Liisa Kuparinen

Vaalikone Jyväskylän seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Toimin tällä hetkellä ensimmäisellä kaudellani kirkkovaltuutettuna. Kokemukseni luottamustoimista niin kirkon kuin muunkin yhteiskunnan parissa on tuonut ymmärrystä hyvän hallinnon päälle.
Työssäni toimin ICT-alan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja koulutukseltani olen kauppatieteiden tohtori.
Vapaa-aikani kuluu paitsi luottamustoimieni parissa, myös kahden rescue-taustaisen koirani kanssa.
Ominta kristillisyyttäni on körttiläisyys, jossa korostuu mm. ihmisten yhdenvertaisuus ja avara armo.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Haluan, että päätöksiä tehdään vastuullisesti niin talouden kuin ympäristönkin, ja niin seurakuntalaisten kuin työntekijöidenkin kannalta. Kirkossa tulee olla hyvä olla.
Näissä vaaleissa päätetään paitsi tärkeistä paikallisseurakuntamme asioista, välillisesti myös koko kirkon tulevaisuudesta.
Haluan, että niin Jyväskylän seurakunta kuin koko kirkkokin on avarakatseinen hyvän tekemisen yhteisö, joka auttaa apua tarvitsevia, pitää huolta koko luomakunnasta ja hyväksyy kaikki ehdoitta joukkoonsa.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Herännäisyys
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Vihreä Liitto (VIHR)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Minulle on tärkeää, että kirkko on hyvän tekemisen yhteisö, joka auttaa apua tarvitsevia ja tarjoaa turvallisen yhteisön kaikille, jotka siitä ovat kiinnostuneita.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko pystyy tekemään hyvää ja hyvän tekemistä tämä maailma tarvitsee. Kirkon on myös syytä pitää aktiivisesti esillä tekemäänsä hyvää ja julkisessa keskustelussa edelleen puolustaa myös turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia ja muistuttaa siitä, että heikommista on pidettävä huolta ja elettävä myös materian ja luonnonvarojen käytön suhteen kohtuudella.
Kirkon tekemä nuorisotyö on tärkeää ja auttaa monia nuoria vaikeissakin elämäntilanteissa, tarjoaa turvallisen yhteisön ja opettaa lähimmäisyyttä.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Rippikoulut ja kerhot ovat tärkeitä monille nuorille ja voivat tuoda tärkeää sisältöä ja apua ehkä nuoruuden vaikeisiin elämäntilanteisiin. Kristillisen kasvatuksen kautta myös opitaan lähimmäisenä toimimista, ajattelemaan asioita muiden näkökulmasta ja hyviä vuorovaikutustaitoja - kaikki toki asioita, joita voi oppia myös muilla keinoin.
Heikompien auttaminen ja oikeudenmukaisuuden edistäminen ovat kristillisyyden tärkeää ydintä.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Niin tärkeitä kuin jumalanpalvelus ja messu ovatkin, on nähtävissä, että ne eivät ole tavoittavimpia toimintamuotoja. Meidän on oltava siellä, missä ihmiset muutoinkin kulkevat ja kohdattava ihmisiä monenlaisen toiminnan kautta. On hienoa, että kirkoissa on järjestetty myös paljon erilaistakin musiikkia käsittäviä konsertteja, monenlaisia keskustelutilaisuuksia ja vaikka kirkkoon erikseen sovitettua sirkustaidettakin. On myös tärkeää mennä esimerkiksi luontoon, avaran taivaan alle - esimerkiksi päiväkerhojen retkille, partio- ja muille leireille tai vaikkapa siioninvirsiseuroja pitämään.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan toiminnan tulee olla kaikille avointa. Tätä painottaa myös Tulkaa kaikki -liikkeen ohjelmamme. Jos emme tavoittele myös uusia ihmisiä, on uhkana jäsenmäärän laskun jatkuminen.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Oletettavasti kirkollisveron nostaminen lisäisi kirkosta eroamisia.
Toiminnasta leikkaaminen ei ole hyvä vaihtoehto. Työntekijöiden vähentäminen kirpaisee aina, ja siihen ei tule ryhtyä kevein perustein. Jyväskylän seurakunta on jo Suomen suurin eikä isommaksi yksiköksi yhdistäminen siten ole relevantti vaihtoehto. Näistä vaihtoehdoista helpoin valittava on kiinteistöistä luopuminen. Sitä seurakunnassa on tehty pakonkin sanelemana jo paljon ja esimerkiksi leirikeskusten osalta tätä on yhä edessä.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Olen kokenut, että seurakuntien luottamushenkilöt haluavat kuulla nuoria ja toimia nuorten parhaaksi. Jotta tiedetään, mitä se nuorten paras on, täytyy nuorten itse olla mukana siitä kertomassa.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Ilman muuta. On hienoa, että Jyväskylän seurakunnalla on Kirkon ympäristödiplomi. Silti olen huomannut, että meillä on myös ympäristöasioissa vielä paljon parantamisen varaa. Seurakunnan tilaisuuksissa tarjottava ruoka voisi olla ilmastoystävällisempää ja painottua kasviksiin. Muovia ja paperia käytetään paljon enemmän kuin olisi välttämätöntä. Tulostaminen on yhä tavallista. Liikkumismuodoissa ei ole liiemmin kannustettu ekologisempiin valintoihin. Monet kiinteistöt lämpiävät vielä epäekologisilla lämmitysmuodoilla. Kiinteistöissä olisi tarvetta muutenkin energiaremonteillekin. Ja niin edelleen. 

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Olen täysin eri mieltä siitä, että KAIKKI mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta. En kuitenkaan ole sitä mieltä, että läheskään kaikki olisi epätotta. Raamatussa on paljon suuria viisauksia, mutta fundamentalistisesti Raamattua ei pidä tulkita.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Raamatusta voi toki etsiä vastauksia vaikka maailman kaikkiin kysymyksiin. Saako sieltä sitten järkeviä vastauksia, on asia erikseen. Paljossa voi toivoa johdatusta ja apua korkeammalta taholta, mutta Raamatun tai uskon taakse ei voi ratkaisuissaan piiloutua. 

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Näen - körttiläisittäinkin - että usko ei ole omista ratkaisuista kiinni, vaan saadaan lahjana, jos saadaan. Ihminen voi toivoa, mutta ei voi itse tehdä ratkaisua uskomisesta. Ihmisen oma voima ei siihen riitä.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Minä en tiedä, että se olisi ainoa tie Jumalan luo, siksi en voi niin väittää.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Minut kastettiin ja kävin rippikoulun, joten olen kristitty. Toki olen tähän näin ollen myös kasvanut. Jos olisin syntynyt johonkin tyystin eri kulttuuriin, jossa ei kristinuskosta olisi tietoa, tuskin olisin kristitty.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Kristinuskon nimissä tehdään myös pahaa, sitä ei käy kieltäminen. Kristinuskon nimissä esimerkiksi sorretaan seksuaalivähemmistöjä ja toisinaan koetaan paremmuutta omasta kristinuskosta suhteessa muihin. Ainakin tällaisista asioista nousee oma ristiriitainen suhtautumiseni. Toisaalta se hyvä, mitä kirkko tekee instituutiona ja jäsentensä kautta, useimmiten voittaa paljoudessa ne asiat, mitkä ovat pielessä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Köyhyyden lieventämisessä kirkko voi auttaa ehkä eniten käyttämällä näkyvästi mediassa puheenvuoroja sen puolesta, että kaikista tulee pitää huolta eikä tuloeroja pidä saada kasvamaan entisestään. Tällaisia puheenvuoroja käyttikin esimerkiksi edellinen arkkipiispamme ja samaa linjaa on syytä jatkaa meidän kaikkien kirkossa toimivien.
Yksinäisiä ja sairaita voidaan auttaa paitsi kirkon työntekijöiden voimin, myös vapaaehtoistyön kautta. Myös jokainen seurakuntalainen (kuin myös kirkkoon kuulumaton) voi ottaa tässä vastuuta.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Näiden kahden lisäksi myös monia muita, kuten katastrofiapua, nälän ja köyhyyden vähentämistä, konfliktien sovittelua ja rauhantyötä, vähemmistöjen ihmisoikeuksia ja ilmastonmuutoksen vastaista työtä. Näistä moniin voidaan vaikuttaa pienesti ihan vaikka alueseurakuntien tasoilla kolehtikohteista päätettäessä.
Miksi valitsin koulutuksen ja naisten oikeudet? Usein juuri koulutus on se, mikä auttaa ratkaisemaan myös muita ongelmia, ja mikä tarjoaa poispääsyä köyhyydestä. Naiset taas ovat monessa valtiossa edelleen sorrettuja ja tasa-arvoon panostaminen on siten suuri ihmisoikeusteko.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti kirkon virallisissa lähetysjärjestöissä on yhä jopa sellaisia, jotka eivät hyväksy naispappeutta. Kun naispappeus on kirkon virallisen linjan mukaan ollut tasavertainen miespappeuden kanssa jo vuosikymmeniä ja nykyisin naisia vihitään papeiksi jo enemmän kuin miehiä, on täysin kohtuutonta, että kaikilta kirkon virallisilta lähetysjärjestöiltä ei ole tukea saati hyväksyntää naisten pappeudelle. Yhtä lailla virallisista lähetysjärjestöistä mm. Sley suhtautuu kielteisesti homoseksuaalisuuteen. Etelä-Suomessa osa seurakunnista on tehnyt päätöksiä olla tukematta lähetysjärjestöjä, jotka eivät hyväksy naispappeutta. Näen nuo päätökset rohkeina ja myös oikeina, kun tiedetään, että vuosikymmenetkään eivät ole saaneet lähetysjärjestöjä mukauttamaan toimintaansa ja opetustaan kirkon virallisen linjan mukaiseksi. Lähetystyön määrästä ei silti tarvitse karsia - apuamme tarvitaan maailmalla yhä; sitä voi vain suunnata tapahtuvaksi eri järjestöjen kautta.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kun apua tarvitaan, ei tule kysyä kuka sitä tarvitsee, vaan auttaa. Kirkon toiminta on paljossa hienoa siinä, että kirkon jäsenkirjaa ei kysytä, vaan toimintaan voi tulla mukaan ja apua voi saada. Toivottavaa tietysti on, että toiminta puhuu siinä määrin puolestaan, että kirkon jäseniksi myös halutaan liittyä, mutta auttamisen ehto tai odotus sen ei pidä olla. Ekumenia ja uskontojen kohtaaminen ovat myös tärkeitä arvoja.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

On tilanteita, joissa eutanasia on kärsimyksen minimoinnin ja hyvän kuoleman kannalta perusteltua. Kuolema on aina surullista ja järkyttävääkin ja eutanasia on vaikea kysymys. Näen, että eutanasian sallimisen kriteereiden tulee olla tiukat, mutta eutanasian mahdollinen, kun sille on todellinen objektiivinenkin tarve.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä vain. Jos samaa sukupuolta oleva pari haluaa kirkollisen vihkimisen, kirkon tulee vihkiä. Tähän mennessä papit, jotka ovat vihkineet, ovat saaneet vihkimisestä rangaistuksen kirkolta. Näin ei pidä olla. Kahden aikuisen ihmisen välinen rakkaus ansaitsee tukea ja jos pappi voi pyytää liitolle myös siunausta, en näe siinä väärää.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä tässä nykyisessä tilanteessamme näen tämän parhaaksi ratkaisuksi; papeilla voi olla omantunnonvapaus siinä vihkivätkö vaiko eivät. Kirkossa löytyy kyllä riittävä määrä pappeja, jotka ovat valmiita ja halukkaita vihkimään eikä seurakuntarajatkaan tässä estä kirkossa vihille pääsemistä. Jos pappi ei näe oikeaksi samaa sukupuolta olevan parin vihkimistä avioliittoon, hänen tulee kuitenkin rakentavalla tavalla osata ohjata pari jonkun toisen papin luokse.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Jo Raamattu on antanut ohjeen luomakunnan varjelemisesta. Kirkko toimiikin paljossa luonnon ja ympäristön puolesta, mutta yhä on myös paljon parannettavaa.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Tämä olisi oikea suunta. Kirkon ja Jyväskylänkin seurakunnan ruokatarjoilujen osalta on vielä paljon parantamisen varaa niin ilmastovaikutusten kuin myös muun eettisyyden (erityisesti eläintuotanto ja eläinten hyväksikäyttö) osalta. Pyrin osaltani vaikuttamaan siihen, että toiminta tältä osin muuttuu paremmaksi.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Näin kirkko myös tekee ja se on hienoa. Aina voidaan myös parantaa ja tässä varmasti on myös maantieteellisiä painotuseroja eri seurakuntien välillä.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Niin kirkon kuin koko yhteiskunnankin - ja koko maailman.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Naisia on tällä hetkellä kirkon johtopaikoilla kohtuuttoman vähän. Tällä hetkellä Suomessa on virassa kymmenen piispaa, jotka kaikki ovat miehiä. Jyväskylän seurakunnassa taas on johtavia pappeja (kirkkoherra, yhdeksän aluekappalaista ja yhteisen seurakuntapalvelun johtaja) 11, joista vain kaksi on naisia. Papin tehtävään vihittävistä teologeista naisia on alkanut olla jo enemmistö, mutta johtopaikoille heitä valitaan silti suhteettoman vähän. Tämä pitää korjata.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulee olla kaikenlaisia ihmisiä varten ja avoin kaikille. Ihminen on Jumalan kuva eikä Jumala ole tehnyt virheitä ihmisiä luodessaan. Jokaisella ihmisellä on itseisarvo ja jokaisen ihmisen erityisyys ja arvokkuus pitää pyrkiä näkemään ja mahdolliset erityistarpeet ottamaan huomioon.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Jyväskylän seurakunnan tulisi lisätä henkilökohtaisia tapaamisia esimerkiksi kodeissa

Ehdokkaan kommentti

Tämä on paljolti resurssikysymys. On ihmisiä, jotka kaipaavat henkilökohtaisia tapaamisia ja seurakunta onneksi pystyy niitäkin tarjoamaan. Aina tämänkaltaisen toiminnan ei kuitenkaan tarvitse olla palkatuista työntekijöistä kiinni, vaan toimijoina voivat olla vapaaehtoiset, kuten vaikkapa SPR:n ystävätoiminnan tai kirkon Palvelevan puhelimen kohdalla.

2. Jyväskylän seurakunnan tulisi pitää nykyistä enemmän yhteyttä viestinnän keinoin

Ehdokkaan kommentti

Myös viestinnän muotoja olisi tarpeen yhä monipuolistaa, sosiaalisen median aktiivisuutta kasvattaa ja sisällön laadustakin pidettävä huolta niin, että viestinnän keinoin tai sisällöin ei ainakaan suljeta ulkopuolelle. Toisaalta ei toki saa olla myöskään liian kohtikäyvä, vaan aina täytyy muistaa kunnioittaa ihmisen oikeutta kieltäytyä. Nähdäkseni tässä seurakunta on toiminut ihan hyvin.

3. Jyväskylän seurakunnan tulisi kehittää toimintaansa etenkin kirkoissa ja seurakuntakeskuksissa

Ehdokkaan kommentti

Toimintaa ei tule kehittää etenkin kirkoissa ja seurakuntakeskuksissa, vaan kaikkialla, missä ihmiset liikkuvat ja arki ja pyhä ovat läsnä.

4. Jyväskylän seurakunnan tulisi laajentaa toimintaansa kauppakeskuksissa

Ehdokkaan kommentti

Pidän hyvänä sitä, että seurakunnalla on nyt toimitilat Sepän kauppakeskuksessa, vaikkakin seurakunnan tilan, Sepän kipinän, löydettävyys kauppakeskuksen sisällä on edelleen harmillisen huono. Opasteita ja näkyvyyttä tarvitaan lisää. On hienoa, että siellä missä ihmiset liikkuvat muutenkin, ihan tavan arjessaan, on myös seurakunta ja pyhä läsnä. Myös keskustassa voisi olla tarpeen voida törmätä useammin vahingossakin seurakunnan toimintaan.

5. Jyväskylän seurakunnan tulisi näkyä aiempaa useammin katukuvassa ja yleisötapahtumissa

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan on hyvä olla siellä missä ihmiset muutenkin liikkuvat. Saatavilla, mutta ei pakkotörmäytettynä. Toisaalta; seurakunta olemme me, jokainen kirkon jäsen - tämän voisimme yrittää muistaa yhä useammin.

6. Jyväskylän seurakunnan tulisi tarjota nykyistä monipuolisempaa leiri- ja retkitoimintaa

Ehdokkaan kommentti

Monipuolisuuden kannalla olen ilman muuta, mutta toisaalta jo nykyisin toiminta taitaa olla monipuolista. Resurssikysymykseen törmätään tässäkin, jos halutaan laajentaa yhä; tai sitten on löydyttävä asiasta innostuvia ja vastuuta ottavia vapaaehtoisia. Voisihan se kyllä olla kiva osallistua vaikka seurakunnan koiraleirille ja tutustua samalla uusiin ihmisiin - ja tietysti koiriin... tai osallistua seurakunnan islanninhevosratsastusvaellukselle... hm.... :)

Vaalikoneen etusivulle