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Olen 48-vuotias prosessipäällikkö ja teologian opiskelija Matinkylästä. Olen naimisissa ja yhden täysi-ikäisen lapsen isä.
Harrastuksena on tällä hetkellä teologian opiskelu Helsingin yliopistossa . Toimin lisäksi myös joissakin luottamustehtävissä esim. lautamiehenä Espoon käräjäoikeudessa ja HUS:n II eettisessä toimikunnassa maallikkojäsenenä.Olen Espoon Vihreiden hallituksen jäsen, sekä Matinkylä- Olarin Vihreiden puheenjohtaja.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Olen kiinnostunut kehittämään seurakuntaani vastaamaan aikamme haasteisiin. "Minun kirkossani" kaikkien pitää tuntea olevansa tervetullut ja sen pitää myös kuunnella jäsentensä tarpeita/toiveita. Haluan olla päättämässä mihin seurakuntani panostaa tulevaisuudessa ja käyttää rahansa. Lisäksi haluan olla vaikuttamassa siihen ketkä sitä toteuttavat ja miten.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Vihreä Liitto (VIHR)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Lähimmäisenrakkaus ja ns. kristilliset elämänarvot ovat minulle tärkeitä.Kirkon yksi tärkein tehtävä nykyään on diakoniatyö. Se auttaa niin kotimaassa, kun ulkomailla. Se on todella tärkeä kolmannen sektorin toimija.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Monelle kirkon toiminta tulee elämään traditioiden kautta. Tämän takia toimitukset ovat tärkeitä. Vapaaehtoistyö on tärkeää niin sen kohteelle, kuin sen tekijälle. Monelle osallistuminen vapaaehtoistyöhön toimii myös tärkeänä sosiaalisen kanssa käymisen muotona.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Jumalanpalvelukset ovat tärkeä ja olennainen osa kirkon toimintaa, mutta esim. sunnuntaiaamun jumalanpalveluksiin osallistuu alle 10% jäsenistä kuukausittain. Tärkeämpää on siis kehittää toimintaa kysynnän mukaan. Eri ikäisille monipuolista toimintaa, niin se ehkäisee syrjäytymistä yms. Olen erikoisen huolestunut keski-ikäisten ja vanhusten syrjäytymisestä, sillä se on jäänyt mielestäni liian vähälle huomiolle. Kerhot ja riparit ovat kysyttyjä ja siksi oiva paikka kristilliselle kasvatukselle, sekä sanomalle.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Kuten jo edellisessä vastauksessa totesin jumalanpalvelukset ja messut ovat yksi kirkon perusta, mutta tavoittaa nykyään kovin vähän ihmisisä. Lisää erikoismessuja esim.pop-, metalli-,iskelmä-rap-messuja ja kaikkea muuta monimuotoista toimintaa.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Aktiivit ovat mukana jo muutenkin, tosin ei heitäkään kannata unohtaa. Pitää keskittyä passiivisiin jäseniin ja luoda mielekästä toimintaa, niin että he tuntevat seurakunnan enemmän omakseen ja osallistuvat näin enemmän myös sen toimintaan.Tavoitella on kuitenkin minusta huono sana tähän kohtaan, sillä se tuo mieleeni pakonomaisen toiminnan.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Veron nosto ja kiinteistöistä luopuminen ovat mielestäni ensisijaiset toimet, jos talous sitä vaatii. Missään nimessä ei toiminnasta ja työntekijöistä voi säästää. Ne säästöt koskettaisivat montaa ihmistä liian pahasti. En myöskään kannata ylisuuria seurakuntiakaan, sillä en usko niiden toiminnan olevan tarpeeksi "paikallista". Seurakuntalaiset eivät välttämättä tunne silloin enään seurakuntaansa omakseen. Yhtymien kokoa voisi kyllä suurentaa.
Veron nosto olisi niin pieni, että ei ole varmaan kenenkään taloutta pilaa.
Kiinteistöjen omistaminen ei ole seurakuntien toiminnan edellytys, sillä seurakunta olemme me ihmiset. Toimintaa voi järjestää muutenkin, esimerkiksi vuokratiloissa. Monesti se onkin toiminallisestikin järkevää(en kyllä tiedä kuinka kallista se on), hyvä esimerkki on Iso Omenassa Chapple. Siellä järjestetty toiminta on tavoittanut todella paljon ihmisiä, mukana on ollut varmasti myös ns.passiivisia satunaiskävijöitä. Pitää siis toimia siellä, missä ihmiset liikkuu.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kunnissa on jo olemassa nuorisovaltuustot, jolla on edustus(ainakin pitäisi olla)kaikissa lautakunnissa ja läsnäolo-ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa. Sama malli olisi mielestäni sopiva toimintamuoto myös seurakunnissa.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Luomakunnasta huolehtiminen on seurakunnalle tärkeää. Sen oma toiminta kuluttaa valtavasti luonnonvaroja ja tominta pitää olla vastuullista. Toivoisin kuitenkin kirkon/seurakuntien olevan vielä suuremmassa määrin esimerkkinä esim. maalämmön käytön lisääjänä.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamattua ei todellakaan pidä ottaa kirjaimellisesti. Se ei ole suoraa Jumalan sanaa, vaan ihmisten kirjoittamaa tekstiä. Minusta tuo kysymys ei ole kristinuskon kannalta edes kovin olennainen. Raamatun sisältämät elämän ohjeet ja arvot ovat tärkeämpiä, kun sen historiallinen toden peräisyys.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Raamatun teksti perustuu monesti vertauskuviin ja metaforiin, siksi sen tulkinta voi vaihdella eri aikoina. Raamatun periaatteelliset elämänviisaudet ja ohjeet kuitenkin antavat vastauksen moneen kysymykseet.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Usko on aina henkilökohtainen asia. Ratkaisun on tultava omasta sydämmestä ja jokainen on kykenevä tekemään ratkaisunsa itse.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Minun uskossani se on ainakin ainoa tie.Miksi olisin kristitty jos uskoisin tapoja olevan muitakin.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Tähän on tietenkin vaikea vastata, sillä olenhan elänyt ja kasvanut pelkästään kristillisessä ympäristössä.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä näitä ristiriitaisuuuden ja epäilyn hetkiä tulee jokaiselle, niin myös minulle. Varsinkin teologian opiskeluni aikana näitä hetkiä tulee säännöllisesti, mutta aina niistä on selvitty. Mielestäni pieni epäily ja siihen ratkaisun saaminen vain syventää uskoa entisestään.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Vaikeaa valita vain kaksi. Yksinäisyyden torjuntaa pidän kyllä tärkeimpänä, sillä esim. keski-ikäisten yksinäisyys ja syrjäytyminen on todella yleistä. Tämän hoito on näköjään jäänyt täysin kolmannen sektorin hoidettavaksi.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan apu/lähetystyö pitää tietenkin ohjata isomman organisaation kautta, että siitä on paremmin hyötyä. Kirkon Ulkomaan apua ja Suomen Lähetysseura ovat hyviä kanavia.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Tietenkin seurakunnalla pitää olla oikeus päättää yhteistyö kumppaneistaan ja rahoitettavista järjestöistä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon pitää auttaa tasapuolisesti kaikkia, jotka apua tarvitsee.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Aihe on kirkolle vaikea ja luulen mielipiteiden jakautuvat todella paljon. Keskusteluun pitää kuitenkin joka tapauksessa osallistua.
Itse olen eutanasian laillistamisen kannalla, mutta asia pitää valmistella todella tarkkaan.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon pitäisi vihkiä samaa sukupuolta olevat. On myös aika ongelmallista, että kirkko ei tässä asiassa noudata olemassa olevaa avioliittolakia.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Itse olisin valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, mutta ymmärrän kyllä niitäkin jotka eivät. Ei ketää saa/voi pakottaa toimintaa, joka on vastoin heidän vakaumustaan. Tosin kieltäytyjienkin pitää kunnioittaa myös päin vastaista vakaumusta.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko on tärkeä arvovaikuttaja/-kasvattaja, joten sen toiminta ilmastonmuutoksen torjunnassa on tärkeää. Kirkon oma toiminta myös kuluttaa paljon luonnonvaroja ja esimerkiksi kiinteistöjen lämmitykseen voisi käyttää enemmän uusiutuvaa energiaa.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Ilmastovaikutukset pitää ottaa huomioon kaikessa toiminnassa.
Lihan tarjoamisen vähentäminen, eikä välttäminen olisi kyllä minusta oikeampi sanavalinta tässä tapauksessa.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko on vahva ja tärkeä arvovaikuttaja yhteiskunnassa. Ilmasto-ja ympäristökysymyksen ovat asia, mitä kirkko voisi ottaa enemmänkin esille koko toiminnassaan.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo on ehdottomasti tärkeää kaikessa kirkon toiminnassa, valitettavasti se ei ole vielä täysin toteutunut.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Tasapuolisuudesta ei tällä hetkellä voi edes puhua. Esimerkiksi piispat ovat Irja Askolan eläkkeelle siirtymisen jälkeen pelkästään miehiä. Toivottavasti Espoon hiippakunta näyttäisi tässä asiassa esimerlliä muille.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki pitää ottaa huomioon tasapuolisesti. Lakikin sanoo, että ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia. Sukupuoli-identiteetin perusteella ei ketään saa syrjiä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan toiminnassa tulee ottaa kaiken kieliset ja taustaiset huomioon. Toimintaa on järjestettävä, sillä sehän on paras tapa kotouttaa ja saada seurakuntaan myös aktiivisia maahanmuuttajia, jotka voivat itse voivat osallistua toiminnan tekemiseen.

2. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

Ehdokkaan kommentti

Espoon seurakunna tovat todellakin aika varovaisia ja "näkymättömiä". Kannanottoja ei juurikaan näy ja toiminta on melko konservatiivista. Kaikki toiminta ei voi, eikä pidäkkään miellyttää kaikkia. Tärkeää on saada aikaan keskustelua ja se syntyy helpommin rohkeammalla toiminnalla.

3. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni seurakuntien määrä on sopiva. Ne ovat väkimäärältään kuitenkin pienien kaupunkien kokoisia. Liian isoa seurakuntaa ei välttämättä tunneta niin omaksi ja kotoisaksi.

Vaalikoneen etusivulle