Merva Ester Eirene Beata Mikkola

Vaalikone Espoonlahden seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Olen 73-vuotias kuuden aikuisen lapsen äiti ja 13 lapsen isoäiti. Jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa, lis.työ (yhdyskuntatyö)
Women's International League for Peace and Freedom, Suomi, hallituksen jäsen(WILPF).
Tulkaa kaikki -ryhmä viitoittaa hyvin
omaa maailmankuvaani: Lainaus kastepapiltani Sigfrid Sireniukselta: "Vanhurskauden tulee tapahtua jo
maallisessa elämässä." Kirkkovaltuutettu, srk-neuvoston jäsen,
Kiinteistöjohtokunnan vpj.
Tekninen ja tarkastuslautakunta, varaj
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Projekti on pitkä. Haluan puuttua ja avaankin suuni silloin, kun asioista vaietaan. Kirkko on instituutio, joka kaipaa uudistusta. Jäykän hierarkinen. Kirkon talous on myös ihan tavallinen maallinen asia. Eläkeyhtiön(KIVA) yhteydet pois verokeitaista! Näistä asioista vaietaan. - Korostan kirkon yhteiskunnallista merkitystä, se on tärkeä osa sivistystämme, kuulut kirkkoon tai et. Kirkon vaikutusta ja perintöä voi miettiä, miten se näkyy ja miten kristilliset arvot rakentuvat jokapäiväiseen.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Lestadiolaisuus
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Vihreä Liitto (VIHR)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki ovat tärkeitä syitä!

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki toiminnat täydentävät toisiaan.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki ovat tärkeitä.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Kaikki eivät käy kirkossa, mutta ovat kristittyjä. Uskontoa ja kristillisyyttä voi harjoittaa elämässä monella tavalla. Se läpäisee meidän arjen ja juhlan.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Toinen vaihtoehto, keskittyminen jo aktiivisiin jättäisi suuren joukon, ehkä enemmistön ulkopuolelle. Jäsenkato on olemassa oleva tosiasia, joka haastaa meitä jokaista kutsumaan tavalla tai toisella kirkon piiriin.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Espoon yhteinen kirkkovaltuusto juuri päätti säilyttää kirkollisveron ennallaan En leikkaisi toiminnasta ja työntekijät tekevät rungon ja puitteet koko seurakunnan toiminnalle. Kiinteistöjä voi tarkastella. Ne ovat iso osa kirkon pääomaa. Käyttöarvo on kuitenkin suurempi kuin taloudellinen kannattavuus. Niillä on myös symboliarvoa ja sijaintikin merkitsee. Kauppakeskukset ovat mahdollisia, mutta myös jotain muuta, joka ei kuulu kirkon henkeen. Omat tilat merkitsevät monessa mielessä.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan päätöksenteossa nuorten edustajalla on oikeus olla läsnä ja puhua valtuuston kokouksissa. Sama pitäisi saada myös kirkon elimiin.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Maailma muutuu ja kirkko elää ajassa. Lukemalla kirjaimellisesti Raamattua on jo syntynyt tilanne, jossa nainen pidetään näkymättömänä seurakunnassa. Tämä on valitettavasti tätä päivää meilläkin Espoossa. Aikamme ei voi sallia tällaista syrjintää. Kirkkomme hierarkkisuutta pitää muutenkin madaltaa. Kirkon pitää olla moniääninen.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Elämä on arvoituksellista, mikä sitten johtuukin meistä itsestämme, sattumasta tai sallimuksesta.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

On myös muita uskontoja eikä kirkko instituutiona toimi aina mallikkaasti. Instituutiot ja demokratia kuuluvat kuitenkin yhteeen ja rakentavat yhteisen arvomaailman. Koko suomalainen kulttuuri ja sivistys on rakentunut kristinuskon perustalle. Historiamme osia on vaikea irrottaa toisistaan. Kirkkokin on maallistunut. Normisto voi olla yhteinen, vaikka ei kuuluisikaan kirkkoon.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

"Ristitty ja kristitty," sanoi kirkkoherra Jussi Talasniemi. Tämä lausuma on jäänyt mieleeni.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko voi hyvällä lähetystyöllä puuttua köyhyyden syihin, kouluttaa mm. naisia, puuttua lisääntymisterveyteen, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, kuten esim. silpomiseen.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

En voi hyväksyä sellaisten herätysliikkeiden toimintaa, jotka harrastavat systemaattista syrjintää. eivätkä noudata Suomen lakia. Naispappeus hyväksyttiin vuonna 1986.
Esim. Suomen Lähetysyhdistys
kieltää naispappeuden! Kuitenkin saman liikkeen
naiset tekevät esim. Keniassa arvokasta työtä. Heille pitäisi avata pappisvirkoja ja vaikka odottaa
piispan paikka, kun palaavat Suomeen.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Tulkaa kaikki! - Yhteiset pelinsäännöt on kuitenkin hyvä olla olemassa

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Asia on eettisesti ja moraalisesti erittäin vaikea.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on Tulkaa kaikki-listan oleellisia lähtökohtia. Sivistysvaltiossa yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä periaatteita. Erilaiset parisuhteet ja sukupuolet ovat tätä päivää ja kirkon pitäisi hyväksyä kaikki lähimmäisenrakkauden piiriin. Tulkaa kaikki haluaa edistää tasa-arvoista avioliittoa.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Suvaitsevaisuus käsitteenä mielestäni ei pidä sisällään poissulkemista. Nykytilanne on johtanut siihen, että kirkko on näin taantumuksellinen 2000-luvulla. Tässä kohdin instituution pitää lain tukemana olla vahvempi kuin yksilöiden mielipiteet. Kun laki muuttuu, kaikki ovat samalla viivalla.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Kirkolla on paljon metsäomaisuutta ja kirkko on tehnytkin omat luonnonhoito-ohjelmansa metsänhoitoon. Pitää pyrkiä hiilivapaaseen rakentamiseen ja terveelliseen asumiseen. Kirkon hankinnoissa ilmastonvaikutukset, reilu kauppa ja talous tulee huomioida. Investoinnitkin ovat hankintoja.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Lihankäytön vähentäminen on hyvä asia, kuitenkin muistamme, että meillä Suomessa on pientiloja ja eläimet pitävät laiduntamalla huolta ympäristöstä ja niiden tuottama liha on terveellisempää kuin geenimanipuloitu tai antibiooteilla kasvatettu liha. Lihantuotantoa tulee tarkastella monipuolisesti. Porojen laiduntamiselle pitää turvata riittävät alueet ja turvata alkuperäiskansojen elinkeinot.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon kasvatustyö on oiva areena myös ympäristökasvatukselle. Mm. päiväkerhot ja rippikoululeirit.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon toiminta on vielä vahvasti sukupuolittunut. Kirkon toiminnasta olisi tehtävä sukupuolivaikutusten arviointi. Monet työelämän asiat vaativat vielä parannusta.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon organisaation ydinkysymyksiä, myös arvokysymys.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on uusi asia ja vaikea meille kaikille. Paljon on oppimista, mutta valmiudet tulee olla.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on jo monipuolista toimintaa. Haaste on otettu vastaan.

2. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

Ehdokkaan kommentti

Yhteisöllisyys parhaimmillaan on yhteenkuuluvuutta, tunnetta siitä, että minullakin on merkitys. Tapaan sanoa, että hyvä yhteisö hengittää sisään ja ulos, se ei sulje pois erilaisuutta eikä erimielisyyksiä. Konsensus ei ole itseisarvo, vaan perusteltu erimielisyys, dissensus on yksi parhaita maailmanparannusaineksia.

3. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Ehdokkaan kommentti

Viereisten seurakuntien kannattaa tehdä yhteistyötä. Se rikastuttaa ja joskus säästää voimavarojakin.

Vaalikoneen etusivulle