Ville Vihriälä

Vaalikone Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Olen isä, insinööri ja kiinteistöalan yrittäjä. Perheeseeni kuuluu 3 kouluikäistä lasta ja vaimo. Asumme rivitalossa ja elämän täyttää tällä hetkellä ruuhkavuosien palapeli. Kun ehdin, rentoudun juomalla kahvia isosta mukista ja lukemalla lehtiä. Kuitenkin näen tärkeänä olla monessa mukana, sillä "kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla".
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Minua ohjaa ajatus: älä kysy mitä seurakunta voi tehdä hyväksesi, vaan mitä itse voit tehdä seurakuntasi hyväksi. Haluan edistää avoimuutta ja luottamusta sekä etsiä sovinnollisia ratkaisuja vaikeisiinkin kysymyksiin. Erityisesti olen kiinnostunut vaikuttamaan seurakunnan kiinteistöjen parempaan hallintaan ja kiinteistöstrategian määrätietoiseen toteuttamiseen.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Vihreä Liitto (VIHR)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Paremmalla kiinteistöjen hallinnalla on mahdollista saavuttaa säästöjä. Kiinteistöstrategiaa on syytä toteuttaa määrätietoisesti.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan on pyrittävä hakemaan ympäristödiplomia mahdollisimman pian.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko antaa mahdollisuuksia, mutta henkilökohtainen uskonratkaisu on nimenomaan henkilökohtainen asia.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulisi osallistua edelleen keskusteluun asiasta ja tuoda mukaan vahvaa eettistä näkemystä.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Ohjenuorana kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Mitä mieltä olet Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lähipalvelujen järjestämisestä? Valitse yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa näkemystäsi.

Vaalikoneen etusivulle