Janne Nurmisto

Vaalikone Olarin seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Olen Olarissa asusteleva 19-vuotias juuri armeijan päättänyt partiolainen. Arkena työskentelen ravintolan keittiössä kokkina. Perheeseeni kuuluu 2 kissaa, vanhemmat sekä omillaan puolisoidensa kanssa asuvat sisko ja veli. Jos näet minut kadulla niin saa vapaasti tulla nykäisemään hihasta!
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Ehdokkaaksi asetuin, jotta seurakunnassamme muistettaisiin muun muassa nuorisotyön tärkeys kuuntelemalla meitä nuoria. Mielestäni on ylipäätänsä tärkeää saada päätöksentekoon mukaan myös meitä alle 25-vuotiaita, jotta seurakunta ja sen tapahtuvat pysyvät mielenkiintoisina myös nuorille.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
En halua vastata
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Vapaaehtoistyön tärkeys on aina hyvä muistaa. Tämä korostuu usein meillä partiossa, missä jokainen tekee työtään ilman palkkaa ja täysin vapaaehtoisesti. Siksi se on tärkeä huomioida myös seurakunnassa.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni monenlainen ja erilainen toiminta perinteisten kanavien sijaan on tärkeä pitää esillä, koska on erilaisia ihmisiä joista kaikki eivät koe mielekkääksi tuoda uskoaan esiin erilaisissa jumalanpalveluksissa ja messuissa vaan pikemminkin toisenlaisissa tapahtumissa.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni köyhyyden lieventämisen nostaminen prioriteeteissa on tärkeää niin kauan, kun Suomessa hallitus tekee nykyisenlaista leikkauspolitiikkaa.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli halutaan, että kirkko saavuttaa entistä enemmän nuorisoa, on ehdottoman tärkeää vihkiä myös samaa sukupuolta olevia henkilöitä, koska tämä on monille nuorille erittäin tärkeä ja korkealle nostettu asia.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni ei ole niinkään tärkeää onko eri asemissa sukupuolien välinen suhde tasan, vaan ennemminkin se että henkilö on pätevä toimimaan tehtävässään. En siis sano, että ei pitäisi huolehtia tasaisuudesta viroissa, mutta tämä ei ole mielestäni se tärkein asia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

2. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

3. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Vaalikoneen etusivulle