Leena Alanen

Vaalikone Espoonlahden seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Espoolainen olen ollut vuodesta 1980. Ammatiltani olen green designer ja lastenhoitaja esikouluryhmässä. Koiria perheessäni on ollut jo lapsuudesta saakka, kennelnimeni on Dachsbakkes ja olen Suomen kennelliiton pätevöimä kehäsihteeri. Oman seurakuntani toiminnassa olen ollut lähes 20 vuotta, yhteiseen kirkkovaltuustoon minut valittiin kaudelle 2003-2006. Kirkon ympäristödiplomi-työryhmässä olin varsinaisena jäsenenä. Rakkain minulle on diakoniatyö ja sen ympärillä olevat luottamustoimet.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Espoon seurakuntien toiminnan perustana on Jumalan Kristuksessa osoittama rakkaus. Toiminnan tarkoituksena on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen ja mahdollistaa kristillisen uskon ja lähimmäisenrakkauden toteutuminen. "Evankeliumin puolesta - ihmisen puolella". Kristilliset arvot ovat osa suomalaista kulttuuriperimää, haluan jatkossakin olla mukana kehittämässä kirkon ilmapiiriä ja toimintaa vastaten tämän päivän haasteisiin.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Vihreä Liitto (VIHR)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon ulkomaanapu tekee merkittävää työtä lähimmäisen hyväksi. Samoin kirkon diakoniatyö auttaa niitä jotka apua tarvitsevat riippumatta siitä kuuluuko kirkkoon vaiko ei. Tätä arvostan suunnattomasti. Jumalanpalvelus ja hartauselämä kuuluu kirkon perustehtäviin. Lisäksi juhlapyhien ja kulttuurihistorian ylläpitäminen on kannatettavaa.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Musiikkitoiminnan ylläpitäminen on tärkeää. Joulunajan parhaimmat joululaulut ja konsertit esimerkiksi ovat erittäin suosittuja. Kirkon tulee näkyä mediassa suunnannäyttäjänä ja arvojohtajana yhteiskunnan eriarvoistumisen vastustajana rakentavalla otteella.
Kirkon tekemä nuorisotyö on arvokasta ja tärkeää toimintaa.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää että seurakunnat tekevät itsensä näkyviksi median välityksellä mutta täytyy muistaa että se on yksi toimintamalli monen muun ohella. Oikeudenmukaisuuden perustana on mielestäni Raamatun todistus elämästä, johon kuuluu omastaan jakaminen sekä vastuu lähimmäisestä ja ympäristöstä.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Jumalanpalvelus ja messut ovat tärkeä osa kirkon toimintaa. Sen lisäksi tarvitaan muita hengellisyyden muotoja kuten esimerkiksi hiljaisuuden retriitit tai ohjatut luontopolut.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Aktiivisiin jäseniin keskittyminen ei sulje pois sellaista toimintaa jossa tavoitellaan uusia jäseniä mukaan seurakuntaan. Aktiivisten jäsenten kautta seurakunta voi saada uusia jäseniä, myös median käyttäminen lisää tavoitettavuutta niihin ryhmiin jotka eivät vielä ole seurakunnan piirissä.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Seurakuntien määrä on mielestäni sopiva mutta eri seurakunnat Espoossa voisivat tiivistää yhteistyötä entisestään keskenään. Rahaa on sijoitettu ja kiinteää omaisuutta on joten katson että kirkollisveroa ei tarvitse nostaa, toimintaa ei tarvitse leikata eikä työntekijöitä vähentää.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Nuoret tulee päästää päätöksenteon keskiöön ja heidän mielipiteitään tulee kuunnella herkällä korvalla.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Espoon seurakuntayhtymällä on ympäristödiplomi mutta se on jatkuva prosessi jota tulee ylläpitää seurakuntien toiminnassa ja käytänteissä. Sen tulee olla valvottava. Kirkon tulee olla mukana ilmastonmuutoksen talkoissa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Raamatusta saa paljon lohtua surun keskellä. Samoin lähimmäisenrakkauteen liittyviä teemoja löytyy. Itse pidän vanhan testamentin psalmeista ja Jeesuksen vuorisaarnasta löytyy tähän aikaan sopivia elämänohjeita ja viisauksia.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Toiminnan tarkoitushan on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen ja mahdollistaa kristillisen uskon ja lähimmäisenrakkauden toteutuminen. Kuitenkin pidän tärkeänä että uskonratkaisu on jokaisen henkilökohtainen asia. Kirkon tulee olla paikka jonne kaikki ovat tervetulleita riippumatta siitä onko uskossa vai ei.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Jumalasuhde on aina henkilökohtainen eikä kukaan ulkopuolinen voi sitä mitata. Ihmisen teot ja ajatukset ratkaisevat.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Kristinuskolla suomessa on vankat perinteet. Luku- ja kirjoitustaitoa opetettiin kirkon toimesta johon puolestaan uskonpuhdistuksella ja Lutherilla oli vaikutuksensa.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Kristinuskon historia luo ristiriitaisuuksia. Samoin erilaiset tulkinnat Raamatusta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Vapaaehtoisten rooli tulee kasvamaan seurakunnissa, siksi kannatan panostusta sinne. Yksinäisten ja sairaiden auttaminen on diakoniatyön yksi tärkeimmistä tehtävistä, myös sielunhoito ja keskusteluapu kuuluvat jo nyt sen perustehtäviin. Maahanmuuttajien parissa työskentely on jo nyt tuttua kirkon vapaaehtoisille.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Ratkaisu nälän ja köyhyyden vähentämiseen alkaa imastonmuutoksen vastaisesta työstä. Ilmastonmuutos on otettava vakavasti ja kirkon tulee omassa toiminnassaan huomioida tämä ja olla esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä muille.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Tasavertaisen kohtelun periaatetta noudattaen kannatan tasapuolista rahoitusta.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko on toiminut tässä asiassa hyvin. Kristittyjä vainotaan monissa maissa, toivon että hekin pääsevät turvapaikanhakijoiksi.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Vaikea kysymys mutta uskon että joissakin tilanteissa se voisi olla perusteltu ratkaisu.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

En näe mitään syytä miksei kirkko voisi vihkiä myös samaa sukupuolta olevat.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä tilanteen tulisi olla yllämainittu näkemys.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Toiminnan tulee olla ympäristöystävällistä, ehdottomasti.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Lihaa voi tarjota mutta kohtuudella. Suomalaisia raaka-aineita tulisi suosia.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulee ilman muuta pitää esillä ilmasto- ja ympäristökysymyksiä sekä toiminnassaan määrätietoisesti pyrkiä ratkaisemaan ympäristöä kuormittavia tekijöitä.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Rekrytoinneissa tulisi edetä pätevyys haettavaan toimeen, toisena tulokulmana sukupuoli.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Muunsukupuoliset tulisi voida kokea kirkon toiminta sellaiseksi jonne heidän on helppo tulla ja että heidät hyväksytään sellaisena kuin he ovat. Käännytys- ja parannustyö eivät ole oikeita työkaluja ihmisille joita muutoinkin syrjitään yhteiskunnassamme monin eri tavoin.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan tulee palvella kaikkia seurakuntaan hakeutuvia vieraskielisiä espoolaisia. Englannin kieli voisi olla yksi virallinen kieli lisää.

2. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

3. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Ehdokkaan kommentti

Jos tulevaisuudessa on tarvetta vähentää seurakuntien määrää voisi se olla yksi ratkaisu esim. jos kysymyksessä on taloudelliset intressit. Kuitenkin jokainen seurakuntalainen haluaa lähipalvelut omalla alueellaan.

Vaalikoneen etusivulle