Reijo Paunonen

Vaalikone Juvan seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Olen ehdolla, koska pyydettiin.
Olen juvalainen perheellinen ja Juvalla syntynyt.
Toimintaa ollut politiikan parissa paljon esim. kunta- ja maakuntatasolla. Sosterv. puoli tuttua kuin myös koulu- ja sivistyspuoli. Kansanedustajehdokas 2015. Harrastuksina mm. musiikki, yhteiskunnalliset asiat, kirjoittaminen ja metsästys. Perhe on minulle tärkeä ja asia numero yksi.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Halu vaikuttaa myös kirkollisiin asioihin.
Kristilliset arvot ovat jokaisen länsimaisen yhteiskunnan peruspilareja ja niitä tulee tulee vaalia.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Luther-säätiö
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Suomen Keskusta (KESK)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Seinät ja muotojumalisuus eivät yksistään ratkaise.
Sanoma on tärkein.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Edelleen evankeliumi on kirkon tärkein tehtävä. Siihen pohjautuu myös kaikki muu.
Nuorisotyö on tärkeää, koska se luo pohjaa myös kauas tulevaisuuteen.
Sanoman tulee näkyä yhteiskunnallisessa roolissa myös mutta polittiikkaan ei tule mukautua.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Edelleen perusasiat.
Perusasioiden ollessa kunnossa, muut seikat seuraa perässä.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Polkujahan riittää.
Yksi Jumala yksi henki.
Erilaiset hengellisyyden muodot ovat tervetulleita, kunhan ne ammennetaan Raamatusta.
Luettelo löytyy esim. vuorisaarnassa.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Eksyneet lampaat kotipilttuuseen.
Terveet kyllä pärjäävät.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintähän on kirkon toimintakyky siinä tehtävässä mihin se on tarkoitettu. Jos sen turvaaminen vaatii esim. metsän tai kiinteistöjen myyntiä, se tulee tehdä.
Resurssit tulee säilyttää tässä muuttuvassa ajassa ensin kirkon perustehtävän turvaamiseksi.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Nuoria on todellakin syytä kuunnella.
Nuorten huomioiminen lisää motivaatiota osallistua kirkon toimintaan.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Varmaankaan ei mikään huono asia mutta jos näistä kaikenmaailman "diplomeista" ja vastaavista plakaateista alkaa tulla imagollisesti kirkon pääasia, niin metsään mennään. Kirkkohan on jo mukana esim. metsien osalta kestävän kehityksen puoleen mukana.
Myöskin kirkkohistorialliset rakennukset ovat jo usein tarkankin suojelun alla.
Edelleen keskitytään vaan beisikkiin, eli perustehtävään.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Sana , Logos on tai ei ole.
Jos ajatellaan, että Sana ei ole totta, niin ollaan kristinuskon perusongelman äärellä. Missä kulkee raja, mikä Raamatun sana on totta ja mikä ei. Silloin on loputon, koko sanoman vesittävä suo edessä.
Rima on korkealla ja sen ylittämisen ongelma on se peruskysymys. Ongelmaa ei voida ratkaista niin, että rimaa alennetaan aina oman mielen mukaisella Raamatun soveltamisella.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä. Jumalalla lienee oikeus olla myös salattu Jumala, ainakin joissakin kohdin.
Vastauksia voi toki aina etsiä ja tuleekin. Eri asia on, tuleeko vastaus ja jos tulee, niin milloin se tulee.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Se minkälaisia tuloksia siitä tulee itse kunkin kohdalla on sitten ihan toinen tarina. Kokemusta on.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Maailmassa lienee noin 8 000 uskontoa tällä hetkellä ja lisää pukkaa.
Ikä loppuu niillä poluilla etsiessä.
Tie Totuus Elämä.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Yksin armosta olemme kristittyjä.
Hyvyys, humanismi tai kulttuuri eivät ole perusta mutta ne ovat kristinuskon hyviä sivutuotteita.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Uskon, että jokainen käy oman taistelunsa tällä kohtaa aivan kuten Job.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Perheet tarvitsevat kaiken mahdollisen avun, tuli se mistä lähteestä tahansa. Diakoniatyö on tärkeää.
Ja kyllä maahanmuuttajille suunnattu hengellinen kasvatustyö on myös tärkeää sisälähetystyötä.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Paikallinen kehittämistyö eri maissa on tärkeää ja myös naisten aseman parantaminen on tärkeää.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunta tietää itse parhaiten mitkä resurssit ja osaaminen sillä on mihinkin lähetystyön muotoon.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä lähtökohta on se, että perusta on kunnossa oman kansan keskuudessa.
Tältä pohjalta voidaan sitten kyllä laajentaa osaamista ja resursseja sen mukaan mitä intoa ja edellytyksiä löytyy tämän työn tuloksina.
Toisaalta kirkon sanoma kuuluu kaikille. Myös maahanmuuttajille esim. turvapaikan hakijoille.
Kirkon tulee noudattaa laillisen esivallan ohjeita ja määräyksiä, eikä se saa alkaa muodostamaan omaa sosiaalis-lainsäädännöllistä mallia mielensä mukaan.
Sosiaaliset turvaverkostot ovat yhteiskunnan järjestämiä, ja tarkoitettu myös turvapaikanhakijoille. Sosiaaliset turvaverkot ovat riittävät ja vastuuviranomaiset ammattimaisia.
Jos kirkko sotkeutuu tähän alueeseen, se myös politisoituu hyvin nopeasti, eikä enää palvele sanomallaan ja uskottavuudellaan koko kansaa.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on vaikea ja tunteita herättävä. Kuitenkin kun asiaa tarkastellaan kristinuskon ja lääkärietiikan näkökulmasta, niin
asiantuntijuudelle on annettava painoarvo.
Hyvä perushoito loppuun saakka lienee paras.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Vihkiä, synonyymi pyhittää. Erottaa jotakin jostakin jollekin. Kuinka voidaan erottaa (pyhittää) jotakin sellaista Jumalan tarkoittamaan asemaan esim. avioliittoon, jonka Raamatun sana käsittelee toisaalla erilaisessa valossa. En ole kuitenkaan tuomari.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

....ja antaa pappien omantuntonsa mukaan....
No ei se oikein näin vaan mene.
Mieliä ja omiatuntojahan riittää vaikka kuinka.
Raamatun arvovalta on syytä säilyttää ja ainakin pyrkiä sen Sanan ja Hengen mukaiseen toimintaan.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Nyt menee sakeaksi.
Ilmastomuutoksesta on muodostunut uskonto.
Pitkällä aikavälillä maapallon lämpenemisestä ei ole pitäviä todisteita. Lyhyissä sykleissä ehkä, jossa muutokset saattavat nekin olla enemmän luonnon omasta toiminnasta johtuvia kuin ihmisestä. Ilmastonmuutos on todellisuudessa siis uskonto, ja siitä keskustelusta pitää kirkon pysyä kaukana.
Normaalilla älyllä varustettu kristitty osaa myös elää luontoa ja ilmastoa kunnioittavalla tavalla.
Takaisin beisikkiin.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Monipuolinen terveellinen ruoka riittää.
Jätetäänpäs ilmastonmuutosuskonto nyt taas syrjään.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat mitä suurimmassa määrin poliittisia.
Pysytään vaan siinä beisikissä. (Perusasiassa)
Kyllä ne ilmasto- ja luontoasiatkin ja niiden arvostus kohenee siinä sivussa kun pääsanoma saa kuulijassa otetta.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

No kyllä näin.
Tärkein asia on kuitenkin toisen ihmisen kunnioitus, oli hän mitä sukupuolta tahansa tai jotain siltä väliltä.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Soveltuvuus tehtävään tulee ratkaista.
Kiintölinja on loputon vaatimusten suo pahimmassa tapauksessa.
Tärkeämpää kuin sukupuolikiintiöt, on se että ei esiinny syrjintää.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Sanoma kuuluu kaikille.
Yksi kysymys myös täältä päin.
Kysymyksissä käsiteltiin jopa neljässä kohtaa ympäristö- ja ilmastoasiaa.
Jopa ruokailu onnistuttiin sotkemaan ilmastoteemaan.
Sen sijaan laajalti keskustelua herättäneen aborttikysymyksen jätitte ilman minkäänlaista viitekehystä.
Minusta se ei anna hyvää kuvaa kirkon tavasta käsitellä juuri kirkon vastuualueeseen liittyvää teemaa, joka liittyy hyvin oleellisesti ihmisen elämään ja kuolemaan.

Vaalikoneen etusivulle