Jari Colliander

Vaalikone Jyväskylän seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Olen syntyperäinen jyväskyläläinen ja asun perheeni kanssa Kuikassa. Koulutukseltani olen ekonomi/KTM. Olen työssä valtion erityiskoulussa.
Harrasteinani on mm. metsätalous, yhdistystoiminta ja kesälavatoiminta. Lisäksi olen valtuutettu vuodesta 2004 ja pääluottamustehtävänä on toiminta Jyväskylän kaupungin hallituksessa 2008 alkaen edelleen. Toimin edelleen ryhmämme puheenjohtajana.
Katson, että minulla on Sinulle SRK:n luottamustehtävässä annettavaa, josta on Sinulle hyötyä.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Seurakunta ja sen työ on tärkeää. Jokainen kohtaa seurakunnan ja sen sanoman erilailla oman elämänsä eri vaiheissa. Koen, että minulla kokemukseni kautta on mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan päätöksiin seurakuntalaisia hyödyttävällä tavalla. Seurakunnan palvelujen tulee olla saatavissa ja saavutettavissa, kun niitä tarvitaan.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Suomen Keskusta (KESK)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Koen näin kuuluvani johon suurempaan. Saan mielenrauhan.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Jokainen kokee kirkon ja sen toiminnan omalla tavallaan. On tärkeää, että kirkko on osa elämän kaarta ihmisen eri vaiheissa.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon opit ovat hyväksi elämänohjeeksi jokaiselle.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Jumalanpalveluksia unohtamatta kirkon on aika uudistua ja tarjota useanlaista hengenravintoa eri muodoissa.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan tulee pitää ovia auki kaikille halukkaille, ei pelkästään aktiivisille. Kysymyksen asettelu on hieman haastava.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Seinät eivät ole itse tarkoitus. Palvelujen tulee olla lähellä ja saavutettavissa. Isommilla seurakunnilla on leveämmät hartijat kantaa vastuuta. Viimeisin keino on kirkollisveron nosto.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

On viisautta kuulla nuorten näkemyksiä tulevissa päätöksissä.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Itse diplomi ei ole itsetarkoitus, mutta kirkonkin tulee ajatella ympäristöä ja sen käyttöä. Seurakunnan taloutta tulee hoitaa kestävän kehityksen periaatteella.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Näen, että koska raamattu on kirjoitettu ylös vasta monien vuosikymmenten jälkeen itse tapahtumista ja sitä on käännetty usein, on ilmeistä, että tekstiin on tullut tarinankerronnallisia vapauksia.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Halutessaan Raamatusta löytää vastauksia tulkintojen kautta kaikkiin kysymyksiin.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Usko on jokaisen oma asia ja kun haluaa tehdä henkilökohtaisen valinnan, on kirkon oltava mukana. Tämän on perustuttava vapaaehtoisuuteen eikä painostusta saa olla, kuten joissakin muissa uskonnoissa ja liikkeissä on. Kirkosta on voitava myös niin halutessaan erota.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Myös muilla uskonnoilla on sama päämäärä ja tavoite.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Vanhempieni kautta olen liittynyt kirkkoon ja heidän päätöstään ei ole minun tarvinnut katua.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Minulla ei ole ristiriitoja asian kanssa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Jokainen on joskus heikoilla ja silloin tarvitaan apua, myös hengellistä.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulee olla auttamassa lähimmäistä. Meidän tulee kantaa huolta heikoimmista.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan tulee tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa ja löytää yhteisiä toimintoja. Kysymyksen asettelu on hieman vaikea vastattavaksi.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulee osittaa lähimmäisenrakkautta kaikille. Seurakunta on avoin yhteisö, johon kaikki ovat tervetulleita.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Jokainen ihmiselämä on tärkeä.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Vaikea kysymys. Aika muuttuu, mutta vihkimisen sijasta kirkko voisi antaa siunauksen tms., jolla olisi vastaava oikeusvaikutus.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Vihkimisen sijasta tulisi antaa siunaus.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Asia on tärkeä ja tähän suuntaa tulee myös kirkon edetä.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Pitää toimia tilanteen mukaan. Kasvisvaihtoehto on myös hyvä, mutta ehdotonta kieltoa ei tule asettaa. Lähiruoka kunniaan.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Ilmastokysymykset on huomioitava luontevasti kirkon päätöksenteossa ja toiminnassa.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Olemme ihmisiä kaikki: naiset ja miehet, tummat ja vaaleat. Meidän tulee toimia eritavoin uskovia ihmisiä kokoavan kansankirkon puolesta.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Naisten osuutta tulee lisätä.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Olemme kaikki ihmisiä ja Jumalan luomia.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Jyväskylän seurakunnan tulisi lisätä henkilökohtaisia tapaamisia esimerkiksi kodeissa

Ehdokkaan kommentti

Toiveesta ja kutsusta resurssien puitteissa kyllä.

2. Jyväskylän seurakunnan tulisi pitää nykyistä enemmän yhteyttä viestinnän keinoin

Ehdokkaan kommentti

Resurssien puitteissa kyllä. Myös uudemmilla medioilla. Nykyaika tulee huomioida.

3. Jyväskylän seurakunnan tulisi kehittää toimintaansa etenkin kirkoissa ja seurakuntakeskuksissa

Ehdokkaan kommentti

Toimintaa tulee kehittää tämän päivän aikaan peilaten.

4. Jyväskylän seurakunnan tulisi laajentaa toimintaansa kauppakeskuksissa

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan tulee olla ihmisten tavoitettavissa ja saavutettavissa. Kuitenkaan ei tule tehdä markkinaa uskonnosta. Määrä on nyt melko laajaa näillä resursseilla.

5. Jyväskylän seurakunnan tulisi näkyä aiempaa useammin katukuvassa ja yleisötapahtumissa

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisuuksien mukaan. Tiedottamista asukkaille. Määrä on nyt melko kattavaa.

6. Jyväskylän seurakunnan tulisi tarjota nykyistä monipuolisempaa leiri- ja retkitoimintaa

Ehdokkaan kommentti

Resurssien puitteissa kyllä.

Vaalikoneen etusivulle