Teresia Volotinen

Vaalikone Leppävaaran seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Ammatiltani olen erityisopettaja, jonka vuoksi haluan edistää seurakunnassa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Niinpä toivon voivani jatkaa luottamustoimissani Leppävaaran seurakuntaneuvostossa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa. Toimin myös Espoon ekumeenisessa toimikunnassa sekä Leppävaaran seurakunnan kansainvälisessä työryhmässä. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi aikuista tytärtä. Minulla on myös kaksivuotias lapsenlapsi. Harrastan mm. lukemista, käsitöitä ja sienestystä.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Haluan vastuullisena päättäjänä tehdä resurssiviisaita päätöksiä sekä edistää sallivuutta ja yhdenvertaisuutta. Kirkon tulee olla avoin, puhutella paremmin tavallisia ihmisiä ja sen on kutsuttava ihmisiä mukaan monenlaiseen toimintaan. Seurakunnan on tärkeää palvella kaikenikäisiä, tarjota hengellisyyttä, turvaa ja auttaa hädässä olevia niin Suomessa kuin maailmalla.
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Vihreä Liitto (VIHR)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kristillisiin arvohin kuuluu lähimmäisenrakkaus ja oikeudenmukaisuus. Niiden myötä osallistumiseen kutsuminen ja avun antaminen niin kotimaassa kuin ulkomailla on tärkeää.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon auttamistyö niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa on tärkeää rakkaudentyötä. Arvostan kirkon työntekijöitä ja kaikkia vapaaehtoistoimijoita kristillisen lähimmäisenrakkauden toteuttajina. Kirkolliset toimitukset ja niihin liittyvä seremoniallisuus tekee arjesta juhlaa ja tarjoaa hengellistä antia ilon ja surun hetkinä myös heille, jotka eivät säännöllisesti osallistu seurakuntaelämään. Osallistumiskynnystä tulisi madaltaa järjestämällä monenlaista toimintaa.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Minulle on tärkeää, että seurakunta edistää yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä kaikenikäisille jäsenilleen. Haluan myös, että kirkossa käydään arvostavaa ja laaja-alaista keskustelua sekä lisätään ihmisten osallisuutta seurakunnan toimintaan.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Kannatan osallistavaa matalan kynnyksen toimintaa! Seurakunnan ei tule olla pienen sisäpiirin paikka kokoontua, vaan toiminnan tulee olla avointa ja kutsuvaa.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Toivoisin entistä enemmän työntekijöiden jalkautumista ihmisten pariin, laajempaa vapaaehtoistoimintaa ja tehokkaampaa tiedottamista seurakunnan moninaisesta toiminnasta.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Leppävaaran seurakunta tarvitsee kirkkorakennuksen lisäksi monenlaisia kokoontumistiloja seurakunnan alueella, myös uudemmissa kaupunginosissa. Seurakunnan työnteijöille on saatava toimivat ja terveelliset työtilat. Joistakin seurakuntien omistamista kiinteistöistä on mahdollista luopua ilman, että se vaarantaa seurakunnan toimintaa.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Olisi hyvä, että nuoret saisivat demokraattisesti valittuja edustajiaan seurakuntapäättäjiksi. Toivottavasti mahdollisimman moni nuori äänestää seurakuntavaaleissa, kun ikärajakin on alhaisempi kuin kunnallisissa tai valtiollisissa vaaleissa. Rippikoulussa on hyvä antaa kristillisen opin rinnalla myös demokratiakasvatusta ja kannustaa äänioikeuden käyttöön sekä rohkaista asettumaan ehdolle yli 18-vuotiaana seurakuntavaaleissa.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille on myönnetty Kirkon ympäristödiplomi vuonna 2017. Se on voimassa vuoteen 2021. Seurakuntalaisten olisi hyvä tietää tästä enemmän!

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamatussa, etenkin Vanhassa testamentissa, on paljon sen kirjoittamisaikaan sidottuja asioita, kuten ruokavalioon, homoseksuaalisuuteen tai naisten asemaan liittyviä kysymyksiä, joista tulee nykyisin voida olla eri mieltä.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Raamatusta, etenkin Uudesta testamentista, löytyy kristillinen sanoma, vaikka jpossain kirjoituksissa on aikaan sidottua vanhentunuttakin tekstiä.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu kaikkia ihmisiä mukaan. Itsekin olen ehdolla seurakuntavaaleissa Tulkaa kaikki -listalta. Kirkkoon kuuluminen on asia, joka ei kaikkien seurakuntalaisten kohdalla sisällä henkilökohtaista uskonratkaisua, vaan voi olla tapa- tai perinnekysymys. Läheisempi suhde seurakuntaan edistää sitoutumista kirkkoon.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Muistan partioajoiltani ajatuksen "Kunnioita toisen vakaumusta!", jonka vuoksi en halua määritellä oikeaa tai ainoaa tietä muita uskontoja arvostellen. Voin kuitenkin ajatella, että kristinusko on ainoa tie kristillisen Jumalan luo.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Henkilökohtainen vakaumus ja kristillinen kasvatus on kulttuurisidonnaista.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Olen ortodoksin puolisona ja ekumeenisen työn kautta oppinut paljon uskontokuntien yhteisistä asioista ja jo nuorena partiolaisena omaksunut kunnioituksen erilaisia vakaumuksia kohtaan. Kyllä seurakuntalaisten keskuudessa kuitenkin on ristiriitaisia asioita, kuten esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustulkinnat sekä suhtautuminen muihin uskontoihin.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Tästä valikoimasta on vaikea valita vain kaksi vaihtoehtoa, koska kaikki ovat tärkeitä. Kriisityövalmius ja köyhyyden lieventäminen voidaan ymmärtää laajasti sekä hengellisen että aineellisen avun antamiseen niin omassa seurakunnassa kuin maailmalla.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Vain kahden vaihtoehdon valinta on vaikeaa. Itselleni läheistä on Naisten Pankin avustustyö, jolla tuetaan naisten oikeuksia ja toimeentuloa. Sitä kautta toteutuu myös konkreettisella tavalla köyhyyden vähentäminen. Kirkolla tulisi olla entistä vahvempi asema katastrofiavun lisäksi myös rauhantyön edistäjänä.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni tulee vähentää tai kokonaan poistaa lähetysmäärärahoja sellaisilta järjestöiltä, jotka vastustavat esimerkiksi naispappeutta tai syrjivät seksuaalivähemmistöjä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kristillisyyteen kuuluu lähimmäisenrakkaus. Autammehan katastrofialueillakin ihmisiä uskontoon katsomatta! Hyvin luontevaa on toki tukea niitä, jotka tulevat seurakuntayhteisöön kuin niitä, jotka torjuvat kirkon avun.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

On erittäin tärkeää, että kirkko, jonka tärkeänä sanomana on armo, pystyy myös puhumaan armokuolemasta ja esittämään ajatuksia sen puolesta. Eutanasia eli armokuolema tai kuolinapu on määritelty näin: "tarkoituksellinen kuoleman tuottaminen sellaiselle ihmiselle, joka on parantumattomasti sairas tai kärsii kivuista".

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Siteeraan Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkosta: "Jos kirkko haluaa pitää kiinni vihkimisen viranomaisluonteisuudesta, on sen säädettävä avioliiton ehdoista tarkkarajaisesti lain tasolla. Se ei ole vielä sitä tehnyt. Ennen sitä on selvää, että sukupuolineutraali vihkiminen on laillista, eikä se voi johtaa sanktioihin pappeja kohtaan."

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Jonkinlainen siirtymäaika omantunnonkysymysten kanssa voisi ehkä tulla kysymykseen, mutta kannatan yhtenäisyyttä vihkiä yhdenvertaisesti niin samaa kuin eri sukupuolta olevia avioliittoon.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille on myönnetty Kirkon ympäristödiplomi vuonna 2017. Se on voimassa vuoteen 2021. Myös Espoon kaupunki on vahvasti sitoutunut kestävään kehitykseen, joten voimme näiden mallien mukaan seurakuntana omalta osaltamme torjua ilmastonmuutosta.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan tarjoiluissa ja ruokailuissa voisi lisätä kasvisruoan määrää ja tarjota myös hävikki-, luomu- tai Reilun kaupan tuotteita. Noudatan itse kala-kasvisruokavaliota, joten kannatan lämpimästi lihan ja siipikarjan tarjoamisen välttämistä tai ainakin vähentämistä.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Katastrofit ovat usein seurausta ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Siksi kirkon on yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään ja omassa arjessaan otettava myös ilmasto- ja ympäristökysymykset entistä voimakkaammin esiin.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Erittäin kannatettavaa tukea hyviä käytänteitä tasa-arvon edistämiseksi.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko antaa patriarkaalisen kuvan itsestään, jos esimerkiksi kaikki piispat ovat miehiä.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Tulkaa kaikki -liike haluaa toivottaa kaikki tervetulleiksi seurakuntaan. Seurakunnassa on hyvä miettiä, miten toteutetaan niin henkinen kuin fyysinen esteettömyys ja hyväksytään ihmisten erilaisuus.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeä asia erityisesti Leppävaaran seurakunnan alueella, jossa on tarjolla toimintaa myös muilla kielillä.

2. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta ottaa käyttöön uudenlaisia toimintoja, avartavia keskusteluja ja rakentavia kannanottoja. Julkisuudessa sekoittuu ja aiheuttaa helposti suuttumusta esim. yksittäinen vanhakantainen tai uudistusmielinen mielipide, jota virheellisesti luullaan kirkon viralliseksi kannaksi.

3. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Ehdokkaan kommentti

Seurakuntia ei mielestäni tarvitse yhdistää, mutta mahdollisia ja luontevia rajamuutoksia voisi ehkä harkita. Espoon suomenkielisten seurakuntien koko vaihtelee melko paljon sekä alueellisesti että väkiluvun osalta. Tuomiokirkkoseurakunnassa on yli 47 000 jäsentä ja Tapiolan seurakunnassa alle 22 500 jäsentä. Pienin on Espoon ruotsinkielinen seurakunta, jossa on hieman yli 15 000 jäsentä.

Vaalikoneen etusivulle