Jan Ahonen

Vaalikone Olarin seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Olen asunut jo 20 vuotta Espoossa. Lisäksi olen kahden lapsen isä. Työskentelen verkkotuottajana Helsingin seurakuntien viestinnässä, pappisvihkimyksen sain vuonna 2014. Olen tehnyt ammatikseni muun muassa Jouluradiota. Suuria intohimon kohteitani penkkiurheilussa ovat ovat HIFK ja Sheffield Wednesday.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Olen koko elämäni ajan viihtynyt järjestö- ja yhdistystoiminnan parissa ja vapaaehtoisuus on vienyt minut moneen ikimuistoisen hyvään hetkeen. Kirkko on minulle tärkeä, vaikka joskus ihmettelen sen hitautta.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Herännäisyys
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
En halua vastata
  • Ehdokkaan vastaus
  • Sinun vastauksesi

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Auttamistyö on minusta keskeinen syy koko kirkon olemassaolemiseen. Kesällä taas sain olla pitämässä rippileiriä, vaikka muuten oma työni on mediapainotteista

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Somempiseurakunta -kirjan yhtenä tekijänä näen somella tärkeän roolin. Arvostan kristillistä kasvatusta ja toivon oikeudenmukaisempaa kirkkoa, näiden puolesta haluan toimia.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Luterilainen perusmessu ei ole nykyisin kaikkien juttu, tarvitsemme monimuotoista ja monipuolista toimintaa.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Toiveenani on tasapuolinen, tasa-arvoinen ja ihmisiä kohtaava kirkko.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa seurakuntia tuskin tarvitsee yhdistellä, mutta tekemisen tulisi olla yhä yhteisempää yli seurakuntarajojen. Monesta kiinteistöstäkin on jo luovuttu, uuden rakentamisen aika taitaa olla ohi, jatkossa vuokraamme ja tiivistämme. Toiminnan tavoittavuutta on syytä arvioida tarkkaan, vastaako tulos panosta? Veroprosentin nostamiselle en näe tarvetta.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Seurakuntien päättäjät, vaikka olisivat jo senioreita, tuntevat usein merkittävää hyvää tahtoa nuoria ja heidän toimintaansa kohtaa, mutta nuorten omat edustajat voisi olla hyvä idea.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Tässä on esimerkin näyttämisen paikka.

  • Ehdokkaan vastaus
  • Sinun vastauksesi

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Ei se kirjain, vaan se henki.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Kirjaimellisesti ei, mutta Raamatun punaisen langan tuntemalla pystyy tekemään päätöksensä vakaalla arvopohjalla.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Ratkaisukeskeisyyden sijaan suosin temppuilematonta arkista kristillisyyttä ja sen todeksi elämistä. Lähimmäinen on lähimmäinen, ei ensisijaisesti käännytyksen kohde.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Kasvatuksen merkitystä uskonnon valitsemisessa ei voi vähätellä.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Pappina olen sitoutunut luterilaiseen tunnustukseen, mutta elämä tuo eteemme ristiriitaisia valintatilanteita aivan varmasti.

  • Ehdokkaan vastaus
  • Sinun vastauksesi

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Naisten tukeminen esimerkiksi Naisten pankin kautta, vahvistaa tutkitusti koko yhteisöä. Kouluttamalla työntekijöitä vahvistamme nuorten kirkkojen itsenäisyyttä.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

  • Ehdokkaan vastaus
  • Sinun vastauksesi

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuutajille suurin kristillinen todistus on lähimmäisen rakkaus, se ylittää kielirajat. Pakolainen ei ole ensisijaisesti käännytyskohde vaan ihminen.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Mielipiteet kirkon sisällä jakautuvat, tästäkin huolimatta keskusteluun tulisi osallistua, aina on opittavaa.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Emme voi odottaa vuosikymmeniä.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Ollaan esimerkkinä!

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Mikä ettei, esimerkin voima on usein merkittävä.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

  • Ehdokkaan vastaus
  • Sinun vastauksesi

5 Paikalliset kysymykset

1. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

2. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

3. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Tyhjennä vastaukset ja palaa alkuun