Katri Riikonen

Vaalikone Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Olen pienen pojan äiti ja muutamaa kurssia vaille valmis teologian maisteri Kaurialasta. Aiemmin olen opiskellut musiikkia ja työskennellyt musiikkialalla tuotannollisissa tehtävissä. Muutimme pääkaupunkiseudulta Hämeenlinnaan mieheni kotiseudulle vuonna 2016.
Nautin kaikenlaisesta luonnossa liikkumisesta, kuten vaeltamisesta ja hiihtämisestä, perheeni kanssa hassuttelusta, Lapissa matkustelusta ja ihan tavallisesta kotiarjesta.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
"Avoin ajatuksille, koti kaikille, aidosti lähimmäisenrakkautta todeksi elävä - sellainen on minun kirkkoni," näin kirjoitin Facebookiin keväällä päättäessäni lähteä ehdolle. Haluan osaltani olla pitämässä huolta siitä, että kirkkomme uskaltaa uudistua ja vaalia pehmeitä arvoja - uskoa, toivoa ja rakkautta - tässä usein niin kylmässä ja kovassa yhteiskunnassa.
Olen tehnyt töitä Nuori kirkko ry:ssä nuorten kirkollisen vaikuttamistyön parissa ja nuorten asiat ovatkin minulle erityisen tärkeitä.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Vihreä Liitto (VIHR)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Lähimmäisenrakkaus käsittää alleen kaiken sen tärkeän auttamistyön, jota kirkko tekee sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Elämänarvoihin sisältyy keskeisesti usko, joka on toki minulle tärkeä syy kuulua kirkkoon. Kuitenkin kirkkoon kuulumisessa on minulle kyse muustakin kuin henkilökohtaisesta uskosta: jaetusta uskosta ja toivosta, jonka todeksi elämiseen keskeisesti kuuluvat kirkon jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Tässä ajassa tarvitaan kipeästi heikompien puolustamista ja oikeudenmukaisuuden vaalimista. Kahtiajakautuneessa yhteiskunnassamme tuntuu välillä unohtuvan se, että kaikilla meillä on yhtäläinen ihmisarvo, josta ei voida tinkiä missään olosuhteissa.
Kirkko ei voi kuitenkaan profiloitua pelkästään auttavana tahona, vaan kyse on uskonyhteisöstä jonka toiminnassa keskeisenä tulee jatkossakin olla hartauselämä.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Jumalanpalvelukset ja messut ovat kirkon hengellisen toiminnan ydin. Kuitenkin tuon hengellisen toiminnan tulee pitää sisällään muutakin (esim. retriittejä, kristillistä meditaatiota) ja jumalanpalveluksissa tulisi hyödyntää nykyistä monipuolisemmin esim. erilaista musiikkia, jotta ne tavoittaisivat useampia seurakuntalaisia.
Seurakunnan toiminnassa tulee olla riittävästi myös muuta tarjontaa - näin mahdollistetaan seurakuntalaisten keskinäinen tutustuminen ja ajanvietto, tulisihan seurakunnan olla meille kuin perhe, jonka kanssa jaetaan ilot, surut ja arki.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

En voi valita kumpaakaan vaihtoehtoa ainoana. Seurakunnan tulee taata aktiivisille jäsenille jatkossakin mielekästä toimintaa ja samalla tavoitella yhteyteen niitä, jotka eivät vielä ole toiminnassa mukana.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia on määrätietoisesti kehitettävä. Kiintiöpaikat ovat tarpeellisia alkuvaiheessa, jotta nuorten edustajien määrää saadaan kasvatettua kaikissa kirkon päätäntävaltaa käyttävissä elimissä. Nuorten omat vaikuttamisryhmät ovat tärkeitä, jotta nuoret oppivat niiden kautta päätöksenteon rutiineita ja prosesseja, ja innostuvat näiden kokemusten myötä itse aktiivisesti vaikuttamaan seurakunnan ja kirkon asioihin.
Olennaista on, ettei nuoria kuulla ainoastaan nuorisotyön kysymyksissä, vaan heitä saadaan mukaan päättämään seurakuntien ja kirkon kaikista päätettävistä asioista.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamattu on meidän kristittyjen pyhä kirja, sillä sen kautta Jumala ilmoittaa meille pelastushistorian ja evankeliumin. Raamattu on kuitenkin ihmisten kirjoittama, ja sitä on tulkittava sen kulttuuris-historialliset taustat ymmärtäen.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Monet tässä ajassa ajankohtaiset kysymykset ovat sellaisia, joihin ei suoraan löydy Raamatusta vastausta, sillä moni meille keskeinen ilmiö ei ole ollut ajankohtainen Raamatun muotoutuessa. Kuitenkin, jos Raamattua luetaan riittävän "etäältä", huomataan että sen punaiseksi langaksi muodostuu Jeesus Kristus - hänestä ilmoitettu evankeliumi ja hänen opetuksensa. Tämän punaisen langan valossa voidaan toki etsiä vastausta mihin tahansa kysymykseen.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Meidät luterilaiset kastetaan uskoon yleensä jo vastasyntyneenä ajatellen, että usko on Jumalan lahja ihmisille, ja tuohon uskoon saamme kasvaa läpi elämän Jumalan varjeluksessa.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Jumala on hyvä ja kaikkivaltias, ja tahtoo pelastaa jokaisen ihmisen - eikä minulla ole mitään syytä epäillä, etteikö hän myös lopulta niin voisi tehdä. Raamatun ilmoituksen valossa on selvää, että Kristus on ainoa tie Jumalan luo. Koska Jumala on luonut maailman Kristuksen kautta, voidaan koko luomakunta nähdä ilmoituksena Kristuksesta. Uskontoteologisessa tutkimuksessa onkin esitetty ajatus siitä, että näin ollen Jumala voi kutsua ihmisiä yhteyteensä myös muiden uskontojen kautta.
Tämä on vaikea kysymys, johon lopulta tietää vastauksen Jumala yksin. Ainakin hartaasti toivon, että kristinusko ei ole ainoa tie Jumalan luo.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki vaihtoehdot ovat tärkeitä. Kuitenkin osa niistä (esim. köyhyyden lieventäminen) on selkeästi ensisijaisesti yhteiskunnan tehtäviä. Seurakunnan tulisi auttaa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia: niitä, joita muut tahot eivät halua tai pysty auttaa.
Luen tässä maahanmuuttajat tähän ryhmään siitä syystä, että rasismi on lisääntynyt hälyttävästi yhteiskunnassamme, ja muut kuin kantasuomalaiset saavat osakseen kohtuutonta vihaa liian usein. Seurakunnan tulee selkeästi toimia rasismia vastaan. Suomen tiukentuneen turvapaikkapolitiikan seurauksena erityisesti turvapaikanhakijoita on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Emme voikaan välttämättä luottaa yhteiskuntamme huolehtivan ihmisoikeuksien toteutumisesta, ja siksi kirkon ja seurakuntien tulee toimia tässä asiassa suunnannäyttäjinä.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutos vaikuttaa taustasyynä nälänhädän, köyhyyden ja katastrofien taustalla. Siksi ilmastonmuutoksen vastaisella työllä vaikutetaan todellisuudessa pitkällä aikavälillä myös moniin muihin listan ongelmakohtiin.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kuten olen muidenkin kysymysten kohdalla kirjoittanut: kirkon tulee tukea turvapaikanhakijoita erityisesti nyt, kun valtio on tiukentanut linjaansa. Jokainen ihminen on yhtä arvokas ja Jumalan kuva, ja jokaiselle tulisi tarjota hädän keskellä apua - katsomatta uskontoon tai muuhun kulttuuriseen tekijään.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulisi osallistua aktiivisesti keskusteluun eutanasian laillistamisesta. Arvoyhteisönä kirkolla on siihen keskusteluun paljon annettavaa. Henkilökohtaisesti ajattelen, että ihmisen ei tulisi ottaa omiin käsiinsä syntymää eikä kuolemaa, vaan jättää nämä asiat Jumalan käsiin.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Nykyään tiedetään, että ihminen ei valitse seksuaalista suuntautumistaan vaan kyse on synnynnäisestä - siis Jumalan luomasta - piirteestä kussakin ihmisessä. Kerrotaanhan luomiskertomuksessa, että Jumala on luonut jokaisen ihmisen ja vieläpä omaksi kuvakseen. Kirkon tulisikin tunnustaa samaa sukupuolta olevien parien välinen rakkaus yhtä arvokkaaksi kuin heteroidenkin ja ryhtyä vihkimään myös homo- ja lesbopareja.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Tämä olisi nykytilanteessa välttämätön ensimmäinen oikea askel otettavaksi. Kuitenkin tällaiset omatunnon kysymykset muodostuvat ongelmallisiksi, kun väkisinkin tulee tilanteita joissa koetaan syrjintää, jos esimerkiksi pienessä seurakunnassa ei löydy pappia vihkimään homo- tai lesboparia. Kirkon tulisi siis jollain aikavälillä yksiselitteisesti päättää vihkiä samaa sukupuolta olevat parit avioliittoon.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että ketään ei sukupuolensa takia syrjitä johtavissa työtehtävissä (eikä tietenkään missään muissakaan tehtävissä). Kuitenkaan asetelma ei saisi kääntyä myöskään niin, että johtavaan asemaan valitaan nainen siksi, että heitä on ko. tehtävissä ennestään vähemmän, vaan jokaiseen tehtävään tulisi asettaa paras hakija - sukupuoleen katsomatta.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulee tukea kaikkia vähemmistöjä tasapuolisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Mitä mieltä olet Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lähipalvelujen järjestämisestä? Valitse yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa näkemystäsi.

Ehdokkaan kommentti

Ideaalitilanteessa seurakunnan tiloja olisi kävelyetäisyydellä kaikille. Kuitenkin taloudellisen tilanteen ollessa tiukalla, on parempi karsia tiloista kuin työntekijöistä/toiminnasta. Vain yhteen seurakuntataloon keskittäminen olisi huono ratkaisu, sillä se todennäköisesti karsisi toimintaan osallistujia, kun matka voisi muodostua toisille hyvinkin pitkäksi.

Vaalikoneen etusivulle