Henna Ruusu

Vaalikone Leppävaaran seurakunta

Edustajan esittely
Olen tietotekniikan diplomi-insinööri, teologian kandidaatti ja toimin matematiikan ja tietotekniikan opettajana tällä hetkellä. Perheeseeni kuuluu kaksi lasta (yksi pieni ja yksi jo aikuistunut), aviopuoliso ja kissa. Seurakunnan toiminnassa minut tapaa erilaisten kokousten lisäksi todennäköisimmin messuista tai kilon kristittyjen illoista.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Seurakunta on minulle tärkeä ja haluan vaikuttaa sen toimintaan. Nousin alkuvuodesta seurakuntaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi ja sitä ennenkin osallistuin usein kokouksiin varajäsenenä. Koska homma edelleen innostaa, haluaisin jatkaa. Haluan, että seurakunnassa on tilaa erilaisille tulkinnoille kristillisestä uskosta ja elämäntavasta.
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Vihreä Liitto (VIHR)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Messut ja muu kristittyjen yhteys on minulle syy kuulua kirkkoon.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Tässä kysymyksessä menee vähän sekaisin, mikä on minulle henkilökohtaisesti tärkeää ja mitä pidän tärkeänä. Tykkään itse käydä messuissa, mutta myös monessa muussa seurakunnan toiminnassa.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kristillinen kasvatus ja heikoimpien auttaminen ovat tärkeitä kirkon perustehtäviä. Kristillistä kasvatusta ja opetusta tarvitsevat myös aikuiset. Jumalanpalveluselämä on minun mielestäni aika hyvin hoidossa ainakin Leppävaarassa, joten en näe tarvetta panostaa siihen lisää. Moni muukin tässä on tärkeää, mutta nostin tässä kolmanneksi saavutettavuuden, koska se ei aina ole kunnossa ja on tärkeää, että kaikki voivat tulla ja osallistua.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Jumalanpalvelus on ehkä seurakunnan toiminnan sydän, mutta Kristuksen seuraaminen tässä maailmassa on muutakin.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Ei tällaisessa vastakkainasettelussa ole mitään järkeä. Seurakuntaa ei olisi ilman niitä aktiivisia jäseniä, mutta tietenkin on tavoiteltava muitakin kuin heitä.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Säästöpäätökset eivät ole helppoja. En näe syytä sulkea ehdottomasti pois mitään säästökeinoja vaan tilanteet on tarkasti punnittava ja mietittävä, mistä on missäkin tilanteessa vähiten haittaa seurakunnan tehtävän toteuttamiselle. Työntekijöiden palkat ovat suurin kulu seurakunnassa, joten siitäkin on oltava valmis vähentämään, jos säästöjä tarvitaan. Kirkon ja seurakuntien on mahdollista löytää uusia tapoja elää ja toimia, jos raha ei riitä nykyiseen tyyliin.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti ainakin nuorten edustaja tai parikin seurakuntaneuvoston kokouksiin. Niin saadaan ainakin vähän nuorten näkökulmaa päätöksentekoon. Erityisesti nuorten kannalta neuvoston ja valtuuston neljän vuoden vaalikausi on hankala. Muuten malleja voi olla monia, kannattaa kysyä vaikka niiltä seurakunnan nuorilta haluavatko he perustaa ryhmän kommentoimaan asioita vai valita vain edustajan tai pari. Tietenkin muillekin kirkon hallinnon tasoille tarvitaan nuoria jollain toimivalla mallilla.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Luin juuri, että kaikki Espoon seurakunnat ja seurakuntayhtymä hakevat SFS ISO 14001 ympäristösertifikaattia eikä Kirkon ympäristödiplomia. Ympäristöasiat ovat tärkeitä, sertifikaattien tai diplomien nimet eivät.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Totta voi olla monella tavalla.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Ainahan sitä etsiä voi, mutta ei kannata väkisin repiä Raamatusta vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joihin siellä ei vastata.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä uskoon. Uskonratkaisua ei ole tarpeen kohtuuttomasti painottaa, koska usko on Jumalan lahja eikä ihmisen ratkaisu. Ei ole yhtä oikeaa tapaa tulla uskoon vaan Jumalalle kaikki on mahdollista.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Jeesus sanoi, että hän tie, totuus ja elämä eikä Isän luokse ole muita teitä. Muissakin uskonnollisissa perinteissä voi luullakseni olla taustalla Jumalan ilmoitusta itsestään ja tietenkin Jumalan etsimistä, mutta teiksi Jumalan luo en niitä sanoisi.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Ei tällaisia valintoja voi tehdä seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Maailma muuttuu ja uusiin tarpeisiin on reagoitava tilanteiden mukaan. Eikä näitä asioita pidä asettaa toisiaan vastaan.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Tämä kysymys on jo naurettava. Kaikki ovat tärkeitä asioita. Riippuu enemmänkin siitä, mihin on missäkin tilanteessa mahdollista vaikuttaa.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan on voitava sitoutua tukemiinsa kohteisiin. Lähetysinnostus on parasta silloin, kun järjestökin koetaan läheiseksi.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon on puolustettava luovuttamatonta ihmisarvoa.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon on puolustettava toivoa ja elämää. Vaikka eutanasia tietyissä tilanteissa on ymmärrettävä toive, on vaara että sen salliminen vähentää tukea ja rohkaisua elämään ja johtaa muiden mielestä arvottomalta näyttävän elämän väheksymiseen. Jo nyt moni muiden avusta riippuvainen pelkää olevansa taakka läheisilleen tai yhteiskunnalle. Näkemykseeni on vaikuttanut mm. vammaisjärjestöjen varauksellinen suhtautuminen eutanasiaan. Saattohoito on saatava hyväksi kaikkialla Suomessa.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkossa tulisi olla tilaa tässäkin asiassa eri kannoille. Nyt samaa sukupuolta olevia pareja vihkivät joutuvat toimimaan hankalassa tilanteessa.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Juuri näin. Seurakunnan tulisi järjestää kaikille vihkimistä haluaville pareille pappi, vaikka sitten toisesta seurakunnasta, jos omasta ei löydy pappia, joka vihkii samaa sukupuolta olevia pareja.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on hyvä tavoite, vaikka en usko, että kirkko pystyy kovin nopeisiin toimiin.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko voisi ainakin noudattaa perinteisiä paastoja ja tarjota niiden aikoina lihatonta ruokaa. Liha voisi olla harvinaisempi juhlaruoka. Kasvispainotteisemmilla tarjoiluilla huomioidaan myös kasvissyöjät nykyistä paremmin.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Nykymaailmassa lähimmäisten rakastaminen tarkoittaa ympäristökysymysten ottamista vakavasti.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

2. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkia ei voi miellyttää. Rohkeita tulee olla silloin, kun siihen on hyvä syy.

3. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Ehdokkaan kommentti

Suomenkieliset seurakunnat ovat jo varsin isoja ja toimivat suhteellisen luontevasti Espoon eri aluekeskuksissa. Tuomiokirkkoseurakunta on iso niin alueeltaan kuin väkimäärältäänkin, mutta ei siinäkään ole isompia keskuksia muita kuin Espoon keskus. Enkä ole kuullut, että tuomiokirkkoseurannassa olisi toiveita seurakunnan jakamisesta. pienemmiksi.

Vaalikoneen etusivulle