Merja Kaura

Vaalikone Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
olen koulutukseltani diakoni, sosialityöntekijä ja psykoterapeutti. Asun perheeni kanssa Hämeenlinnassa. Harrastan liikuntaa, ikoninmaalausta ja kuorolaulua.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Kuljen päivittäin työmatkaa noin 2,5 tuntia, joten osallistumiseni seurakunta elämään ei ole ollut viime vuosina kovinkaan aktiivista. Kuitenkin seurakuntayhteys on minulle tärkeä asia ja arvo. Asetun ehdolle koska haluan tarjota oman panokseni siihen että seurakuntayhteys olisi kaikille avoin, tavoitettavissa ja mahdollinen.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Herännäisyys
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Yhteisöllisyyden edistäminen

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Näiden kahden painopisteen ei pitäisi millään tavalla olla toisiaan poissulkevia, vaan Olla rinnakkain olemassa.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Vastausten etsimisessä on hyvä olla avoin mutta sopivasti kriittinen.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Osittain hyvä ja tärkeä asia. Luterilainen teologia korostaa kuitenkin ensisijaisesti uskon kasvamista ja uudelleen löytämistä elämän eri vaiheissa.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Oppirakennelma ei ole tie Jumalan luo, vaan jumalasuhde ja Jumalan läsnäolevaksi tuleminen.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Sielunhoito ja perheiden tukeminen kriisitilanteissa tulee koskea kaikkia ihmisiä riippumatta iästä, sukupuolesta, kansalaisuudesta tms

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Mitä mieltä olet Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lähipalvelujen järjestämisestä? Valitse yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa näkemystäsi.

Vaalikoneen etusivulle