Ilkka Asikainen

Vaalikone Juvan seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Olen toiminut lähetyssihteerin tehtävissä sekä Helsingin Huopalahden että Juvan seurakunnissa yhteensä noin 3,5 vuotta, Suomen Merimieskirkko ry:n työssä noin 5 vuotta ja Suomen Kirkon Sisälähetysseura (nyk. Kirkkopalvelut) ry:n työssä noin 12 vuotta. Luottamustehtävissä eri kristillisissä järjestöissä sekä seurakunnissa olen ollut yhteensä noin 30 vuotta, viimeksi Juvan kirkkovaltuuston puheenjohtajana 12 vuotta. Vapaaehtoistyössä toimin seurakunnassa laulajana, puhujana ja kirjoittajana.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Minua on pyydetty ehdokkaaksi kokemukseni vuoksi ja vastasin pyyntöön myötävästi, koska koen, että "virtaa riittää". Olen kasvanut kiinni luterilaiseen kirkkoomme. Olen mielelläni seurakunnan ja seurakuntalaisten sekä seurakunnan Herran käytettävissä antamassa oman panokseni yhteiseksi hyväksi.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Viides herätysliike (esim. Kansanlähetys, KRS, Raamattuopisto)
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Suomen Keskusta (KESK)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Ilman uskoa Kristukseen en voi elää täyttä elämää. Vahvistusta siihen saan jumalanpalveluksesta ja hartauselämästä sekä kristittyjen yhteydestä.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Itse asiassa paljon tärkeitä asioita jää pois, kun rajaus antaa mahdollisuuden vastata vain kolmeen. Kirkon työn kun tulisi olla kokonaisvaltaista koskettaen elämän alueita laidasta laitaan.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan keskeisin tehtävä keskittyy jumalanpalvelukseen, mutta heijastuu siitä monenlaiseen muuhunkin toimitaan.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Unohtamatta kuitenkaan ketään aktiivisuuden tasosta riippumatta.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Jos seurakunnan jäsenmäärä jatkaa yhä voimakasta laskuaan, niin kuin maaseudulla näyttää käyvän, luonnollisesti muutkin keinot on tarvittaessa otettava käyttöön. Viimeisimpänä keinona, jos ei enää muuta voida, kuitenkin liitos isompaan seurakuntaan, sillä silloin alkaa toiminnan "kuihtuminen", sen ovat useat alue- ja kappeliseurakunnat hiippakunnassammekin jo osoittaneet.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Nuorisotyöntekijöitä pitää tarvittaessa rohkaista viemään nuorten viestiä eteenpäin esimiehille ja päättäjille.
Nuorten kiintiöpaikkojen käyttöön ottoa olisi mietittävä ja suunniteltava tarkoin, puhe ja läsnäolo-oikeus saattaisi olla yksi vaihtoehto aluksi, mutta riittäisikö se aktivoimaan nuoria?

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Raamattu kehottaa meitä varjelemaan myös luontoa ja muuta ympäristöämme.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamattu on Jumalan sanaa. Kun kirkkojärjestyskin ohjeistaa meitä toteamalla, että 'kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan', en tietenkään voi ajatella asiaa muulla tavalla.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä Raamattu on niin kokonaisvaltainen, että siitä löytää kaikki vastaukset elämän ja iankaikkisuuden olennaisiin kysymyksiin. Ihmisten omiin itsekkäisiin kysymyksiin vastauksen löytyminen on jo toinen juttu.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Se on olennaisin asia iakaikkisuuden kannalta. Siihen tarvitaan suostumista. Suostumiseen kutsuminen on hyvin keskeinen seurakunnan tehtävä. Sitä on rukoiltava armahtavalta Jumalalta.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Jeesus sanoo että hän on tie, totuus ja elämä, eikä kukaan pääse Jumalan valtakuntaan muutoin kuin hänen kauttaan.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Olen toki kasvanut kristityssä kodissa, joten olen tutustunut "kristilliseen kulttuuriin", mutta myös oppinut, että henkilökohtainen uskonratkaisu tulee tehdä. Kristilliseen kulttuuriin kasvaminen ei yksin riitä taivaaseen.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Ristiriitaa saattaa aiheuttaa ihmisten erilaiset tulkinnat. Uskon todeksi sen, mitä Jumala sanassaan meille sanoo ja voin olla varma siitä, että vaellus täällä ajassa on helpompaa, joskin, ei ihan vailla vaikeuksia, niin kuin Kaija Pispa ja Jaakko Löytty eräässä uudessa virressään ( nro924 ) kertoo.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Olisi pitänyt voida valita useampia kuin kaksi. Seurakunnan tehtäväkenttä on kokonaisvaltainen käsittäen oikeastaan kaikki annetut vaihtoehdot.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Taas liian vähän vaihtoehtoja sai valita. Seurakunnan työ maailmalla on esimerkiksi lähetystyön toteuttamana niin kokonaisvaltaista, ettei yhtä tai kahta näistä voi asettaa toisen edelle. Vaikea on vain julistaa, jos kuulija on kovin nälkäinen tai välttämätöntä hoitoa vailla.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan omat painotukset voivat toki erota tuen määrissä, mutta kaikkiin, jotka vievät evankeliumin sanomaa eteenpäin, tulisi suhtautua mahdollisimman tasapuolisesti. Tässä haluaisin vielä korostaa eri herätysliikkeiden tuomaa rikkautta. Toki kirkkomme piirissä on muitakin arvokasta lähetystyötä tekeviä järjestöjä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Tietysti kaikkia ihmisiä on arvostettava ja tuettava, erityisesti vaikeimmassa asemassa olevia, kuten turvapaikanhakijat useimmiten ovat. Toki seurakunnan tehtävänä on myös kertoa kristillisestä vaihtoehdosta elämän arvona ja turvana, mutta ei missään nimessä tyrkyttäen. Kristillisyys voi näkyä myös palvelualttiutena.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Elämä on Jumalan lahja, sen päättyminen on myös hänen tahdossaan, ihmisen ei tule pyrkiä Jumalan paikalle tässäkään asiassa.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja on tarkoittanut vain heidät keskenään parisuhteeseen. Esimerkiksi Roomalaiskirjeessä todetaan, että sekä miesten keskinäinen että naisten keskinäinen sukupuoliyhteys on luonnon vastaista. Muitakin todistuksia Jumalan tahdosta tästä asiasta peruskirjastamme Raamatusta löytyy.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Viittaan Raamatun opetukseen ja Kirkkojärjestyksen aiemmin mainitsemaani 1. luvun 1 §:ään, johon papit ovat valallaan sitoutuneet, tai ainakin olisi pitänyt sitoutua. Katso myös edellinen vastaus.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeä asia kaikille niin yhteisöille kuin yksityisillekin, seurakunnan ensisijaista tehtävää kuitenkaan lainkaan unohtamatta.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Yhteinen kirkkokahvi messun jälkeen on ok (meillä kirkon keskikäytävällä), mutta kohtuudella. Yhteinen ateria on toki suorastaan Raamatullinen, mutta kohtuus kaikessa.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Evankeliumi on toki tärkein, mutta on paljon merkittäviä asioita, joihin kirkko voi ottaa kantaa tai näyttää esimerkkiä.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Keskeistä esimerkiksi työhön otossa on se, että pyritään valitsemaan henkilö, joka on kulloiseenkin tehtävään pätevin ja sopivin, mutta syrjintää ei kuitenkaan saa olla. Toimielimiin valittaessa on toki pidettävä kiinni myös lain määräyksistä.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Viittaan edelliseen, mutta totean myös, että molempien sukupuolten mahdollisimman tasainen jakautuminen on rikkaus Sitä ei kuitenkaan pidä yrittää väkisin.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Jeesus ei tee eroa ihmisissä, hän rakastaa kaikkia ja kutsuu luokseen heitä, mutta varottaa synneistä. Eiköhän asettuminen Jumalan asemaan ole melkoinen synti, kun Jumala on meidät luonut mieheksi ja naiseksi ja kuitenkin ihminen haluaa muuttaa sitä. Mutta Jeesuksen esimerkin mukaisesti on myös seurakunnan kutsuttava yhteyteensä kaikkia yhtälailla.

Vaalikoneen etusivulle