Mika Soininen

Vaalikone Leppävaaran seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Olen 52-vuotias perheellinen lastenpsykiatri. Vaimoni on perheneuvoja ja lapsista toinen opiskelee Yhdysvalloissa ja toinen lukiossa Viherlaaksossa. Perheeseemme kuuluu myös kuusivuotias borderterrieri Cola. Haluan lisätä seurakuntamme ja kirkkovaltuuston toiminnassa yhteisöllisyyttä sekä lasten ja vähäosaisten huomioimista.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Haluan olla mukana kun kirkko muuttuu liberaaliin ja kaikki hyväksyvään suuntaan. Erityisesti lapset ja vähäosaiset ovat lähellä sydäntäni.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Vihreä Liitto (VIHR)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Diakoniatyö on kirkon ikkuna maailmaan ja parasta markkinointia. Rituaalit tuovat turvallisuutta muuttuvaan maailmaan.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko on palvelulaitos. Nuorissa on tulevaisuus ja kirkon sanoma on tyhjä ellei sitä toitoteta kaikkialle.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon pitää olla edellä muita oikeudenmukaisuudessaan. Heikoimmat ovat lähinnä kirkon sydäntä. Toiminta voi olla suunnattu eri ikäryhmille mutta kaikilla pitää olla oikeus osallistua ikään, sukupuoleen tai ihonväriin katsomatta..

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Hengellisyys on pirstoutunut pieniin palasiin yhteiskunnassa ja kirkon on hyvä löytää ne sopet, missä ihmiset vielä tunnistavat kirkon ja ottavat sen vastaan.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Sisälähetystyö on yksi parhaista tavoista olla aktiivinen seurakunnassa.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Nuorten osallisuus on tärkeää kaikessa päätöksenteossa.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon on huolehdittava ympäristöstään!

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Tarinat on hyödyllisiä ja puhuttelevia, mutta ei kirjaimellisesti tulkittavissa.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Raamattu opettaa ajattelemaan, mutta antaa harvoin suoria vastauksia.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Riittää, että on mukana omasta halusta. Kaikki pääsee taivaaseen.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Jumalalla on monet kasvot ja ihmisillä eri teitä löytää Jumala.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko ja kulttuuri ovat paljon velkaa toisilleen.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Kirkolla on ongelmansa, mutta paljon myös hyvää.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki on tärkeitä tavoitteita, mutta köyhien ja lapsiperheiden auttaminen lähellä sydäntäni.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Taas vaikea valinta; Naiset ovat toivomme rauhallisemmasta maailmasta ja kun köyhimmät saavat voimia alkaa muutos.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Parempi pistää rahat muutamaan varmaan pussiin, kuin rahoittaa omiin arvvoihin sopimatonta lähetystoimintaa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Pakolaisten auttaminen on vähintä mitä voimme tehdä näille kriiseille.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Terveys ja sairaus ovat monimutkainen vyyhti ja eutanaia erikoistilanteiden hoitoratkaisu.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki on tervetulleita kirkkoon. Avioliittoon myös.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulee tehdä asiassa ryhdikäs päätös ja seisoa sen takana tukien seurakuntia päätöksen suuntaan.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Meiillä kaikilla on velvoolisuutemme tehdä kaikkemme ilmastonmutoksen jarruttamiseksi.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutoksen torjunta kuuluu kaikille

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkien tuki on tarpeen ilmstonmuutoksen jarrutamiseksi.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Sateenkaariväellä on samat oikeudet kuin muilla

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Miehet ovat kultturisesti useammin johtotehtävissä. Naisille on turvattava yhtäläinen mahdollisuus kirkon johtotehtäviin.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisiäme olemme kaikki!

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko kuuluu kaikille.

2. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon on hyvä näkyä yhteiskunnassa etenkin moraali- ja etiikkakysymykissä edelläkulkijana

3. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Ehdokkaan kommentti

Johtoa tulee purkaa ja pyrkiä kohti matalampaa hallintorakennetta.

Vaalikoneen etusivulle