Joni Jantunen

Vaalikone Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Liberaali
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Olen liberaali ja ehdolla toimiakseni seurakunnassa heikoimpien puolella ja arvojani jakavien puolesta.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Toki moni muukin järjestö auttaa, mutta pidän siitä, että kirkko on mukana vakaumuksella

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

En juurikaan käy messuissa, mutta näkisin ne saarnoineen tärkeimmäksi perustoiminnaksi uskonnon sanoman viestimisen kannalta. Auttamistyö sitten tätä viestiä soveltavana toimintana.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Sinälläänhän kirkon kannalta tärkeää olisi saada pelastettua sieluja, saada ihmiset uskoon ja elämään "hyvää elämää". Julistamista ja uskoon kutsua parempana lähestymistapana tähän näkisin valitsemani kohdat. Toimintaa kaikille, jotta kaikki voivat tulla mukaan matalalla kynnyksellä. Lisäksi kirkon tulisi yleisestikin toimia moraalisesti/eettisesti esimerkillisesti.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Sanoman välittämiseen ja seurakunnan yhteyteen tuloon olisi hyvä olla useita vaihtoehtoja laajan saavutettavuden saamiseksi.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

"Mitä arvelette: jos jollakulla on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, niin eikö hän jätä ne yhdeksänkymmentäyhdeksän vuorille ja lähde etsimään sitä eksynyttä?" Matt. 18:12
Toki on hyvä pitää huolta, että aktiivisille seurakuntalaisillekin on toimintaa, eikä jättää heitä vuorelle keskenään.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki käy, mikä vain kulloinkin on tarkoituksenmukaisinta.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Nuorten järjestäytynyttä päättäjäryhmää olisi hyvä kuulla erityisesti nuoria koskevissa asioissa.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Yhteisen ympäristön turmelemista ei tule sallia vaan sitä vastaan täytyy toimia.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamattu on kirjoitettu aikansa ihmisille, eikä sitä ole kunnolla päivitetty kuin kerran (Uusi testamentti). Ydinsanoma pysyy, yksityiskohtia voidaan sivuuttaa aikansa tuotoksina. Esimerkiksi joitain sääntöjä ei enää tule pitää moraalisesti hyväksyttävänä käytöksenä, kuten kuolemantuomioita koskevat rangaistukset rikkeistä, joita ei ole varsinkaan enää nykykehityksen valossa pidettävä rikoksina. Esimerkiksi epäjumalan palvonta (eli muihin uskontoihin kuuluminen).

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Varmaankin on, en ole lukenut kannesta kanteen ja vaikka olisinkin, en muistaisi kaikkea. Joillekin sieltä voinee kuulemma löytyä kaikki tarvittavat vastaukset.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Näkisin että se on uskonnon päätehtäviä ja siten kirkon myös. En tosin tykkäisi, että minulle sitä pyytämättä henkilökohtaisesti tuputettaisiin, saarnoissa ja yleisellä tasolla ok.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Näin on. Jumala ei ole järjestänyt maailmaa siten, että pari tuhatta vuotta sitten tietyssä paikassa syntynyt uskonto olisi koko maailmalle ainut tie pelastukseen. Johon vieläpä erityisonnekkaana juuri minä olen syntynyt. Se vasta olisikin sattumaa, että juuri minä (ja varmaan sinäkin) olisin sattunut syntymään juuri siihen ainoaan oikeaan kaikkien lukuisten itseään oikeana pitävien väärien sijaan.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

En usko, että olisin kristitty, jos olisin syntynyt esim. taolaiseen tai buddhalaiseen perheeseen Kaakkois-Aasiassa.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Kuten aiemmin mainitsin, että en usko kristinuskon olevan ainoa oikea uskonto ja ainut tie pelastukseen

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki kohteet käy. Maahanmuuttajissa näkisin paljon mahdollisuuksia uusille jäsenille, en kuitenkaan tiedä tarvitaanko siihen lisää resursseja.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Paljon hyviä kohteita. Evankelioimistyötä en lähtisi toteuttamaan kuin muun toiminnan sivussa ja vain halukkaille kuulijoille.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Vapaus valita

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulee auttaa kaikkia turvaa tarvitsevia, ensisijaisesti kaikkein huonoimmassa ja heikoimmassa asemassa olevia, olivat he ketä tahansa, kantasuomalaisia tai maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoille saa myös julistaa evankeliumia ja ottaa vastaanottavaisia käännynnäisiä uusiksi jäseniksi.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Siihen ei kuitenkaan saa mennä, että eutanasian voi saada muuten kuin todistettavasti parantumattomasti sairas ja kärsivä.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Jos omatunto kieltää, niin pappia ei kuitenkaan tulisi pakottaa toimimaan omatuntoaan vastaan, tosin hänen siirtämisensä toiseen seurakuntaan voi tulla kyseeseen.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

ks. edellisen kysymykseni perustelu

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Ilmaston saastuttaminen voi tuhota maailman ja tulevaisuuden ihmisten elinmahdollisuudet, toisien nopeammin kuin toisien. Tätä ei pidä sallia.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

ks. edellinen perusteluni. Myös voidaan ottaa huomioon eläinkunnan kärsimykset ja maailman ruuan ja resurssien haaskaus rehuihin.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Ks. edellisiä kommenttejani

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Olen kuullut, että tässä asiassa olisi kehitettävää seurakunnassani. Omakohtaista tietoa ei ole. Esim. tasa-arvosuunnitelma voidaan tehdä ja julkistaa.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Tarkoituksenmukaisuuden mukaan.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

En tiedä miten nykyään huomioidaan, mutta toki haluan että seurakunta ottaa huomioon.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Mitä mieltä olet Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lähipalvelujen järjestämisestä? Valitse yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa näkemystäsi.

Vaalikoneen etusivulle