Leena Raineranta

Vaalikone Espoonlahden seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Olen vuosi sitten jäänyt eläkkeelle. Taakse jäi pitkä ura kiinteistöjen johtamisessa. Nyt on aika ottaa uusia haasteita,.
Olen asunut Kivenlahdessa lähes parikymmentä vuotta ja täällä olen kotonani. En voisi kuvitella asuvani missään muualla.
Perheeseeni kuuluu puoliso ja parsonrussell terrierityttö sekä sisareni, jonka omaishoitajana toimin.
Harrastan ruoanlaittoa, sienestystä, käsitöitä.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Olen nyt ehdolla jo toisissa vaaleissa. Lähdin 4 vuotta sitten mukaan, koska halusin lähteä uudistamaan kirkkoa. Kirkosta eroavien suuri määrä sai minut surulliseksi. Nyt on aika vaikuttaa siihen, miten kirkko säilyttää elinvoimansa ja pystyy uudistumaan. Armo ja rakkaus kuuluvat kaikille sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta. Kirkon tulee viedä eteenpäin vahvasti armon sanomaa ja edistää tasoarvoa ja vähentää eriarvoisuutta.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
En halua vastata
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko on osa suomalaista kulttuuriperintö. Se yhdistää minut sukupolvien pitkään jatkumoon.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkolla on niin monta tärkeää tehtävää, että niiden rajaaminen kolmeen tärkeimpään on vaikea tehtävä. Kirkko kulkee ihmisten elämän vaiheissa mukana, niin ilossa kuin surussa, mutta emme saa unohtaa kirkon merkitystä myös yhteiskunnan asenneilmapiirin muokkaamisessa. Yhteiskunnastamme on tullut kovien arvojen ja itsekkyyden pelikenttä. Kirkon tulee osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko tekee paljon hyvää myös sen hengellisen tehtävän lisäksi.
Tämä työ pitäisi tehdä näkyvämmäksi. Liian monet kokevat, ettei
heille ole paikkaa kirkossa. Kirkko kuuluu meille kaikille.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Kirkon toimintaympäristö on vahvasti muuttunut. Haaste on pysyä tässä ajassa mukana. Jumalan sanaa ja armoa voi julistaa myös muilla keinoin kuin perinteisillä jumalanpalveluksilla ja messuilla.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Jos keskittyisimme vain aktiivisiin jäseniin, niin kohta kirkkomme kutistuisi olemattomiin. On tärkeätä tavoittaa myös ne, jotka kokevat uskon hyvin henkilökohtaisena asiana ja heitä on enemmistö kirkon jäsenistä.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

kirkollisveron nostaminen saattaisi johtaa jäsenpakoon.
Toimintaa leikkaamalla ei toteutus kirkkomme missio. Työntekijöitä en myöskään halua vähentää, jos niiden mitoitus vastaa tarvetta. Vapaaehtoistyö on osa ratkaisu, mutta sitä ei saa käyttää perusteena työntekijöiden vähentämiselle. Auttavia käsiä tarvitaan etenkin diakoniatyössä.
Kiinteistökantaa voidaan kehittää.
Seurakuntayhtymät helpottavat kirkkojen taloutta. Espoossa tämä on nähtävissä.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Nuorissa on meidän tulevaisuus.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko ei voida jäädä sivustakatsojaksi ilmastomuutoksen edessä.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamattu välittää kirjoittamisen aikaista maailman kuvaa. Kuitenkin sen tärkein sanoma pelastuksesta ja armosta on elävää todellisuutta vielä 2000 luvulla.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Kristinuskon varjolla on maailmassa tehty paljon pahaa. Haluaisin kuitenkin säilyttää naivin lapsen uskoni ja toivoa, että armon ja rakkauden sanoma nousi kaiken kiistelyn yläpuolelle.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon moninaista tehtävistä on lähes mahdotonta valita vain muutamaa. Eri seurakunnissa tarpeet voivat vaihdella olennaisesti.
Espoonlahdessa diakoniatyöllä on tärkeä tehtävä.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen kehitysaputyön varoja on valitettavasti leikattu ja juuri nyt kun maailmalla niiden merkitys olisi erityisen tärkeää. Meillä on keskuudessamme avuntarvitsijoita, mutta emme saa sulkea silmiämme maailman hädältä.
Naisten oikeuksia ja toimeentuloa tukemalla, on saavutettu kestäviä koko yhteisöön vaikuttavia tuloksia. Tyttöjen koulutus on tie parempaan maailmaan.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan pitää evätä avustukset järjestöiltä, jotka eivät
hyväksyä naispappeutta.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Rakkaus on elämän suurimpia lahjoja. Kirkon avioliittokäsitystä pitäisi muuttaa niin, että samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen on mahdollista.
Sukupuolineutraali avioliittolaki ja kirkon kielteinen kanta samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen, voivat ajan myötä johtaa siihen, että avioliitoon vihkiminen siirtyy kirkolta rekisteriviranomaisille.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

2. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

3. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Vaalikoneen etusivulle