Kaj Pirinen

Vaalikone Juvan seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Olen tällä hetkellä kuntoutustuella oleva avioliitossa 7 lapsen isä joista 5 asuu vaimoni kanssa Juvan taajamassa. Ennen loukkaantumistani harrastin metsästystä ja lukemista sekä lasten harrastuksissa mukana touhuamista.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Haluan tuoda hyödyksi päätöksentekoon seurakunnallemme osaamiseni ammatistani niin kiinteistön-, metsän- kuin viheralueiden hoidosta sekä johtamisesta ja taloudenpidosta kuin elämän kokemukseni perheen isänä.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Suomen Keskusta (KESK)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Juvan seurakunnalla on hyvät ja toimivat tilat joissa harjoittaa ja harrastaa sekä pitää yllä yhteisöllisyyttä lisääviä toimintoja ja tapahtumia mutta seurakunnan talous pitää pitää kunnossa että näin olisi myös tulevaisuudessakin.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Riittävä henkilökunnan määrä tulee säilyttää ja heidän koulutus mahdollisuudet tulee turvata seurakunnan palvelujen toiminnan säilyttämiseksi tasokkaana

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi pyrkisin maksimoimaan kunnan metsä varallisuuden tuotot puun myynnissä. Jos seurakunnalla on vielä olemassa turhia kiinteistöjä joko rakennuksia tai rakennustontteja joissa ei ole merkittäviä metsän tuottoja niin ne tulisi myydä

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamatun tekstit on koottu alunperin tarinoista joita on kerrottu aluksi suusta suuhun levinneistä tarinoista. Monet historialliset tapahtumat on kyllä voitu todentaa tapatuneiksi kuten Raamatussa on kirjoitettu mutta mikään historian ja luonnontieteiden teos eikä myöskään lainopillinen kirja raamattu ei ole.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Raamatussa on paljon erinomaisia elämän ohjeita sekä vastauksia monenlaisiin kysymyksiin mutta on hyvä muistaa että Raamatun ohjeet ja vastaukset on annettu ja kirjoitettu jo kauan aikaa sitten ja että on olemassa nykyisin myös muitakin oikeita vastauksia ja ohjeita olemassa jotka soveltuvat joskus paremmin nykyään käytettäviksi elämäämme mutta moraaliset ja eettiset periaatteet jotka Raamatussa on meille kirjoitettu ovat näiden nykyistenkin ohjeiden ja vastusten perustana.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Minusta aloitteen tulisi tulla aina seurakuntalaiselta itseltään.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Olen itse kristitty mutta olen sitä mieltä että ihmisiä ei voi eikä tulisi pakottaa mihinkään uskontoon ei ristin uskoon eikä muslimeiksi.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Pidän luterilaisen uskonnon opetuksia ja ohjeita sekä uskonnon katsomusta sekä luterilaisen Raamattumme sisältöä minulle parhaiten sopivana.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Iän myötä olen pohtinut ja harmitellut sitä kuinka on voitu jättää osa alunperin Raamatun uuteen testamenttiin kuuluneista evankeljumeista pois ns. Nikean kokouksen äänestysten perusteella.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Lähetystyön varoja voisi myös tarkastella yhtenä säästökohteena ja ainakin varmistaa se että vähät varat kohdennettaisiin niin että niillä saataisiin paras mahdollinen vaikutus.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Näkemykseni mukaan kristityillä turvapaikan hakijoilla olisi parhaat edellytykset sopeutua maamme olosuhteisiin saman arvomaailmamme johdosta.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Pitää varmistaa että seurakunnassamme on myös pappeja jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Energian säästäminen on kannattavaa aina kun se on mahdollista jolloin myös päästöt pienenevät.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Ruokatarjoiluissa tulisi suosia paikkakunnalla tuotettavia lähiruokia ja ruokatarvikkeita.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

"Suutari pysyköön lestissään" eli uskon asiat sekä ympäristökasvatus ja ympäristöpolitiikointi tulisi pitää minusta toisistaan erillään. Raamattu ei ole tietokirja eikä ympäristöasiakirja.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Minusta jako naisiin ja miehiin riittää.

Vaalikoneen etusivulle