Mirka Härkönen

Vaalikone Leppävaaran seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Olen Leppävaaran seurakunnan jäsen ja pappina työskentelen Vantaalla. Olen asunut Leppävaarassa neljä vuotta ja Leppävaaran seurakunnan jäsenenä nautin kotiseurakuntani jumalanpalveluselämästä ja toiminnasta perheille.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Haluan tutustua kotiseurakuntani päätöksentekoon ja vaikuttaa siihen vastuullisesti ja avoimesti.
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Tärkein syyni kuulua kirkkoon on Jeesus Kristus ja kristittyjen yhteys. Tässä yhteydessä toteutuvat lähimmäisen rakkauteen ja Jeesuksen kehotukseen perustuva auttaminen ja kaikki toiminta, joka vahvistaa yhteyttä Jumalaan ja toisiin uskoviin. Elämäkaaressa tärkeimpiä hetkiä minusta ovat mm. kaste ja hautaan siunaaminen.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Näiden lisäksi näen tärkeänä koko toimintakulttuurin muutoksen, joka perustuu yhä enemmän yhdessä tekemiseen ja siihen, että seurakuntalaiset saavat itse toimia seurakunnassa lahjojensa mukaan, vapaaehtoisina.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Seurakunta koostuu yhteisöistä. He, jotka osallistuvat messuun ovat osa messuyhteisöä. He, jotka käyvät rukous- tai raamattupiirissä, ovat osa sitä yhteisöä. He, jotka liikkuvat tai harrastavat seurakunnan kerhoissa ja tapahtumissa, kuuluvat niihin yhteisöihin. Eikä näitä yhteisöjä voi mielestäni asettaa vastakkain. Kaikissa niissä toteutuu kristittyjen yhteys ja Jumalan läsnäolo.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Molempia tarvitaan ja molempiin tulee panostaa ja keskittyä. Mutta jotta ihmisten rinnalla oltaisiin siellä, missä eniten tarvitaan, seurakunta ei voi jäädä vain omien seiniensä sisälle.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Tahdon olla edistämässä vastuullista taloudellista toimintaa seurakuntalaisten verorahoilla.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli nuoret eivät näy tai kuulu seurakunnassa, ei heitä pian ole kirkon yhteydessä.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamattu on Jumalan sanaa, mutta aikaansa ja kulttuuriinsa sidottu teos. Sitä ei voi lukea kirjaimellisesti tässä ajassa. Kaikki tulkitsevat Raamattua.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon pitää pysyä Raamatun sanassa kiinni, mutta Raamattu ei anna suoria vastauksia kaikkiin tämän ajan ilmiöihin.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Pidän tärkeämpänä sitä, että kirkko kutsuu ihmisiä yhteyteensä ihmisten omista lähtökohdista käsin. Jokaisella on oma polkunsa Jeesuksen seuraajaksi. Kasteessa ihminen saa lahjaksi uskon. Mutta jo sitä ennen toisia voi puhutella vahva kääntymisen kokemus. Itse olen saanut armossa kasvaa uskoon ja kasvu jatkuu koko elämän.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Jeesus Kristus on tie Jumalan luo. Ei uskonto tai instituutio.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Minua on siunattu vanhemmilla, jotka opettivat iltarukouksen.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Koulutus ja naisten oikeudet ovat avaimet yhteiskuntien toimivuudelle ja rauhalle.
Maailmalla kirkko tekee työtä, joka tekee ylipäätänsä elämästä mahdollista, siksi evankeliumi leviää kiihtyvästi siellä, missä sitä eniten tarvitaan.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkien kirkon lähetysjärjestöjen pitäisi hyväksyä yhteinen pappeus ja edistää oikeudenmukaisuutta.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kristillisen käsityksen mukaan ihmiselämän arvo on tärkeämpi kuin kansallisuus.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkkomme pitää sisällään niin paljon mielipiteitä kuin jäseniäkin. Kirkon ääntä käyttävät piispat ja kirkolliskokous. Eutanasia on asia, jossa kirkon ääni voi kuulua vastuullisuuden ja ihmisarvon puolesta. Mielestäni kirkko ei voi yhdellä äänellä kannattaa tai vastustaa eutanasiaa, sen sijaan toivon, että kirkon äänellä osallistuttaisiin tähän keskusteluun rinnalla kulkijana kestämättömän kärsimyksen keskellä ja myös nähden sen, mikä arvo ihmiselämällä on.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon papit vihkivät jo nyt samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Mielestäni siitä ei pitäisi pappeja rangaista. Kirkkolaki ja kirkkomme oppi ovat tässä ristiriidassa. Opin mukaan avioliitto kuuluu miehelle ja naiselle ja kirkkolain mukaan ei ole esteitä samaa sukupuolta olevien vihkimisille avioliittoon. Toivon, että kirkko saa päätöksenteossaan mahdollisimman nopeasti aikaan tilanteen, jossa sekä kirkkolaki että kirkon oppi mahdollistavat samaa sukupuolta olevien vihkimisen avioliittoon. Uskovana kristittynä en näe Raamatun sanan sulkevan pois kristillisen avioliiton yhteydestä heitä, jotka ovat samaa sukupuolta.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Lähiruoka, vastuullisuus ja ruoan alkuperä ovat mielestäni tärkeämpiä asioita kuin lihan tarjoamisen välttäminen.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko ja sen seurakunnat pitävät sisällään toiminnassaan erilaisia yhteisöjä, joihin jokaisen kristityn tulisi voida turvallisesti liittyä. Ilman pelkoa kelpaamisesta tai väärinkohtelusta.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

2. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

3. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Vaalikoneen etusivulle