Tuula Kääriäinen

Vaalikone Juvan seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Hei, olen Tuula Vuorenmaalta, Juvan srk luottamustehtävissä kirkkovaltuustossa kaksi vaalikautta ja Vuorenmaan seurakuntakodin johtokunnassa sekä kerään vuosittain yhteisvastuukeräystä. Asumme mieheni Raimon kanssa pikkutilalla Nevajärven rannalla. Työssä olen vielä Itä-Suomen aluehallintovirastossa asiantuntijana Mikkelissä ja nyt Pohjoisen alueen terveys- ja sosiaalityöryhmässä. Olen nyt puheenjohtajana Juvan Rotareissa, jossa keräämme varoja paikallisten nuorten ja omaishoitajien hyväksi.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Ihmisten yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus sekä peruspalvelujen saaminen ovat myös työssäni tärkeitä. Arvostan seurakunnan toimintaa nuorille ja vanhuksille. Seurakunnan tulee antaa henkistä tukea ja toimintaa, ja myös aineellista apua tarvitseville.
Tulevaisuudessa on löydettävä uusia toimintatapoja, tultava entistä enemmän ihmisten pariin, ja arkipäivään, sinne missä ihmiset ovat.
Ekonomina kannatan myös Juvalla tiukkaa taloudenhoitoa, koska veroja ei ole syytä korottaa.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Suomen Keskusta (KESK)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Näen tärkeänä kirkon avun sekä kotimaassa että ulkomailla, koska ne kohdistuvat kaikista heikoimmassa asemassa oleviin.
Lähimmäisenrakkauteen ja elämänarvoihin liittyy olennaisesti usko. Pelkkä usko ei riitä ilman hyviä tekoja.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko on osa yhteiskuntaa, ja monesti paikkaa auttamistyöllä, sitä kun kunnan ja valtion palvelut eivät toimi, tai missä lainsäädäntö ei riitä takaamaan ihmisille heidän tarvitsemiaan tasavertaisia palveluja.
Kirkko antaa yhteiskuntaan eettisiä arvoja, mutta sen tulisi myös antaa suvaitsevaisuutta.
Vapaaehtoistyö on tärkeä osa kirkon toimintaa ja sen merkitys on suuri. Kirkon tulee näkyä yhä enemmän kaikkialla ihmisten keskellä, ei vain kirkossa.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnalla on nykyisin toimintaa eri-ikäisille, mutta nuoret aikuiset puuttuvat. Pitäisi kysyä mitä he odottavat seurakunnalta (perheet / yksin elävät). Heikoimmassa asemassa olevien auttaminen kuuluu kirkon toimintaan. Vanhuksille ja vammaisille seurakunnan palvelujen saaminen on tärkeää.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Seurakuntalaiset ovat erilaisia ja myös ne tulevat seurakuntalaiset tai nuoret. Nykyisin hyvin pieni seurakuntalaisista käy kirkossa. On myös hyväksyttävä, että ihmiset haluavat tulla erilaisiin tapahtumiin, jotka eivät ole niin jäykkiä, ei pelkästään perinteiseen kirkkoon.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Seurakunta on keskittynyt lähinnä aktiivisiin jäseniin. Toisaalta on järjestetty tapahtumia myös eri teemoilla, joissa on jo haettu uusia ihmisiä mukaan. Kannattaa monipuolistaa toimintaa eli jos ihmiset eivät tule kirkon luo, kirkon on mentävä ihmisten luo.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Taloutta on pidettävä jatkuvasti hallinnassa. Nykyisellään Juvalla käytetään vielä paljon metsämyyntituloja toimintamenojen (ei investointien) kattamiseen. Talouden tervehdyttämissuunnitelma on pyritty noudattamaan. Kirkkorakennukset ovat kalliita ylläpitää, eikä tiloista juuri voi luopua. Toiminnasta voitaisiin joutua leikkaamaan. Kannatan itsenäistä Juvan srk! Yhteistoimintaa voidaan tehdä kuitenkin joissain asioissa.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Nuoria tulisi kuulla heitä koskevissa asioissa mm. nuorisotyön työryhmissä ja johtokunnassa.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan tulee toimia ympäristövastuullisesti ja eettisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamatun henki ja sen tuoma usko on totta. Raamattu on myös historiaa, mutta sen viesti toimii hyvin myös nykypäivänä.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Vaikea kysymys. Jos ihmisellä on henkinen hätä, olisi hyvä, että hän voisi puhua siitä toisen ihmisen kanssa ja tietysti papin tai muun vastaavan kanssa.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä asia.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Meillä Suomessa ja Euroopassa kristinusko on pääuskonto. Minulle kristinusko on oikea. Minusta kysymys on väärin muodostettu. Kristinusko on myös suvaitsevainen. Kaikki uskonnot eivät ole toisia suvaitsevaisia.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Olen kristitty, koska olen kasvanut kristityssä uskovaisessa perheessä ja kristityssä ympäristössä.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Suhteeni kristinuskoon ei ole ristiriitainen, mutta ymmärrän myös muita.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat yllättävän suuri ongelma. Seurakunnan tulisi tukea niitä, jotka tarvitsevat apu tai ovat syrjäytymisuhan alaisia. Ne aktiiviset, jotka ovat kaikessa mukana, osaavat itse saada palveluja seurakunnalta, mutta sairaat, vanhukset ja vammaiset sekä vaikeuksissa olevat eivät pysty apua ja tukea hakemaan.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Jos on nälkäinen, ei sananjulistus auta. Tuki tarpeen mukaan ja myös naiset ovat tärkeä kohderyhmä auttamaan kokonaisia perheitä. Paljon hyviä vaihtoehtoja tuossa listassa. Kirkon ulkomaanapu tulee toimia muiden järjestöjen kanssa yhdessä.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Ei kommenttia.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko tukee hädänalaisia. Suomessa on tällä hetkellä tuhansia, joilla ei ole oleskelulupaa ja saaneet kielteisen päätöksen, ei tiedetä kuinka moni on poistunut tai jäänyt tänne, mutta eivät enää maahanmuuttokeskuksessa eivätkä saa palveluja. Huolestuttavia asioita ja inhimillisiä katastrofeja.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

-

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulisi siunata myös samaa sukupuolta olevat.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on voimassa sukupuolineutraali avioliittolaki.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko voisi näyttää hyvää esimerkkiä uudistusmielisenä toimijana ilmastoasioissa

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Lihakeitossa ei ole niin kovin paljon lihaa ja jos hernekeittoa tarjotaan niitä ei tarjota kovin usein ja kasvisvaihtoehto on syytä olla muutenkin.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Luottamuselimissä tasa-arvokysymykset otetaan huomioon.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Toivottavasti naisten määrä kirkon hallinnossa lisääntyy johtavissa asemissa. Juva on hyvä esimerkki naiskirkkoherra!

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Suvaitsevaisuus ja erilaisuus ja tasa-arvoisuus pitäisi olla kirkossa itsestäänselvyys. Kaikki ihmiset ovat Jumalan edessä tasa-arvoisia.

Vaalikoneen etusivulle