Jaana Ailus

Vaalikone Olarin seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Olen 34-vuotias ja asun Olarissa. Perheeseeni kuuluu puoliso, 5-vuotias lapsi ja 3 rescue-kissaa.
Olin viime kaudella varajäsenenä kirkkovaltuustossa ja seurakuntaneuvostossa.
Unelmieni kirkko on avarakatseinen ja moderni, paikka jonne kaikki kokevat olevansa tervetulleita.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Ollessani hoitovapaalla koin seurakunnan järjestämät kerhot, retket ja vertaistuen äideille korvaamattomiksi. Silloin havahduin kuinka paljon erilaista toimintaa kirkolla on joka tuo monien ihmisten elämään iloa ja apua. Haluan olla mukana varmistamassa että lapsiperheiden toimintaan panostetaan jatkossakin, ja tuoda seurakunnan päätöksentekoon lapsiperheiden näkökulmaa.
Puolustan tasa-arvoa, eli haluan myös että samaa sukupuolta olevia aletaan vihkimään avioliittoon seurakunnassamme.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Vihreä Liitto (VIHR)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti ihmisen elämän suurimmat asiat, eli syntymä (kaste ja kummius), vihkiminen ja kuolema, ovat mielestäni tärkeä saada juhlistaa kirkossa. Tämän takia mielestäni myös samaa sukupuolta olevien pitäisi saada mennä naimisiin kirkossa.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon järjestämä toiminta on suurin syy miksi alun perin halusin lähteä mukaan seurakuntavaaleihin ehdokkaaksi. Hoitovapaalla ollessani seurakunnan kerhot olivat minulle oikea henkireikä, mistä sain korvaamatonta vertaistukea, enkä aikaisemmin tiennyt että mitä kaikkea ihanaa toimintaa seurakunta järjestää. Haluaisin että seurakunnan toimintaan panostettaisiin entisestään, ja kaiken ikäisille ihmisille olisi jotain. Myös seurakuntaan kuulumattomien pitää olla tervetulleita.
Kirkon tekemästä vaikuttamistoiminnasta haluaisin mainita kesällä Prideen osallistumisen. Oli aivan mahtava nähdä siellä PK-seudun seurakuntien rekka jossa oli mm kylttejä "Jeesus rakastaa kaikkia". Tahdon paljon lisää tämän tyyppistä vaikuttamistoimintaa Olarin seurakuntaan.
Myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yksi tärkeä asia, mikä on viime vuosina ollut hienosti näkyvillä. Olin kesällä Pridessa, ja oli aivan ihana nähdä että paikalla oli myös seurakunnat. Se sai monet tuntemaan olonsa tervetulleiksi seurakuntaan.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan tulee olla siellä missä ihmisetkin ovat. Oli se sitten ostoskeskuksissa, leikkipuistoissa tai Pridessa.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkeen muuhun olisin valmis, paitsi toiminnan leikkaamiseen sekä kirkollisveron nostamiseen. Toiminnan leikkaaminen vieraannuttaisi enemmän ihmisiä seurakunnasta, ja jos taas kirkollisveroja nostettaisiin, niin monet saattaisivat erota kirkosta sen takia.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Suurin ristiriita mitä minulla on kristinuskon kanssa ei ole itse uskossa, vain muiden kristittyjen kanssa. Suvaitsemattomuus, ahdasmielisyys ja vanhoollisuus ovat asioita joita en koe omakseni, ja koen syvää aatteelista ristiriitaa esimerkiksi ihmisten kanssa jotka vastustavat tasa-arvoista avioliittoa tai naispappeutta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

On ihanaa että seurakunta tarjoaa esimerkiksi apua parisuhteen solmukohtiin, tai esimerkiksi väsyneille äideille vertaistukea. Tälläiseen toimintaa tulee jatkossakin panostaa.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Lähmimäisenrakkautta tulisi osoittaa kaikkia kohtaan, uskonnosta tai ihonväristä riippumatta.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Olen nähnyt kuinka syöpään kuoleva isoäitini rukoilee että saisi kuolla. Hänellä oli niin kovat kivut että mikään lääke ei enään auttanut. Tälläisissä tilanteissa eutanasian pitäisi olla laillista, ja kuolevan ihmisen niin tahtoessa pappi voisi olla paikalla siunaamassa hänet ikuisuuteen.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Rakkaus on rakkautta. Kaikki kirkossa naimisiin haluavat tulisi siellä myös vihkiä.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti. On olemassa sivusto "sateenkaaripapit" missä on listattu kaikki ne papit jotka jo nyt vihkivät samaa sukupuolta olevia avioliittoon.
Tienetkin toivoisin että kaikki papit vihkisivät kaikki parit, mutta ymmärrän että varsinkin monet iäkkäämmät ja vanhoollistet papit eivät siihen suostu.
Olisi tärkeää että ensiksi saataisiin kirkkoon tasa-arvoinen avioliitto, ja kukin pari voisi vihkipappia valitessaan tehdä oman päätöksensä papin vakaumusten perusteella.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

2. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

3. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Vaalikoneen etusivulle