Rasmus Tillander

Vaalikone Espoonlahden seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Tulisieluinen teologi. Paljasjalkainen espoolainen. Pataliberaali punavihreä.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Asetuin ehdolle, koska kirkon ja Jeesuksen radikaali sanoma Jumalan valtakunnan rakentamisesta maan päälle uhkaa näivettyä keskiluokkaisiksi joulukirkoiksi ja tyhjän päiväisiksi messuiksi. Asetuin ehdolle, koska en halua antaa konservatiivien päättää. Asetuin ehdolle, koska haluan rohkean, tässä maailmassa toimivan kirkon, joka ei pelkää vaikuttamista, politiikkaa eikä omaa sanomaansa.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Vasemmistoliitto (VAS)
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Valinta on selkeä: Vaikka henkilökohtainen usko on tärkeä asia näen silti kirkon instituutiona erityisesti sen toiminnan kautta. Kirkon tärkein tehtävä on tuoda toiminassaan ilmi rakkauden kaksoiskäskyä: Rakasta Herraa Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämän ohessa kirkko toki toimittaa tärkeää roolia olemalla läsnä ihmisten elämän juhlissa ja suruissa sekä järjestää enemmän tai vähemmän onnistuneesti hartaustoimintaa. Keskiössä pitää kuitenkin olla uskon tuominen teoiksi lähimmäisenrakkauden muodossa.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon pitää olla läsnä ihmisten elämässä: Siksi on tärkeä kohdata ihmisiä näiden elämien taitekohdissa.
Kirkon ei saa jäädä poteroihin pitämään rukouspiirejään: Kirkon on oltava aktiivinen keskustelija ja vaikuttaja yhteiskunnan tasoilla ja politiikassa.
Itse useamman kesän rippikoulutyötä tehneenä koen nuoriso -ja rippikoulutyön itselleni läheiseksi. Kirkon parasta brändiä on alati kehitettävät ja hiottava, muuten timantti menettää säihkeensä.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Luotan tässä vahvasti Fransiscus Assisilaisen sanoihin: "Julistakaa aina evankeliumia, ja jos on aivan pakko, käyttäkää myös sanoja."

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Haluaisin niin kovin pitää messusta. Messun pitäisi täyttää kaksi kriteeriä: siellä vietetään ehtoollista ja se on seurakunnan yhteinen juhla. Ensimmäinen on hoidettu kohtailaisen hyvin, mutta yhteisöllisyys on lähinnä näennäistä. Pelastaako Herran rauhan toivottaminen sen, että istutaan hiljaa viiden penkin välein toisista? Jos minä saisin päättää niin unohdettaisiin oikeastaan nykyisestä messukaavasta lähes kaikki, laitettaisiin kirkkosaliin pöydät, syötäisiin yhdessä, rukoiltaisiin, keskusteltaisiin, laulettaisiin, pidettäisiin rippihetki ja vietettäisiin ehtoollista. Ei tarvita maagisia rituaaleja alttarin takana, ei kuivakkoja mitäänsanomattomia saarnoja tai kaavojen kankeutta.
Olen itsekkin hieman kriittinen siitä, että tälläiseen järjestelyyn siirryttäisiin vaalikaudella 2018-2022, mutta tuon kaltainen yhteisölliseen seurakunnan juhla-ateria on asetettava tavoitteeksi.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Lainatakseni J. Nasaretilaista: "Mitä arvelette: jos jollakulla on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, niin eikö hän jätä ne yhdeksänkymmentäyhdeksän vuorille ja lähde etsimään sitä eksynyttä? Ja jos hän sen löytää --totisesti: hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä, jotka eivät olleet eksyksissä."
Seurakuntaneuvostossa ja yhteisessä kirkkoneuvostossa edistäisin tämän tiimoilta erityisesti päihdetyötä ja erikoisnuorisotyötä.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on hieman johdatteleva ja ainakin Espoon seurakunnilla menee toistaiseksi taloudellisesti ihan hyvin.
Olisin kuitenkin valmis leikkaamaan tietyistä toiminnoista esimerkiksi jumalanpalveluselämästä sekä vähentämään työntekijöitä erityisesti pastoreita, sillä onhan kirkkomme tällä hetkellä aivan liian pappiskeskeinen.
Olisin myös valmis luopumaan joistakin kiinteistöistä, kirkko toimii kuitenkin ihmisten keskuudessa ei tietyissä rakennuksissa. Espoossa viimeinen kohta ei olisi mielestäni mikään ongelma mikäli sillä säästöjä saataisiin. En näe suurta eroa kuulua "Espoonlahden seurakuntaan" kuin vaikka "Espoon eteläiseen seurakuntaan".

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Nuorilla ei ole mielestäni tarpeeksi sananvaltaan kirkon asioihin, tämä on yksinkertainen tilastollinen fakta, jos katsotaan vaikka kirkolliskokouksen kokoonpanoa. Kirkkollisten toimielinten vääristymää tulisi korjata tässä tilanteessa kiintiöillä, koska en usko sen vähäisempien toimien auttavan. Lisäksi toivoisin, että myös kirkolliset päättäjät olisivat säännöllisessä yhteydessä nuoreen seurakuntaan.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristönsuojelu on lähimmäisenrakkautta ja tälläinen diplomi on mielestäni hyvä alku. Merkittävimmät ympäristölliset panostukset liittyvät kirkon sisällä tietysti kiinteistöihin, mutta on muitakin asioita mitä voitaisiin tehdä - kirkko on ottanut hyviä askeleita kohti luomakunnan kunnioittamista, mutta tämä ei vielä riitä. Miksi riparilla syödään punaista lihaa kuutena päivänä viidestä? Kuinka voin opettaa nuorille, että hei me käytetään ihan liikaa ja toisille ei jää yhtään ja samalla vedetään jauhelihat naamariin niin leirillä kun kirkollakin hiilijalanjäljistä vähät välittämättä. Kirkon tulee olla rohkeammin vihreä ja toimia entisaikain tapaa yhteiskunnan moraalisena selkärankana.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamattu on kirjakokoelma, joka on usein ristiriidassa itsensä kanssa, siellä on useita historiallisia epätarkkuuksia ja sen tulkitseminen kirjamellisesti vaatii melkoisesti nykyisen tieteen tulosten hylkäämistä. Kriittisestä näkökulmastani huolimatta olen sitä mieltä, että Raamattu, erityiseti Uusi testamentti, kuvaa riittävällä tarkkuudella Jeesuksen opetuksia ja pelastavaa toimintaa.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Raamattu ei yksinkertaisesti vastaa moraalisiin-yhteiskuntafilosofiin kysymyksiin esimerkiksi tekoälystä, työntekijöiden oikeuksista tai vaikkapa ympäristönsuojelusta. Tälläisiin kysymyksiin voidaan toki pyrkiä vastaamaan raamatullisesti Jeesuksen opetuksen lähimmäisenrakkauden moraalin mukaisesti.
Myös selvästi tieteen piiriin kuuluviin kysymyksiin vaikkapa kvanttimekaniikan luonteesta ei voida löytää vastausta Raamatusta.
Viisas kirja monin kohdin, mutta ei missään määrin kaikkitietävä.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Vastaus tähän kysymykseen riippuu "henkilökohtaisen uskonratkaisun" määritelmästä. Mikäli sillä tarkoitetaan karismaattisella puolella usein harjoitettua kysymystä "Hyväksytkö Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi vapahtajaksesi?" niin vastaukseni on ehdoton ei. Tuon kaltaista rajua eksistentiaalista valintaa ei mielestäni ole kovinkaan järkevää vaatia meiltä uskossamme epävarmoilta. Uskomisessa on kuitenkin lopulta kyse enemmän toivosta kuin vankumattomasta tiedollis-elämänkatsomuksellisesta valinnasta.
Ajattelen kuitenkin, että totta kai kirkon pitää kutsua ihmisiä pohtimaan uskonasioita ja mahdollisuutta kristilliseen elämään. Kristillisen elämän eläminen on kuitenkin valinta, joka tehdään päivästä päivään toiminnassamme muita kohtaan, ei yksittäinen henkilökohtainen ratkaisu.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Olen tiedollisesti agnostikko: En voi väittää tietäväni, että kristinusko olisi ainoa oikea uskonto. Voi olla niin, että kaikki uskonnot ovat väärässä tai että kaikki tai jotkin ovat. Minä vain toivon, että tämä kristillinen näkökantamme on ainakin jossain määrin oikea.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

En voi vähätellä kulttuurin vaikutasta: Enhän minä nyt olisi kristitty jos en olisi käyny rippikoulua. En kuitenkaan tule uskonnollisesti perheestä, joten haluaisin ajatella, että myös omalla valinnalla ja ajattelulla on ollut merkitystä.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Kristinuskossa on paljon asioita kuten vaikkapa klassinen kolminaisuusoppi ja perisynti, jota minun on vaikea ymmärtää tai hyväksyä. Samaten kristittyjen toiminta aiheuttaa minussa välillä raivokasta vastustusta. Ristiriitaisuus ei kuitenkaan ole minusta ongelmallista vaan normali suhtautuminen elämän tärkeisiin asioihin.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Äärimmäisen vaikea kysymys, mutta nämä kaksi valikoituivat niiden ajankohtaisuuden takia. Espoon kaupunki haluaa lopettaa leipäjonot, pyyhkiä köyhät katukuvasta: Tässä trendissä kirkko ei saa olla mukana vaan sen on ehdottomasti pidettävä yllä leipäjonoja ja mahdollisuuksien mukaan tukea vähävaraisia esimerkiksi talousneuvonnalla.
Kirkon on mielestäni myös jatkettava sitä hyvää työtä, jota tehdään maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden parissa. Suomen kylmentynyt ilmapiiri muunmaalaisia kohtaan ei saa levitä kirkkoon.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Toinen vaikea kysymys, mutta jos on priorisoitava niin koulutus ja naisten aseman parantaminen ovat näistä parhaita keinoja antaa ihmisille mahdollisuuksia parempaan elämään. Tämä ei missään nimessä tarkoita, ettäkö esimerkiksi suoraa ruoka-apua pitäisi vähentää.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Minä en halua, että minun seurakuntani rahoittaa sellaisia lähetysjärjestö, jotka eivät hyväksy naispappeutta. Ylipäätänsä konservatiivisten arvojen vieminen esimerkiksi Afrikkaan on johtanut muun muassa seksuaalivähemmistöjen hirvittävään kohteluun. Toivoisin, että lähetysjärjestöt voisivat edustaa enemmin rakastavaa kuin vihaavaa kristinuskoa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Se kysymys mistä meidän sukupolvemme tullaan asettamaan tulevaisuudessa tuomiolle on se miten kohtelemme sodan ja kurjuuden tänne ajamia ihmisiä. Suljemmeko oven vai kutsummeko heidät jakamaan aterian kanssamme? Kirkon vastaus on päivän selvä. Jo nyt tehdään arvokasta työtä turvapaikanhakijoiden parissa, mutta se ei vain tämän julman hallituksen aikakaudella ole tarpeeksi. Jos joku messu jää viettämättä, jos joku ompelupiiri pitämättä niin aivan sama. Mutta jos joku lähetään tästä maasta kuolemaan ja kirkko ei viimeiseen asti tätä suojele, niin tämä kirkko on menettänyt sielunsa.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on eutanasiasta on äärimmäisen vaikea ja ymmärrän hyvin perustelut, ettei ole ihmisen tehtävä päättää elämästä ja kuolemasta tai että eutanasia on lääkärinvalan vastainen. Kuitenkin ajattelen, että siinä missä ihmisellä on oikeus valita haluavansa elää, hänellä on oikeus myös valita haluavansa kuolla ja myös oikeus hyvän elämän lisäksi hyvään kuolemaan. Eutanasia lainsäädäntö on vaikea rakentaa, mutta en katsoa, että kirkon pitää asettua sellaisen säätämistä vastaan kategorisesti.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Näen teologisesti ja eettisesti kestämättömänä sen, että kirkko ei vihi samaasukupuolta olevia. Tämä asettaa näiden ihmisten välisen rakkauden ja nämä ihmiset itsessään alempaan kastiin kirkon silmissä. Lainatakseni arkkipiispa Desmond Tutua: En palvoisi homofoobista Jumalaa.
Entä milloin tämän pitäisi tapahtua? Mahdollisimman pian tietenkin. Minä en kuitenkaan halua odottaa, että Raamatuvyöhyke saa asiansa järjestyksen ennen kuin meillä voidaan siunata Jumalan silmien edessä kaksi toisiaan rakastavaa ihmistä avioliittoon. Jos Kirkolliskokous sanoo että ei, niin Espoonlahdessa ollaan kapinallisia. Ykseys ei ole niin tärkeää kuin Rakkaus.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Vieroksun ajatusta, että kirkossa olisi pappeja, jotka eivät suostu vihkimään samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja pelkään, että siitä voisi tulla samankaltainen ongelma kuin naispappeuden vastustajien yhä vain jatkuvasta olemassaolosta kirkkomme sisällä. Kuitenkin tärkeintä on, että kirkon kanta on se, että totta kai vihitään ja että jokaisesta seurakunnasta löytyy pappeja, jotka sen suostuvat tekemään.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulee olla yhteiskunnan moraalinen majakka: Osoittaa omalla esimerkillään suuntaa. Ilmastonmuutos on aikamme suurin ongelma ja kirkolla on oltava vielä muita instituutioita suurempaa altiutta luopua ympäristölle haitallisista käytännöistään.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunta istuu kyllä messussa linssikeitolla ja kukkakaalipirtelöllä. Lihanruoan vähentäminen on kuitenkin yksi tärkeimmistä tavoista vähentää henkilökohtaista kulutustamme ja tässäkin kirkon tulisi näyttää esimerkkiä toiminnallaan.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko ei tietenkään ole ilmastontutkimus-keskus tai ympäristöjärjestö, mutta ilmastonmuutos on aikamme keskeisin ongelma, josta tulevat kärsimään erityisesti ne joilla nyt jo on vähiten. Kirkon on siis pidettävä lähimmäisenrakkauden nimessä pidettävä ympäristöasioita näkyvillä.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko kaipaa kipeästi feminististä herätystä. Väljähtäneet sukupuoliroolit elävät edelleen, setämiesten seksismi rehottaa ja homoudesta ja trans -tai muunsukupuolisuudesta puhutaan mielenhäiriönä. Ja auta armias sitä moraalinvartijuuden määrää jos menet liian paljastavissa vaatteissa kirkkoon. Kirkossa on hyvä pohja intersektionaaliselle tasa-arvolle ja esimerkiksi monikulttuurisuus -ja vammaistyössä tehdään jo paljon hyvää. Muutama askel on kuitenkin vielä otettava ennen kuin kirkko on todella tasa-arvoinen.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Häpeän, joka kerta kuin katson piispainkokouksen kokoonpanoa: Onko tämä tosiaan minun kirkkoni? Samaten kirkkoherrat ovat edelleen juurikin sitä, herroja. Kirkossa on selkeästi systeemitason ongelma naisten johtajuuden kohdalla ja asialle on kyllä mitä pikimmin tehtävä jotain.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Muunsukupuoliset ovat osa Jumalan luomistyötä siinä missä kaikki muutkin ja heitä tulisi kohdella samalla kunnioituksella kuin ketä tahansa. Nykyisellään kirkossa elävät vieläkin melko vahvat sukupuoliroolit, joita olisi hyvä hieman ravistella. Nuorisotyön puolella on kuitenkin jo lupaavaa toimintaa sukupuolivähemmistöjen suhteen ainakin Espoossa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Aika itsestään selvää: Olisi kummallista, että kirkko sulkisi ovensa tai välttelisi palvemasta kielen perusteella.

2. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

Ehdokkaan kommentti

Kirkko on monilta osin menettänyt protestanttisen luonteensa ja Jeesuksen viestin. Jeesus oli radikaali. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei niinkään. Tässä ajassa, tässä paikassa tarvitaan protestanttista henkeä, se on kaivettava jostain kaiken kerääntyneen tomun ja väsyneiden saarnatekstien alta. Kirkko ei saa jäädä keskiluokkaisen mukakivan selfhelpkristillisyyden ja konservatiivien vihan evankeliumin ristituleen vaan on löydettävä taas Jeesuksen radikaali sanoma, jossa rahanvaihtajien pöydät kaadetaan, ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja Jumala nöyrtyy ristille.

3. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen rakenne on ymmärtääkseni toimiva, mutta en vastusta sen muutoksia mikäli muutokset palvelevat seurakuntalaisia paremmin.

Vaalikoneen etusivulle