Kira Järves

Vaalikone Olarin seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Kira Järves, 30-vuotias partiolainen ja teologian kandidaatti Olarista, jossa minut voi usein nähdä partiohuivi kaulassa, 1,5-vuotiaan Jiippi-sheltin kanssa. Haen toiselle kaudelle seurakuntaneuvostoon ja kirkkovaltuustoon, koska haluan olla mukana tekemässä kirkkoa, joka elää ajassa ja on tasa-arvon puolella.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Tahdon tehdä seurakunnastamme avoimen ja keskustelevan yhteisön, joka pystyy olemaan nopeasti läsnä ilon ja surun hetkissä. Haluan, että kaikilla olisi hyvä olla kirkossa eikä ketään syrjittäisi, pilkattaisi tai vähäteltäisi - vaan ihminen kohdattaisiin ihmisenä. Uskon, että myös seurakunnalla on mahdollisuus elää ajassa kadottamatta perimmäistä lahjaansa, armoa.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
En halua vastata
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulee olla läsnä elämämme arjessa ja juhlassa, siellä missä siunausta ja toivoa kaivataan kaikkein eniten.
Kirkko ylläpitää arvoja, joihin samaistun.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkolliset toimitukset ovat kirkon perustyötä, jotka hyvin hoidettuna kantavat pitkälle. Toimitusten myötä olemme läsnä monen seurakunnasta vieraantuneen kanssa, jolloin voimme antaa toivoa ja siunausta siellä missä sitä eniten tarvitaan.
Hyvin tehtynä nuorisotyö antaa mahdollisuuksia, joita nuoret eivät muuten saisi. Mahdollisuuksia tulla kohdatuksi, kuunnellen ja ajan kanssa, kokemuksia siitä että ovat tärkeitä.
Kirkon tulee myös olla siellä missä avuntarve on suurin. Oli kyse lyhytaikaisesta tai pitkäaikaisemmasta kriisistä, kirkon tulee pystyä auttamaan ja puolustamaan kaikkein heikommassa asemassa olevia.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Koko lista erilaisia toimintoja ovat tärkeitä, mutta valinta oli pakko tehdä.
Uskonnonkasvatuksen vähetessä koulumaailmasta tulee seurakuntien panostaa entistä enemmän kristilliseen kasvatukseen.
Seurakunnilla on mahdollisuus antaa ääni heikoimmille ja auttaa heitä, jotka tippuvat kaiken muun avunsaannin ulkopuolelle. Mielestäni tämä on työtä, jonka arvoa pitäisi nostaa entisestään.
Oikeudenmukaisuus ja toisten ihmisten kunnioittaminen ovat arvoja, joista kirkko ei voi luopua. Yhteiskunnallisesti kirkon tulisi tehdä mahdollisimman paljon työtä oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Nykyajan kiireen ja vaihtelevan elämänrytmin aikana kirkon tulisi uusiutua niin että jokaiselle löytyisi oma mielekäs tapa hoitaa hengellisyyttään. Jumalanpalveluksia tulee tarjota eri päivinä, eri aikoihin ympäri vuoden, jonka lisäksi tulee mahdollistaa uudenlaiset etäosallistumismahdollisuudet, some-hartaudet ja muut toiminnan muodot.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Helppo tie olisi palvella heitä jotka ovat jo aktiivisia. Kuitenkin suurin osa kirkon jäsenistä ovat entistä kauempana seurakunnasta, jolloin juuri heihin panostaminen on erityisen tärkeää.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Toiminnasta leikkaaminen ei ole kestävä ratkaisu talouden tasapainottamiseksi. Yhteistyötä seurakuntien välillä tulisi kuitenkin tehdä entistä enemmän.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisellään päätöksenteossa ei kuulla nuorten ääntä, elleivät itse ole vaikuttamassa seurakuntaneuvostossa tai kirkkovaltuustossa. Kaudet ovat kuitenkin pitkät ja nuorille sitoutuminen asumaan seurakunnan alueelle haastavaa. Tämän takia tulisi luoda käytännöt, joissa nuorten ääni saadaan kuuluviin ilman pidempiaikaista sitoutumista.
Useamman nuoren kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää, koska Espoon kokoisessa kaupungissa nuorten tarpeet ovat moninaiset, jolloin yhden edustajan valitseminen ei toisi tarpeeksi näkökulmia päätöksenteon tueksi.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Espoon seurakuntien ympäristödiplomit ovat menneet vanhaksi vuonna 2014. Nyt valmisteilla olevaan neljänteen painokseen tulisi Espoon alkaa valmistautua pikimmiten.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Paljon on todistettu todeksi, mutta Raamatussa on myös aikaan sidottuja käytänteitä.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Joka ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Raamattu voisi puhutella ihmistä erilaisissa tilanteissa.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni ihmisen tulee voida epäröidä uskonsa kanssa. Näen että kirkon tehtävänä on pitää ovia auki kaikille ja meidän tulee olla läsnä jokaiselle vakaumuksesta riippumatta.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

En minä ihmisenä ole määrittelemään sitä onko joku tie ainoa oikea tie.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Jumalan lapseksi ja seurakunnan jäseneksi minut on kasteessa otettu. Johdatukseksi voisi kutsua sitä, etten ole tältä polulta poikennut.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulisi olla läsnä kun hätä on suurin, lasten ja nuorten hätä tulee kohdata pelottomasti ja viiveettömästi.
Vapaaehtoiset ovat voimavara, johon tulisi panostaa entisestään.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Olisin halunnut valita myös koulutuksen ja nuorten työllistymisen, sillä ne tuovat mukanaan tasa-arvoa ja hyvinvointia. Kriittisemmät kohdat tuli kuitenkin valittua rajatussa valinnassa.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Seurakuntien rahoittaessa tasaisesti kaikkia, jää kirkon katto-organisaation tehtäväksi valvoa virallisten lähetysjärjestöjen laadukasta toimintaa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

En halua että kirkko lokeroisi ihmisiä tässäkään asiassa.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulisi olla mukana tekemässä töitä saattohoidon ja palliatiivisen hoidon tason nostamiseksi, sekä tietoisuuden lisäämiseksi, jotta ihmiset osaisivat hakea lähimmäisilleen ja itselleen apua.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Meidän tulee hyväksyä eri tavalla ajattelevat ihmiset ja mahdollistaa avoin ja turvallinen keskustelu ihmisten välillä.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkin kautta voimme vaikuttaa kaikkein eniten.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Pienistä puroista kasvaa suuri joki.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Ilmastoraportin ilmestyttyä en ymmärrä miten kukaan voisi vastata toisin.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Se että kysymys on osana vaalikonetta vuonna 2018 kertoo jo jotain. Haluaisin, että kirkko kohtaisi ihmiset yksilöinä ei miehinä, naisina, muun sukupuoleisina tai sukupuolettomina.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni sukupuolikiintiöt päätöksenteossa tulisi poistaa ja valita tehtävään aina he joilla on parhaat kyvyt tehdä parhaat päätökset. Johtavissa asemissa on tähän nähden kuitenkin liian vähän naisia, joten heitä pitäisi kannustaa ja kouluttaa, jotta johtavat asemat tuntuisivat saavutettavilta. Tämän lisäksi johtajilta pitäisi etsiä samoja atribuutteja sukupuolesta huolimatta, eikä lokeroida tekijöitä sukupuoleen perustuvien olettamusten takia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

2. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

Ehdokkaan kommentti

Meillä tulee olla rohkeutta ottaa kantaa ja tuoda kantamme esille. Varomme erityisesti sitä, että aktiiviset seurakuntalaiset pahoittavat mielensä kannanotoissamme, jolloin pajon potentiaalista hyvää jää tekemättä. Kirkkoon tulisi mahtua kaikki ja rohkeita kannanottoja tulisi ottaa laajasti eri asioista.

3. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Ehdokkaan kommentti

Lähtisin muuttamaan seurakuntarakennetta vasta kun yhteistyö nykyisillä seurakunnilla saataisiin ensin hedelmälliseksi. En koe että hallinnon lisääminen on oikea ratkaisu juuri koskaan, mutta toiminnansuunnittelussa tulisi ottaa entistä enemmän huomioon erilaiset yhteisöt seurakunnan sisällä.

Vaalikoneen etusivulle