Matti Kari

Vaalikone Nurmijärven seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Olen 37-vuotias teologian ylioppilas Röykästä ja ehdolla Vihreät-listalta Nurmijärven kirkkovaltuustoon. Teologian opintojen lisäksi päiviini kuluvat arki ja juhla Helena-avopuolison (ja Maisa-koiran) kanssa, musisointi Hammond-urkujen, basson tai studiolaitteiden äärellä ja sään salliessa purjehtiminen vanhalla puisella purjeveneellä ympäri Itämerta. Elätän itseni korjaamalla vanhoja sähköisiä soittimia ja jeesaamalla satunnaisia hyvällä asialla olevia startup-yrityksiä.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Kirkko kuuluu kaikille, mutta tällä hetkellä erilaiset konservatiiviset ryhmät jyräävät päätöksenteossa niin seurakuntatasolla kuin kirkolliskokouksessa. Haluan tuoda päätöksentekoon arvoliberaalia, tasa-arvoista, tieteellisesti uskottavaa ja modernia teologista ymmärrystä sekä tarjota käyttööni oman kokemukseni modernien teknologioiden ja digitaalisen vuorovaikutuksen osalta. Muutos on ihmisten maailmassa aina läsnä, pysyvää sen sijaan se, mitä emme voi tieteen keinoin tutkia.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Vihreä Liitto (VIHR)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Olen aikanaan eronnut kirkosta ja liittynyt siihen takaisin vajaat neljä vuotta sitten. Tärkeimpänä syynä oli tuolloin kirkon tekemä "maallinen" auttamistyö: Siinä, missä hyvinvointivaltio ja kansainväliset avustusjärjestöt epäonnistuvat, on kirkon diakoniatyön tärkein paikka. Myöhemmin olen myös tiedostanut oman hengellisyyteni ja ymmärtänyt, että se ei ole millään tavalla ristiriidassa tieteellisen maailmankatsomukseni kanssa.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tärkein tehtävä on tehdä yhteiskunnassa edes symbolisesti näkyväksi se, mitä emme voi omilla aisteillamme tai edes tieteen keinoin ymmärtää. Kirkon nykyisten jumalanpalvelusten lisäksi olisi syytä miettiä esimerkiksi kristillisen mystiikan traditioita, siis esimerkiksi meditointia kristillisessä viitekehyksessä. Uskon, että tämänkaltaisella toiminnalla kirkosta voitaisiin jälleen tehdä relevantti toimija niillekin, joita pönöttäminen kirkonpenkissä sunnuntaiaamuisin ei innosta.
Lisäksi kirkon viestintää pitäisi aidosti kehittää siihen suuntaan, että kirkon kovasti mainostama moniäänisyys näkyisi aiempaa paremmin. Tällä hetkellä ainakin itse tulkitsen niin, että taustalla on usein (ehkä tiedostamaton) ajatus partaäijä-mallin Jumalasta.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kristillisyys tarkoittaa minulle erityisesti sitä, että ollaan heikoimpien puolella. Vaikka sitä harva haluaa myöntää, yhteiskunta valitettavasti arvottaa ihmisiä taloudellisen hyödyn perusteella. Kirkossa ei tarvitse onneksi tehdä näin, vaan ihmisarvo kuuluu kaikille omista mielipiteistä, ulkonäöstä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta, noin esimerkiksi.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Vaikka perinteisellä jumalanpalveluselämällä onkin monille suuri merkitys, on selvää, että kirkon ytimessä olevaa hengellistä työtä tulisi monipuolistaa. Alkukirkon perinteistä on tullut monien silmissä institutionaalista pönöttämistä, jonka arvo on pikemminkin kulttuurillinen ja yhteisöllinen kuin varsinaisesti hengellinen. Viittasin jo aiemmassa vastauksessani kristilliseen mystiikkaan, joka on nykykirkossa erittäin marginaalisessa osassa. Uskon, että vanhan tradition tuominen nykypäivään on keino, jolla kirkosta tehdään myös hengellisessä elämässä useammalla relevantti toimija.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Kirkko on nyt jo marginalisoitunut turhan paljon ja jäsenistö jakautunut. Kirkko kuuluu kaikille! En kuitenkaan usko, että muutos onnistuu vippaskonsteilla vaan kaiken taustalla on kirkon perustoiminnan, viestinnän ja johtamisen kehittäminen.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuriperintöä tai työntekijöitä mitenkään väheksymättä tärkeintä on, että kirkko huolehtii kahdesta tärkeimmästä tehtävästään eli tuo hengellisyyden näkyväksi yhteiskunnassa ja auttaa heikoimpia silloin, kun muut toimijat eivät sitä tee.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Olisin halunnut valita useamman kohdan! Nuoria väheksytään aivan syyttä suotta. Ikä ei todellakaan aina anna todellista kuvaa ihmisen kyvystä ottaa kantaa häntä koskeviin asioihin! Ja kyllä: Kiintiöt ovat todistetusti toimivin tapa saada erilaisten vähemmistöryhmien ääni tehokkaimmin kuulumaan päätöksenteossa. En halua kirkkoa, jossa ihmisille annetaan "mahdollisuus tulla kuulluksi" ja sitten todellisessa päätöksenteossa kuitenkin sivuutetaan.
Kyse ei ole pelkästään nuorista, vaan koko kirkosta: Ilman nuorten näkemyksiä siitä, missä maailma menee, koko instituutiosta tulee hyvää vauhtia merkityksetön koko kansan kannalta! Aiemmassa työssäni IRC-Galleriassa näin, miten nykyinen yhteiskunnallinen eriarvoisuus oli nähtävissä nuorten keskuudessa jo aiemmin.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen on maallisen maailmamme suurin ongelma, ja se aiheuttaa jo nyt eri puolilla maailmaa hirvittävästi inhimillistä kärsimystä. On hienoa, että Nurmijärven seurakunnalla on hallussaan Kirkon ympäristödiplomi - pidetään siitä kiinni myös jatkossa!

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamattu on tieteellisen tutkimuksen mukaan kiistatta kokoelma erilaisina aikoina syntyneitä tekstejä, jotka heijastelevat oman aikansa ja kirjoittajiensa yhteiskuntaa, arvomaailmaa ja erilaisia tarkoitusperiä.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Maallisen maailman kysymyksissä luotan tieteeseen, jonka perusideana on jatkuva kyseenalaistaminen ja kehittyminen. Hengellisenä oppaanakin Raamatun teksteihin täytyy tutustua huolella ja todella yrittää ymmärtää, mikä on ollut kirjoittajien pointti!

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Henkilökohtainen usko on nimensä mukaisesti aina henkilökohtainen asia. En tiedä, ovatko kysymyksen sanat liian arvolatautuneet, mutta minulle ne kuultavat ns. Raamatulla päähän -tyyppisenä, siis Raamatun tekstin kirjaimellisena Jumalan sanana olevana totuutena. Sellaista kirkkoa en halua.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Uskon, että kaikki uskonnot kertovat viime kädessä samasta Jumalasta, mutta omaan kulttuuriperintöönsä pohjautuen. Nykymaailmassa on hienoa se, että ihminen voi halutessaan löytää itselleen sopivimmat tavat harjoittaa omaa hengellisyyttään sellaisessa yhteisössä, jonka kokee parhaaksi.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka olen aikanani käynyt sen perinteisen tien seurakunnan päiväkerhoissa ja rippikoulussa jne., koen, että tuo aika on opettanut minulle ennen kaikkea paljon suomalaisesta kristillisestä kulttuurista. Myöhemmin tiedostettuani oman uskoni ja tutkittuani asiaan liittyvää tietoutta, uskon, että oma arvomaailmani on aina ollut luonnostaan kristillinen, siis kaikkia ihmisiä, luontoa ja maailmaa rakastava, ja vapautta korostava.
Jos tarkoitat kristillisyydellä tietynlaisen eettis-moraalisen koodiston ja tapojen noudattamista, en varmasti ole siinä mielessä kristitty ollenkaan!

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Oikeammin voisi sanoa, että suhteeni kirkkoinstituutioon ja joihinkin konservatiivisiin kristittyihin on ristiriitainen. Yritän myös parhaillaan muodostaa kuvaani Jeesuksesta :)

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on kaikkein vaikein kysymys, ja haluaisin tietysti taas valita kaikki vaihtoehdot.
Resurssien käytön pitäisi olla mahdollisimman joustavaa, jotta apua saadaan mahdollisimman nopeasti niille, jotka sitä kulloinkin eniten tarvitsevat. Eriarvoistuminen on yhteiskuntamme suurin ongelma ilmastonmuutoksen jälkeen.
Haluaisin nähdä kirkon, jonka tavoitteena olisi seurakuntalaisten onnellisuuden lisääminen eli kärsimyksen vähentäminen. Yhdelle se saattaa tarkoittaa ruoka-apua, toiselle mahdollisuutta luottamukselliseen keskusteluun. Yksinäisyyden taustalla on usein henkinen pahoinvointi ja pelko lähteä muiden ihmisten pariin.
Yhteiskuntamme ei esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä toimi kovinkaan ihmisarvoisesti. Varsinkin nykyisen hallituksen meininki on paikoitellen suorastaan häpeällistä. Arvostan todella niitä henkilöitä, jotka ovat tarvittaessa laittaneet itsensä likoon ja auttaneet hädässä olevia ihmisiä.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutos on aikamme suurin ongelma, jonka ratkaisu on ongelmallinen siinä mielessä, että viime kädessä kaikki liiketoiminta on jossakin määrin ilmastolle vahingollista.
Naisten oikeuksien ja tasa-arvon parantaminen globaalisti on todistetusti tie toimivampaan yhteiskuntaan - eli siis tehokkain tie vähentää kärsimystä.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni kirkon tulisi irtisanoutua kaikenlaisesta fundamentalismista täysin ja lopettaa yhteistyö esimerkiksi naisten pappeutta vastustavien lähetysjärjestöjen kanssa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kts. edelliset vastaukseni. Ihmisarvo kuuluu kaikille ja jälleen, kun hyvinvointivaltio epäonnistuu, on hienoa, että yhteiskunnassamme on edelleen toimija, joka auttaa heikoimmassa asemassa olevia!

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Inhimillisen kärsimyksen vähentämisen tulisi tässäkin olla ohjenuorana ja voi olla, että joissakin harvinaisissa ääritapauksissa eutanasia voi olla parempi vaihtoehto kuin maallisen elämän pitkittäminen. Olin aiemmin huomattavasti selkeämmin eutanasian sallimisen kannalla, nykyään koen kysymyksen todella hankalaksi.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on teologinen: Onko avioliiton tarkoituksena ensisijaisesti perheen perustaminen ja lasten saaminen vai rakkauden pyhittäminen? Mielestäni avioliiton ja hääseremonian tarkoitus on viestiä muille ihmisille kahden (joillekin myös useamman) ihmisen välisestä rakkaudesta, ja siksi kirkon tulee ehdottomasti vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. Kysymys on jälleen kerran ihmisoikeuksista ja kärsimyksen vähentämisestä, tässä asiassa kirkko ei tällä hetkellä toimi kristillisten perusperiaatteiden mukaisesti!

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on vähintä, mitä kirkko voisi tehdä. Toisten avioliitto ei ole keneltäkään muulta pois!

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Kts. aiemmat vastaukseni.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka itse olenkin sekasyöjä, valitsen usein kasvisvaihtoehdon (jotka muuten ovat nykyään huomattavasti parempia ja monipuolisempia kuin aiemmin). Lihan syöminen tulee väkisinkin marginalisoitumaan tulevaisuudessa, joten tässä kirkolla on paikka olla edelläkävijänä ja tuoda uudenlaista ruokakulttuuria näkyväksi.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutos on globaalisti jo nyt eniten kärsimystä aiheuttava asia, joten asia todellakin sopii erinomaisesti kirkon agendalle.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä! Ne yhteiskunnat, missä tasa-arvo toteutuu parhaiten, ovat onnellisimpia. Tiedän, että kirkossa on tässä asiassa parantamisen varaa: Esimerkiksi piispainkokous on tällä hetkellä ns. all-male panel (eli Suomessa ei ole yhtään naispiispaa!), ja vaikka naiset ovat saaneet toimia pappeina jo 30 vuotta, silti joillakin miespuolisilla kirkon työntekijöillä on vaikeuksia ottaa heidät huomioon tasaveroisina kollegoina. Tämä tuntuu hölmöltä varsinkin, kun papeista noin puolet on jo naisia!

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Kts. edellinen vastaus. Samalla tavalla kuin peräänkuulutin aiemmissa vastauksissani kiintiöitä myös nuorille, peräänkuulutan niitä myös naisille.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisen fyysinen sukupuoli on harvoja poikkeuksia lukuunottamatta binäärinen, siis meillä on yhdet sukupuolielimet ja that's it. Tällä ei kuitenkaan ole tekemistä koetun sukupuolen tai oman identiteetin kanssa. Jos ja kun joku ei koe mahtuvansa miehen tai naisen malliin, on tätä kokemusta kunnioitettava. Ihmisarvo kuuluu kaikille! Samaan aikaan kirkon ja sen työntekijöiden tulisi muistaa, että kukaan meistä ei ole täysin arkkityyppinen mies tai nainen, vaan meissä kaikissa on aina mukana ripaus myös vastakkaista sukupuolta - halusimme tai emme!

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Nurmijärven seurakunnan Onnistumissuunnitelman (= strategian) tärkein painopiste on mielestäni:

Ehdokkaan kommentti

Onnistumissuunnitelmassa on hyviä ajatuksia, mutta kyllä paperi ylipäätään jää aika abstraktille tasolle. Tämän tyyppiset yritysmaailmasta itselleni valitettavankin tutut strategiapaperit ovat liian usein sanahelinää. "Luonteva kohtaaminen" -kohdassa kuitenkin ollaan vähän lähempänä konkretiaa :)

2. Nurmijärven seurakunnan jumalanpalveluselämän kehittämiseksi tulisi mielestäni: (valitse kaksi tärkeintä)

Ehdokkaan kommentti

Ymmärrän, että joillekin perinteinen jumalanpalveluksen kaava on itsessään tärkeä, mutta itselleni se tuntuu vieraalta. Viime keväänä Helsingin Vanhassa kirkossa järjestettiin kristillistä mystiikkaa esittelevä luentosarja, ja sen yhteydessä tehdyt harjoitteet olivat hienointa, mitä Suomen evankelis-luterilainen kirkko on elämääni koskaan tarjonnut.
Seurakuntalaisten osallistuminen monipuolistaa toimintaa varmasti, ja tuo vanhojen virsien (joista monet ovat kyllä musiikillisesti todella hienoja!) lisäksi myös musiikkia. Uskon, että taide, runous ja musiikki itsessään kertovat loppupeleissä kaikki Jumalasta.

Vaalikoneen etusivulle